Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Fennis mira feritas, foeda paupertas: non arma, non equi, non penates; victui herba, vestitui pelles, cubile humus. Idemque venatus viros pariter ac femines alit: passim enim comitantur partemque praedae petunt. [...] Securi adversus homines, securi deos rem difficilam assecuti sunt, ut illis ne voto quidem opus esset.
Cetera iam fabulosa. Quod ego ut incompertum in medium relinquam.

Fenneille on ominaista ihmeellinen alkukantaisuus ja viheliäinen köyhyys. Heillä ei ole aseita, ei hevosia, ei asuntoja. Ravintona ovat kasvit, vaatteina nahat, makuusijana maa. Ainoa toivo on nuolissa, joita he raudan puutteessa varustavat luukärjillä. Metsästys elättää samalla tapaa sekä miehiä että naisia. Nämä näet seuraavat kaikkialle miehiä ja vaativat osan saaliista. [...] Turvassa ihmisiltä ja turvassa jumalilta he ovat saavuttaneet vaikeimman päämäärän, nimittäin sen, ettei heidän ole tarvis edes mitään toivoa.
Muu on jo tarua. Siitä ei ole tarkempaa tietoa ja siksi en siihen puutu.
- Tacitus

Miten nämä äännetään?

Abi male spiritus!Mene pois, paha henki!
Ab uno disce omnes.Yhdestä [tapauksesta] opitaan kaikki.
(Pätee mm. eräiden kirjailijoiden tuotannosta.)
Absit ira in puniendo. Viha ei kuulu rangaistukseen.
Acta est fabula, plaudite.Näytelmä on päättynyt, taputtakaa.
Keisari Augustuksen viimeiset sanat.
A deo rex, a rege lex. Jumalalta kuningas, kuninkaalta laki.
- Jaakko I (Englanti)
Ad majorem Dei gloriamJumalan suuremmaksi kunniaksi
Jesuiittojen tunnuslause
advocatus diaboli paholaisen asianajaja
a fortiori sitäkin suuremmalla syyllä
Alea jacta est.Arpa on heitetty.
- Menandros
Amicus Plato, sed magis amica veritas. Platon on minulle rakas, mutta totuus vielä rakkaampi.
- Aristoteles
Amor omnia vincit.Rakkaus kaiken voittaa.
Amoris simulatio odio peior. Rakkauden teeskentely on vihaa pahempi.
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?Etkö tiedä, poikani, kuinka vähällä järjellä maailmaa hallitaan?
- Axel Oxenstierna pojalleen
Ars longa, vita brevis.Taide pitkä, elämä lyhyt.
Audacem fortuna juvat.Onni suosii rohkeaa.
Audiatur et altera pars. Kuultakoon toistakin (osa)puolta.
aurea mediocritas kultainen keskitie
Aurora musis amica. Aamuhetki kullan kallis. ("Aamu on muusien ystävä.")
Aut Caesar, aut nihil. Caesar tai ei mitään; kaikki tai ei mitään.
- Cesare Borgia
Ave Caesar, morituri te salutant. Tervehdys, keisari, kuolemaan menevät tervehtivät sinua.
Gladiaattorien tervehdys keisarille.
avis rara outolintu
bellum omnium contra omnes kaikkien sota kaikkia vastaan
Bene vixit qui bene latuit. Onnellinen se, joka on elänyt huomaamatta
-Ovidius
bona fide hyvässä uskossa
Cave/cae canem. Varo/varokaa koiraa.
Candida pro causa ense candidoPuhtain asein puhtaan asian puolesta
Mannerheimin suvun tunnuslause
Canis meus id comedit.Koirani söi sen.
Carpe diem! Tartu hetkeen!
Ceterum censeo Cartaginem esse delendam. Muuten olen sitä mieltä, että Karthago on hävitettävä.
- Cato vanhempi
Citius, altius, fortius Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin
(Olympialaisten tunnuslause)
Civis Romanus sum. Olen Rooman kansalainen.
Cogito, ergo sum. Ajattelen, siis olen olemassa.
- René Descartes
contra ius et fas maallista ja jumalallista oikeutta vastaan
Contra vim non valet ius. Voimaa vastaan ei oikeus voi mitään.
