Çelsi i gjuhës Ido

Ido është gjuhë ndihmëtare ndërkombëtare dhe e paanshme, e krijuar prej Louis Couturat dhe Otto Jespersen.

Qëllimi i saj nuk është të crrënjosi gjuhët kombëtare por të jetë gjuha e dyte e çdo njeriu.

Libri i parë në gjuhën Ido u paraqit në 1908.

Tani më egziston në gjuhën Ido letersi e pasur origjinale dhe e përkëthyer. Linguistë të famshëm, shkrimtarë dhe shkencëtarë në marrëdhënjet ndërkombtare shërbehen me përdorimin e kësaj gjuhe.

Gjuha Ido është urë ideale ndër popujt e ndryshëm. Për këtë vërtetojnë 63 kongrese që u mbajtën deri tani në vende dhe kontinente të ndryshme në të cilat pjesëmarrësit kuptohen me ndihmën e gjuhës ndërkombëtare.

Sikurse në gjithë botën poashtu edhe në Jugoslavi egzistojnë shumë grupe dhe shoqëri Idiste, përveç delegatëve të shoqërisë Idiste Ndërkombëtare (ULI) / Carel van Manderstraat 1, 1964 RS Heemskerk / Holandė.

Ja edhe disa adresa të vlefshme:

Lidhja e Idistëve të Gjermanisht, Germana Ido-Societo, Thüringer Strasse 3, D37284 Waldkappel, Germania

Lidhja e Idistëve të Anglisht, International Language (Ido) Society of Great Brittain, 24 Nun Street, Leek, Staffs. ST13 8EA, U.K.

Revistë Idiste

Elementet e Ghuhës Ido

Lajmes

Uniono di la Linguo Internaciona, Ido (ULI)

Progreso

INFORMATė