Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Jämför kontantkort för mobilen

De vanligast bolagsnumren i olika nät:

Några länkar av intresse:

PTS, Post och telestyrelsen
Tango, jämför priser mellan bolagen
Här finns en allmän webbplats med fler länkar

Det kostar i allmänhet cirka 5.50 - 6.00 kronor minuten att ringa under dagtid med kontantkort i Sverige. Från en fast telefon kostar det dygnet runt omkring 2 kronor minuten att ringa till en mobil. Nattetid brukar emellertid taxan för kontantkort vara 0.55 - 0.80 kronor minuten när du ringer inom det egna nätet eller till en fast telefon. Om du däremot ringer från ett mobilnät till ett annat nattetid brukar priset vara cirka 2 kronor minuten. Du ringer alltså billigare med din mobil inom ditt eget nät än med en fast telefon. Därför är det bra att kunna veta vilket nät du ringer till under nattetid. Det framgår av de första fyra siffrorna i telefonnumret. Telefon bolagen har registrerat sina nummerserier hos Post och telestyrelsen, PTS se länken ovan. Så här ser det ut: Om du själv har ett mobilnummer inom samma grupp som den du ringer till (finns inom samma nät) ringer du nattetid billigare än med din fasta telefon. Det finns ett undantag från detta. Om någon person bytt till annat nät och då behållit sitt gamla mobilnummer får du betala den högre taxan, cirka 2 kronor minuten.

Email: lundin_kjell@lycos.com