Cuius regio, eius religio. Kenen maa, sen usko.
De gustibus non est dispuntandum. Makuasioista ei kannata kiistellä.
Dei gratia Jumalan armosta
De mortuis nil (nihil) nisi bene. Kuolleista ei (pidä puhua) muuta kuin hyvää.
De nihilo nihil. Tyhjästä ei mitään (synny).
De profundis clamavi ad te. Syvyyksistä huudan sinua.
(De profundis, "syvältä", on myös käyttökelpoinen ilmaus toisinaan.)
De te fabula narratur. Sinustahan tämä juttu kerrottaan.
- Horatius
Diem perdidi. Olen kadottanut päivän.
dies irae vihan päivä
Dimidium facti qui coepit habet. Aloitettu on puoliksi tehty.
dira necessitas julma välttämättömyys
Divide et impera. Hajota ja hallitse.
Dixi. Olen puhunut.
Do, ut des. Annan, jotta antaisit.
Docenda discimus. Opettaen opimme itse.
- Seneca
Dubitando ad veritatem venimus. Epäillen saavutamme totuuden.
Dulce et decorum est pro patria mori. On suloista ja kunniakasta kuolla isänmaan puolesta.
- Horatius
Dum spiro, spero. Niin kauan kuin hengitän, toivon; niin kauan kuin on elämää, on toivoa.
Ecce homo! Katso ihmistä!
e contrario päinvastoin
eloquentia corporis ruumiin kaunopuheisuus; vaikuttava ulkonäkö, lihavuus
E pluribus unum. Monesta yksi.
(Yhdysvaltain vaakunan tunnuslause)
Errare humanum est, ignoscere divinum. Erehtyminen on inhimillistä, anteeksi antaminen jumalallista.
- Hieronymus
("...mutta suureen möhläykseen tarvitaan tietokone.")
Esse, non videri Olla, ei näkyä (on olennaista)
- Fredrik Suuri
Esse est percipii. Oleminen on havaituksi tulemista.
Et in Arcadia ego. Minäkin olen ollut Arkadiassa [onnellisessa maassa].
Minä [Kuolema] olen Arkadiassakin.
Et tu, Brute! Sinäkin, Brutukseni!
Julius Caesarin sanat nähdessään ystävänsä Brutuksen murhaajiensa joukossa.
Ex oriente lux. Idästä valo (sivistys).
exempli gratia, e.g. esimerkin vuoksi, esim.
Experientia docet. Kokemus opettaa.
Extra ecclesiam nulla salus. Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta.
Faber est suae quisque fortunae. Jokainen on oman onnensa seppä.
- Sallustius
Fabula docet. Kertomus opettaa
Fama crescit eundo. Maine kasvaa kulkiessaan.
- Vergilius
Festina lente. Kiiruhda hitaasti.
Fiat iustitia, pereat mundus. Tapahtukoon oikeus vaikka maailma tuhoutuisi.
Fluctuat nec mergitur. Huojuu, muttei huku.
(Pariisin tunnuslause)
Forsan et haec olim meminisse iuvabi. Ehkä jonakin päivänä jopa nämä muistot tuntuvat miellyttäviltä.
Fortiter in re, suaviter in modo. Asialta ankarasti, laadulta lempeästi.
- Claudio Aquaviva
Fugit irreparabile tempus. Aika pakenee palaamatta.
- Vergilius
Gaudeamus igitur. Iloitkaamme siis.
Gloria in excelsis Deo. Kunnia Jumalalle korkeuksissa.
Graeca sunt, non leguntur. Tämä on kreikkaa, ei voida lukea.
(Nykyään sanotaan "hepreaa", mutta roomalaiset tunsivat sitä vielä vähemmän kuin kreikkaa.)
Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo. Pisara kovertaa kallion, ei väkisin, vaan usein putoamalla.
- Ovidius, Giordano Bruno
habeas corpus sinulla olkoon ruumis
Habemus papam. Meillä on paavi.
Habent sua fata libelli. Kirjoillakin on kohtalonsa.
Hannibal ad portas Hannibal porteilla; välitön vaara
hic et nunc tässä ja nyt
hic requiescit in pace tässä lepää rauhassa
hinc illae lacrimae tästä nuo kyynelet
- Terentius
Historia magistra vitae. Historia on elämän opettaja.
