Na úvodní stránku

My a čarodějnické procesy

Tomáš Tyl

Na centrum sekce
Zde se pouze letmo zmíním o svých předcích v době pronásledování ,,čarodějnic a čarodějů" a učiním tak úvod článku obsáhlému a vyčerpávajícímu - viz níže. Je třeba uvést, že můj předek Johann Schubert byl v té době rýmařovským purkmistrem - v letech 1651, 1662, 1667, 1672 a 1674. Jeho syn téhož jména (Johann Schubert - mimochodem: Schubertové jsou na jesenicku ,,jeden velký rod" a z tohoto ,,klanu" pochází i otec hudebního virtuoza Franze Schuberta - otec Franze se narodil nedaleko: na velkolosinském panství) byl členem rady města Rýmařova v letech 1680, 1685, 1693 a 1698 a roku 1671 se jméno Johann Schubert uvádí též ve funkci městského rychtáře - teď si dovolím citovat z listu Mgr. J. Karla a z jeho práce ,,Rezistence konšelů": ,,Jako význhamný čin vašeho příbuzného nutno připomenout podíl na záchraně významného odpůrce čarodějnických procesů té doby - Jana Františka Babsta či Papsta, rýmařovského faráře (s nesmírnou odvahou a nejspíše i v nebezpečí, že se sami se svými rodinami do věci nebezpečně zapletou, zajistili mu peníze na cestu a vlastní útěk, když se kolem něj stahovala smyčka obvinění, na jejímž konci by byla jeho smrt upálením stejně jako u jeho přítele Aloise Lautnera - šumperského děkana), a tím přerušili pokus Františka Bobliga z Edelstadtu, strůjce a zrůdného soudce šumperských procesů, který se chtěl dostat přes faráře do města (Rýmařova) a přenést sem Šumperské procesy. To by znamenalo hranice a upálené ,,čarodějnice a čaroděje" i v Rýmařově. Janovické panství bylo díky moudrosti a odvaze konšelů a nejspíš s tichou podporou vynikající dědičky panství hraběnky Marie Alžběty Dietrichštejnové jediné ušetřeno čarodějnických procesů na rozdíl od sousedních panství šumperského, sovineckého, bruntálského či šternberského"

Přečtěte si prosím celý článek, jehož autory jsou R. Icha a J. Karel - ,,Rezistence konšelů"

 

 

....© Tomáš Tyl, 2000