Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

SVČ ŠIPKA

Středisko pro volný čas ŠIPKA, Úprkova ulice 3268, Kroměříž

fotodokumentace
kronika,bizoni a foto V Muzeu Kroměřížska proběhla počátkem roku 2ooo (22. r. - 4. 3.) rozsáhlá výstava "INDIÁNI V NÁS?". Vystavena byla "kolekce" všech možných předmětů, pomůcek, zbraní i oděvů a šperků, keramiky, všeho, co je potřeba k životu, zábavě, lovu i boji severoamerických Indiánů. Předměty vytvořili po studiu literatury a originálů dospělí i děti, jsou funkční a používané při pobytech v přírodě - tedy žádné vetché atrapy. Výstava byla doplněna fotodokumentací z táboření, texty přibližujícími dějiny a významné postavy Indiánů a obrazy Františka Valera, inspirovanými životem Indiánů. Jde o výstavu nemuzeální, "nedepozitářovou", exponáty budou náležitě provětrány v přírodě již o jarních prázdninách. Mají ji na svědomí dospělí ze spolku 'I'ahníšni a děti z Indián klubu při Středisku volného času ŠIPKA v Kroměříži.


rozeta SVČ ŠIPKA nabízí pro děti a mládež mimo jiné činnost v Indián klubu. oděvy a doplňky Pod tímto názvem se nachází pravidelné schůzky (v budově SVČ ŠIPKA) nebo výpravy do přírody. Těchto příležitostí využíváme především k poznávání přírody a k její ochraně. Vycházíme z vlastní zkušenosti, že jedině poznané můžeme také chránit.
To, co se děti dovědí o Indiánech jim pak umožňuje poznat život z jiného pohledu než jim přináší televize, kde mezi nejznámější Indiány patří Vinetů. To je velké zkreslení toho, co Indiáni byli a jsou. Snad se nám daří alespoň v malé míře přibližovat, co s jejich životem souvisí. Nejsme zaměřeni na určitý indiánský kmen, ale seznamujeme děti o Indiánech všeobecně. Pokud najdou zalíbení v této činnosti ve svém dospívání, pak mají mnoho příležitostí jak svůj zájem využít v některém z indiánských kmenů nebo spolků, které jsou i v našem městě. Mladí "indiáni" se zábavnou formou dozvídají něco o místní květeně a fauně, naučí se v přírodě neslyšně pohybovat a hlavně jí neubližovat. To znamená, že po tábořišti nezůstane ani stopa, leda snad ve vyčištěné studánce nebo na mýtině zbavené starých odpadků. Naši "indiáni" se zkoušejí na čas odpoutat od civilizace a co nejvíce splynout s přírodou. To se neobejde bez vypěstování všemožných rukodělných dovedností a výchovy k samostatnosti. To příjemné je romantika a přídech dobrodružství při táboření v týpí doplněném původní indiánskou hrou lakrosem, střílením z luku a dalšími dovednostmi indiánského života. To užitečné je nenásilná a skoro nepozorovatelná podpora vzájemně přátelského soužití člověka s přírodou.

ozdoby a keramika ozdoby a perličky Na výstavě "Indiáni v nás?" jsme předložili veřejnosti několik svých výrobků a toho čím se v Indián klubu zabýváme. Vám předkládáme pár fotografií, kde jsou jednak práce dětí, jednak těch, kteří s dětmi pracují. logo ŠIPKYkeramika a pomůcky nádoby na cokoliv nábodby na potraviny

Podle toho, co vidíte, by se zdálo, že hlavní činností v Indián klubu je výroba keramiky. Omyl. Pokud se zadíváte na jednotlivé fotografie, pak tam najdete perličkové pásy, součásti oděvů, malované kůže, hračky, ale i tkané deky. Bohužel se nedá vystavovat nadšení a elán s jakým někteří malí "indiáni" pracují. Pro návštěvníky by byla zajímavá také prohlídka kroniky ze které je poznat, jak nám kde bylo. Většinou dobře.
z našich prací detail
Kontakt: telefon 0634/33 90 54, e-mail: svc.sipka@volny.cz
Vstup do páté místnosti.