- Cicero
Hoc volo, sic jubeo. Tämän tahdon, näin käsken.
- Juvenalis
Hodie mihi, cras tibi. Tänään minulle, huomenna sinulle.
Homo homini lupus. Ihminen on ihmiselle susi.
- Plautus
Homo proponit, sed Deus disponit. Ihminen päättää, Jumala säätää.
- Tuomas Kempiläinen.
Homo sum, humani nil a me alienum puto. Olen ihminen, eikä mikään inhimillinen ole minulle vierasta.
- Terentius
honoris causa kunnian vuoksi
horror vacui tyhjyyden kammo
Huc venit pueri, ut viri sitis! Tulkaa pojat tänne, täällä tehdään miehiä!
Ille faciet. Hän sen tekee.
Illis quorum meruere labores. Niille, jotka työllään ovat sen ansainneet.
In Deo spes mea. Jumalassa toivoni.
In hoc signo vinces. Tässä merkissä olet voittava.
In magnis et voluisse sat est. Suurissa asioissa riittää tahto.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Isan, Pojan ja Pahan hengen nimeen.
Integer vitae scelersque purus Elämältään nuhteeton ja rikoksista puhdas
Inter arma caritas Aseiden keskellä laupeus
(Punaisen Ristin tunnuslause)
Inter arma silent leges. Aseiden keskellä lait vaikenevat.
- Cicero
In vino veritas. Viinissä [on] totuus.
ipse dixit hän on sen itse sanonut
Ira furor brevis est. Viha on lyhytaikaista hulluutta.
- Horatius
Is fecit, cui prodest. Se on tehnyt, joka on hyötynytkin.
Labor omnia vincit improbus. Sitkeä työ kaiken voittaa.
- Vergilius
lege artis taiteen sääntöjen mukaan
Male parta male dilabuntur. Väärin hankitulla on huono loppu.
Manus manum lavat. Toinen käsi pesee toisen.
- Seneca
Medio tutissimus ibis. Keskellä kulkee turvallisimmin.
- Ovidius
Melius est unum malum pati quam multa. Parempi yksi paha kuin monta.
Memento te mortalem esse. Muista, että olet kuolevainen.
Memoria minuitur, nisi eam exerceas. Muisti heikkenee, ellet harjoita sitä.
Mens agitat molem. Henki liikuttaa ainetta.
Mens sana in corpore sano. Terve sielu terveessä ruumissa.
Mihi est propositum in taberna mori. Minulle on ennustettu, että kuolen kapakassa.
mirabile dictu ihmeellistä sanoa
Mors ultima ratio. Viimeinen mahdollisuus on kuolema.
Mulier taceat in ecclesia. Nainen vaietkoon seurakunnassa.
Multum, non multa. Paljon muttei monenlaisia.
Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Maailma tahtoo tulla petetyksi, niinpä tulkoon.
Naturalia non sunt turpia. Luonnolliset asiat eivät ole hävettäviä.
Navigare necesse est, vivere non necesse. Purjehtiminen on välttämätöntä, eläminen ei.
Neminem pecunia divitem fecit. Raha ei ole tehnyt ketään rikkaaksi.
Nomen est omen Nimi on enne.
Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi. Eivät kaikki, joilla on lyyra, ole lyyransoittajia.
Numquam erro. En koskaan erehdy.
per pedes apostolorum apostolinkyydillä
Otium est pulvinar diaboli. Joutilaisuus on paholaisen lempipaikka.
Ranunculae, ranunculae, quam sunt ridicuale!
Non aures, non aures, non caudam habent hae!
A-qua-qua-qua, A-qua-qua-qua...
Pienet sammakot, pienet sammakot... jne. :)
Sic transit gloria mundi. Niin katoaa mainen kunnia.
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Ajat muuttuvat ja me niiden mukana.
Vigilia pretium libertatis. Valppaus on vapauden hinta.
Vitanda est improba siren desidia. Laiskuuden viettelystä vastusta.
Vitiis nemo sine nascitur. Kukaan ei synny täydellisenä.
Vive, ut vivas. Elä elääksesi.
Vos estis lux mundi. Te olette maailman valkeus.

(Etusivulle)