Ido, neutrale taal voor Europa

Ido-Info Nederland prizentas:

IDO, DE SLEUTEL NAAR EEN WIJDERE WERELD

Welkom bij Ido, internationale taal! Hier kan je lezen wat Ido is. Ido wordt op dit moment gebruikt door zo'n 1000 tot 5000 personen over de hele wereld. Ido is voor hun de voertaal in forums op internet, in chat-programma's, en tijdschriften. Teksten uit de Ido-pers: (revui), zoals: Progreso, La Kordiego, Letro Internaciona, Ido-Saluto!, en Ido-Vivo. Kortom, over muziek, film, politiek, cultuur en veel meer, alles in het Ido.

Boeken in en over het Ido zijn te bestellen bij de boekwinkels (librerii).

Maar je leert ook door de discussies in het Ido te lezen (en eventueel je mening te leveren), bij Idolisto, de electronische discussieplek voor Idisten. Aanmelden: stuur een leeg berichtje, ook zonder onderwerpvermelding, naar idolisto-subscribe@yahoogroups.com.

Of je op de hoogte houden van het wereldnieuws, de "Diala Jurnaleto" van Jean Martignon. Meld je aan: idostab-subscribe@yahoogroups.com.

IDO-SKOLO (Ido-School, in 't Engels, zeer gedetailleerd!)

Vragen? Schrijf ze naar e-postadres: ido.info@hetnet.nl, of naar Ido-Info, Julius Pergerstraat 146, 1087 KP Amsterdam. Telefoon: 020 - 311 40 63.

VOLG DE SCHRIFTELIJKE IDO-CURSUS of klik op een van de onderstaande links!

Nuttige koppelingen

Schriftelijke cursus Ido in het Nederlands
Wikipedia in het Ido
Beknopte geschiedenis over het onstaan van Ido
Ido-Nederlands, een kleine WOORDENLIJST
Stukje proberen? Lees over Komenius
Boekverkoop Tia Listo
ULI, Uniono di la Linguo Internaciona, Ido