Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Efterkommere af Michel Sort

8. Generation


Peder Madsen Sort * Omk. 1743, Spidlegård, Åker, + Eft. 1801, Bornholm, Danmark, Gårdmand,
(~ , Karen Kirstine Andersdatter * Omk. 1746, Bornholm, Danmark, + Eft. 1801, Bornholm, Danmark, )

1786 3/4
Anders Hansen, døde som undentagsmand på 7. Sg. Åker.
Maren Larsdatter. Lavværge: Lars Andersen, Store Kannikegård, Bodilsker.
3 døt.
A: Karen Andersdatter g.m. Peder Madsen Sort, ejer og beboer af 7. Sg. Åker.
B: Katarine Andersdatter, f. 1760., på samme gård. Værge: Søstermand, Peder Madsen Sort.
C: Giertrud Andersdatter g.m. nævnte Lars Andersen

Vedr. 7. Sg. Åker:
Aktionsskøde af 10/12 1771 til Peder Madsen Sort og forlovede Karen Andersdatter; bla. vilkår, at Anders Hansen og Maren Larsdatter skulle have undentag på gården; derfor kontrakt herom indgået 20/12 1771; til Anders Hansens yngste søn, som ellers skulle have haft gården til sin tid, skulle af Peder Madsen Sort udredes 300 dlr. samt gives en hest med sadel ved det fyldte 18. år. Sønnen Peder, var imidlertid død allerede for 13 år siden. I øvrigt: En søn Hans Andersen var afgået ved døden høsten 1785.

Folketællingen 1787 for Aaker, 7 Selvejer Brandsgaard :
Peder Madsen   44   gift   Hosbonde   Gaard beboer og Dragon
Karen kirstine Andersdatter   41   gift   Madmoder    
Berthe Marie Pedersdatter   10   ugift   Deres børn    
Mathias Pedersen   2   ugift   Deres børn    
Hans Andersen   22   ugift   Deres Tjenestefolk   National Soldat
Anders Ipsen   13   ugift   Deres Tjenestefolk    
Cathrine Andersdatter   28   ugift   Deres Tjenestefolk    
 
Folketællingen 1801 for Aaker, 7. Selvejergaard :
Peer Madsen   57   gift   Husbonde   Bonde og Gaardbeboer
Karen Stine Andersdatter   54   gift   hans Kone    
Mathiis Peter Peersen   14   ugift   deres Søn    
Christoffer Peersen   20   ugift   Tienestefolk    
Jørgen Bistrup   11   ugift   Tienestefolk    
Karen Kirstine Klausdatter   14   ugift   Tienestefolk    

De fik :

Birthe Marie Pedersdatter Sort * Omk. 1777, Brandsgrd, Åker,

Mathias Pedersen Sort * Omk. 1785, Brandsgård, Åker,


slægtstræ
Slægts træ

Navne liste | Forside