Ido-Info Hrvatska prikazuje:

IDO, KLJUČ ZA JEDAN ŠIRI SVIJET

Dobro došli na svoju stranicu od Ido-Info Hrvatska, hrvatskog zadatka za medjunarodni jezik Ido! Ovdje možes čitati što je Ido. Isto tako naći ćes ovdje: Ido u novinama, novinama (novaji) u Ido, natječaji,, članci iz Ido-novina (revui), kao: Progreso, La Kordiego Geyal, Letro Internaciona i "Ido-Saluto!". Ukratko, o muzici, filmu, politici, kulturi i još više, sve na, Ido.

Knjige na i o Ido se naručuju u knjižarama (librerii). Cijene su uračunate sa poštarinom.

Na Ido možes diskutirati preko (besplatno!) pretplate na "Idolisto", elektronsko diskutirsko mjesto za Idiste.

Subscribe to Idolisto
idolisto archive Hosted by eGroups.com
. I onda ćes dobiti poruku od drugih Idista I možes svoj udio u diskusiju ubaciti.

Mreza-stranice (URL-e) na Idu.

Pitanja? Piši ih na e-postadres: ido.info@chello.nl