Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

IMAM AD-DAIRABY MENYEBUTKAN INI MERUPAKAN SEBUAH DOA YANG DIAJAR OLEH RASULLULLAH S.A.W, UNTUK MENGUATKAN DAYA HAFALAN :

Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang tersembunyi padaku dan apa yang zahir padaku, maka terimalah kelemahanku ini. Engkau mengetahui hajatku, maka perkenankanlah doaku. Engkau mengetahui rahsia hatiku, maka ampunilah dosaku. Wahai Tuhan yang mengetahui mata yang jahat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Sedang Allah menghukum dengan kebenaran manakala sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidaklah menghukum sesuatupun. Sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.