Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Efterkommere af Michel Sort

7. Generation


Niels Mogensen Sort * 1728, 3. Slg.Sortegård, Åker, 14 Mar 1728, Åkirke, Åkirkeby, + 1809, 3. Slg.Sortegård, Åker, 8 Apr 1809, Åkirkegård, Åkirkeby, Bonde,
(~ 12 Feb 1748, Åkirke, Åkirkeby, Marie Jørgensdatter Sort * 1723, 2. Slg.Dammegård, Åker, 11 Jul 1723, Åkirkeby, + Omk 1788, 3. Slg.Sortegård, Åker, (Datter af Jørgen Henrichsen Sort og Bodil Hansdatter )
(~ 05 Dec 1788, Åker, Margrethe Olsdatter Kofoed * Omk 1749, )

Overtog iflg. Kure Sortegård 1747.

Marie Jørgensdatter Sort og Niels Mogensen Sort blev beskyldt for at stå i ledtog med morderne , da sidstnævntes far Mogens Hansen sort blev slået ihjel en augustnat 1749, men de blev frikendt. Morderne blev henrettet "ved Bye Dammen paa Løngen" den 9. juni 1751.

Folketællingen 1801 for Aaker, Første Rode, 10de Huus :
Niels Monsen Sort   74   gift   Husbonde   Udbygger uden Jord Lever af Undentag
Grethe Olsdatter   52   gift   hans Kone    
Katrine Henriksdatter   13   ugift   tiener    

De Fik :

Anne Nielsdatter Sort * Omk. 1747, 3. Slg.Sortegård, Åker, + 1821, 3. Slg.Sortegård, Åker,
(~ , Morten Olsen * 1744, Bornholm, + 1814, 3. Slg.Sortegård, Åker, Bonde og Lieutenant, )

Louise Skovgaard har hende født 1747 og Kure 1754. Folketællingen 1787angiver hende i sit 39. år, 1801 i sit 54 år - altså født ca. 1747.

Folketællingen 1787 for Aaker 3 Selvejer Sortegaard:
Morten Olsen   43   gift   Husbonde   Gaardbeboer og Lieutnant ved Axe???
Anne Nielsdatter   39   gift   Madmoder    
Ole Mortensen   14   ugift   Deres børn af 1. ægteskab    
Karen Kirstine Mortensdatter   12   ugift   Deres børn af 1. ægteskab    
Jørgen Mortensen   9   ugift   Deres børn af 1. ægteskab    
Margrethe Marie Mortensdatter   7   ugift   Deres børn af 1. ægteskab    
Anna Mortensdatter   5   ugift   Deres børn af 1. ægteskab    
Mads Pedersen   19   ugift   Deres Tjenestefolk    
Karen Hansdatter   16   ugift   Deres Tjenestefolk    
 
Folketællingen 1801 for Aaker 3. Selvejergaard :
Morten Olsen   57   gift   Husbonde   Bonde og Gaardbeboer, Lieutenant ved Aakirkebyes Borger Compagnie
Ane Nielsdatter   54   gift   hans Kone    
Ole Mortensen   26   ugift   deres Børn    
Jørgen Mortensen   22   ugift   deres Børn    
Karen Kirstine   25   ugift   deres Børn    
Christian Jespersen   14   ugift   Tienestefolk    
Gertrud Mogensdatter   13   ugift   Tienestefolk    

Bartha Marie Nielsdatter * Før. 1760, 3. Slg.Sortegård, Åker, + Omk. 1784, Bornholm, Danmark,
(~ 16 Sep 1779, Åkirke, Åkirkeby, Peder Didrichsen * Omk. 1740, Bornholm, Danmark, + Eft. 1801, Bornholm, Danmark, Bonde, )

1783 13/11
Barte Marie Nielsdatter, Boede og døde på 49. Sg., Åker
Peder Diderichsen
1 dat
A: Karen Marie Pedersdatter, 1780.( påsken.) Værge: Far.
tilsynsværge: Morfaderen Niels Mogensen Sort, undentagsmand på 3. Sg. Sortegaard, Åker.

Vedr. 49. Sg.,Åker
Købebrev af 1/9 1781, udgivet af Peder Absalonsen Koefod til enkemanden og nu afdøde hustru.
Iøvrigt:
Skifte efter enkemandens 1. hustru Karen Pedersdatter, dateret 1/6 1779; hun døde på 10. Vg. Pedersker; det ses af skiftet, at hun efterlod sig 5 børn med enkemanden: Diderich, Peder og Christopher Pedersen, henholdsvis 9, 6 og 3 år gl., samt Kirstine og Karen Pedersdatter, 13 og 12 år gl. (tilsynsværge: Anders Andersen, Sømarken, Pedersker). En datter Magdalene Pedersdatter er g.m. Anders Larsen, Åker til hvem enkemanden har betalt hendes mødrenearv. En anden datter Elisabeth Pedersdatter er død tidligere.
Undentagskontrakt af 15/11 1777 mellem forrige ejer af 49. Sg., Hans Nielsen og Peder Absalonsen Koefod, til fordel for førstnævnte.

Dødfødt Søn * 1790, + 1790,


slægtstræ
Slægts træ

Navne liste | Forside