Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Az emlékmüvet egy nagy Tora idézet díszíti. A feliratok szerint külön tábla emlékeztet azokra a többségében fiatal, a 101/322. munkaszolgálatos század meggyilkolt 196 fö áldozataira, akik a Don kanyartól élve hazáig érkeztek, de a nyilasok, magyar katonák, felfegyverzett vasutasok és SS német egységek az Újvidékröl Budapest felé tartó vonatról leparancsolva az egész csoportot 1944. október 11-én Kiskunhalasnál kivégezték. Az áldozatokat 1946. január 20-án exhumálták és a C parcellába temették.

Az ellenállás elesett áldozatainak parcellája

RÁKOSKERESZTÚRI KOZMA utcai ZSIDÓ TEMETÖ


Cím: BP. X. Kozma u. 6. Tel: 262-4687
A fotókat a szerzö készítette 2002. júliusában

A zsidó közösség nagykiterjedésü területhez jutott 1868-ban a városi vezetéstöl a rákoskeresztúri központi temetö területén. A temetöt Freud Vilmos építész tervezte.. 1905 - 1910 között jelentös számú elhunytat exhumáltak és átszállítottak ide a pesti neológ Chevra Kadisa irányításával.

Az alábbi rövid leírásban, néhány kiragadott kiemelkedö személység, építészeti szempontból is kiemelkedö siremlék felsorolásával szeretném a magyar zsidóság legnagyobb, ma is müködö temetöjét bemutatni.
A temetöben több, mint 300,000 fö elhunyt, áldozat nyugszik.
Az attraktív föbejárati közösségi épületben találhatók az irodák, a halotti elökészítö helységek, a megemlékezési termek, külön férfi és nöi elhunytak részére.
A messziröl is szembeötlö fehér épületet Freund Zsigond tervei alapján 1891-ben építették .
A gondozott temetöben parcellák szerint felosztva találhatók a müvészek, híres rabbik, neves családok építészeti ritkaságként is kiemelt kápolnái.

Nevezetes sírok:

-A bejárati Föépület falába temették el az I. világháború zsidó vallású elesett katonáit.
-Az 1848-as szabadságharc önkéntes zsidó vallású honvédeinek katonai sírja.
Tervezö: Lajta Béla
-A magyar holokauszt áldozatainak sírja.
Tervezö: Hajós Alfréd ( Magyarország elsö aranyérmet nyert úszó olimpikona).
-A holokauszt ismert áldozatainak sírfala.
A falon névtáblák állítanak emléket az elpusztítottaknak. Néhány nevet a névsor
szterint a hozzátartozók egészítettek ki kézírással. Itt temették el a Klauzál téri gettó 2.000 exhumált áldozatait is.

A Holokauszt Emlékmü képei

5/c plot 3/23.itt volt eltemetve SZENES HANNA is.
A 2 m. magas Oszlop emléket állít az angol egyenruhában visszatérö elleálló lánynak, akit kihallgatása és megkinzása után halálra ítélték és 1950-ig itt volt eltemetve. Izrael állam exhumáltatta és Izraelbe hazaszállíttatta, mint zsidó nemzeti höst.

Oppenheimer csodarabbi sírja

 A látogatók emlékkavicsai a síron

A rabbik parcellája  

A temetö képe, hátul a Föépület

Komjádi Béla olimpikon sírja

Hajós Alfréd elsö aranyérmes
olimpikon és tervezö sírja

 

Egyéb híres emberek sírjai:

Róna József szobrász
Bródy Sándor színdarabíró
Forrai György zeneszerzö
Selényi Pál kutató orvos
Wittmann Viktor repülési úttörö
Kellér Andor író és Kellér Dezsö színész
Fehér Klára írónö
Gózon Gyula szinész,a szobor Varga Imre szobrász alkotása.
Szép Ernö író
Hajós Alfréd építész, a Nemzeti Uszoda tervezöje a Margitszigeten
Kishegyi Árpád operaénekes, síját moderm Menora díszíti

Kiemelkedö építészeti jelentoségü sírok:

Blockner családi kripta
Brüll családi kripta (kívül oroszlánok, belül mozaikok díszítik)
Gerster Kálmán és Sróbl Alajos sírjai ( MTK sport klub gazdasági vezetöje volt)
Hay családi kriptája szecessziós stílusban
Schmidl Mauzóleum (tervezöje Lajta Béla) zsolnai kerámia és mozaik díszítéssel !!!
Goldberger Berthold családi sírja szecessziós stílusban
Wellisch család sírja !!!!
Kornfeld Zsigmond bank-és a Tözsde igazgatójának sírja
Heidelberg család sírja,szép kovácsoltvas díszítéssel
Griesz család kriptája (tervezö Lajta Béla)oroszlán díszítéssel,mozaikkal. !!!!
Redlich-Ohrenstein sír ( tervezöje Alpár Ignác,aki a Parlamentet is tervezte)
Urbán család sírja
Lichtenstein Samu sírja, Art Deco stílusban
Hüvös József sírja ( Egyiptomi díszítö elemekkel)
Halmos sír( Egyiptomi stílusú oszlopokkal)
Schwarcz sír (tervezö Lajta Béla)
Freund Béla and családra kriptája,monumentális oszlopokkal
Szabolcsi Miksáné sírja (tervezte Lajta Béla)
Lukács József bankigazgató sírja ( a nemzetközi hírü filozófus, Lukács György apja)

Sírok képei a temetöböl

>

         Baumhorn Lipót építész sírja  

            Rózsavölgyi Márk sírja

          Brüll Zsigmond kriptája

            A Brüll kripta díszítése

         A   Schmidl családi kripta !!

               A belsö díszítés

       Wellisch család mauzóleuma !!

             Belsö mozaik díszítés

          Redlich család kriptája !!

            Belsö mozaik díszítés

A Holokauszt   Emlékmü   1944 – 1945.  

                              A második világháború áldozatainak emlékhelyeA holokausztban teljes családokat öltek meg
(Schwartz és Stern család sírjai)

;  

                    Síremlék   

Vissza a föoldalra