Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Obrazovanje odgojitelja i stručno-razvojnih djelatnika u 21. stoljeću

 

Zbornik radova sa skupa održanog u Čakovcu 26., 27. i 28. travnja 1999. godine

 

Dječji centar Čakovec i Visoka učiteljska škola u Čakovcu, Čakovec, 1999.

 

Urednica: prof. Ljubica Železnjak

 

210 stranica

Sadržaj:

 

I. Obrazovanje odgojitelja i stručnih djelatnika u 21. stoljeću

1. Dr. sc. Stjepan Ovčar: Preustroj i izobrazba odgojitelja predškolske djece

2. Mr. sc. Biserka Petrović-Sočo: Izobrazba odgojitelja danas za složenije sutra

3. Dr. sc. Nada Babić: Sadašnjost i budućnost obrazovanja predškolskog dgojitelja/učitelja

4. Dr. sc. Jasna Krstović: Stanje, problemi i perspektive obrazovanja stručnih suradnika u predškolskom odgoju

5. Dr. sc. Arjana MIljak: Dječji vrtić je mjesto življenja i učenja djece i odgojitelja

6. Mr. sc. Maja Ljubetić: Što o obrazovanju odgojitelja misle sami odgojitelji

7. Mr. sc. Maja Gabelica-Šupljika, Jasna Hrvoj, Branka Fočić: Spremnost odgojitelja na procjenjivanje vlastitog rada prema zadanim kriterijima

8. Prof. Mirjana Vincek-Škvorc: Emocionalna inteligencija i odgojitelj 21. stoljeća

9. Prof. Mirjana Bidoli: Modeli suvremene organizacije permanentnog obrazovanja odgojitelja

10. Prof. Edita Slunjski: Odgoj za kvalitetno sutra ili kako djetetu pružiti ruku?

11. Dr. sc. Stanislava Irović: Izobrazbom do opservacijske vještine - bitnoga aspekta odgojiteljeve kompetencije

12. Dr. sc. Vinka Uzelac, mr. sc. Branka Milotić: Obrazovanje za okoliš u studiju predškolskog odgoja

13. Prof. Mirjana Milanović, prof. Ana Pleša: Moguća ishodišta tema i oblika stručnog usavršavanja u dječjem vrtiću

14. Prof. Joško Sindik i dr.: Jedna mogućnost za pojednostavljenje planiranja odgojno-naobrazbenog rada primjenom metode: "Gotovih rješenja"

15. Mr. sc. Violeta Vidaček-Hainš: Iskustva u primjeni tehnike geštalt psihoterapije u predškolskoj ustanovi

16. Dr. sc. Nevenka Tatković, prof. Damir Božić: Prostor, oprema i sredstva u funkciji integrativnog promišljanja i postizanja više razine antropoloških obilježja pomoću sadržaja sportskog programa za vrtiće

II. Materijalni poticaji i osmišljavanje prostora za igru i stvaralaštvo u jaslicama i vrtićima

1. Prof. Joško sindik, prof. Nada Štrukelj: Usporedba materijalnih i nekih drugih specifičnosti rada u vrtiću i jaslicama u dječjem vrtiću "Trnoružica" u Zagrebu

2. Mirjana Čuljak: Materijalni poticaji i osmišljavanje prostora za igru i stvaralaštvo u vrtiću

3. Ljubica Brnadić, Barica Tot, Vedrana Debijađi: Kako je nastao projekt "Slikovnica Elmer u stvaralačkoj radionici"

4. Renata Karaman, Ivanka Franz, Diana Kitonić, Emica Zeljak: Dobronamjernošću do kvalitetnijih odnosa u vrtiću

5. Miranda Paić: Mali prostor za velike mogućnosti

6. Prof. Katica Kuljašević: Prostor po mjeri djeteta (temeljni životni elementi kao izvor djetetove spoznaje

7. Nela Šimičić: Dijete - aktivni sudionik u obogaćivanju materijalne sredine

8. Prof. Zdenka Rigatti, Ljiljana Budanović: Mogućnost korištenja tekstila kao materijalni poticaj za osmišljavanje prostora i likovno-scenskog izraza predškolske djece

9. Slavica Hettich, Marina Lazar: Soba dnevnog boravka po "mjeri" djeteta

10. Ljubinka Vukojević, Vlasta Bralić, Romi Luksetić, Jelena Stepić: Stotine puteva vodi do "otvorenih vrata" u jaslicama

11. Arijana Plahutar: Materijalni poticaji i osmišljavanje prostora za igru u mlađim jasličkim skupinama - neka iskustva u radu Dječjeg vrtića "Trnsko"

12. Hajra Bubnić: Rano dječje učenje: u centru za građenje

13. Zlata Gunc, Tatjana Demoli, Sanja Dugan, Dubravka Kušt, Goranka Mudrovčić, Biserka Šikić: Muzej u vrtiću: pedagoški osmišljen prostor za dječju igru i stvaralaštvo

14. Željka Subotić-Vrčić: Okruženje osmišljeno za dijete i prema djetetu jasličke dobi

15. Zvjezdana Balija: Kako osmisliti prostor za igru u starijoj jasličkoj skupini?

16. Prof. Joško Sindik: Materijalni poticaji i povezanost uratka u upitniku za opažanje ponašanja svojstvenih bistrom djetetu i nekih varijabli

17. Sonja Živolić, Slavica Steblaj: Osmišljavanjem prostora do igre

18. Sanja Runjić, Nataša Rađenović, Verica Ristić: Oblikovanje prostora u funkciji razvoja stvaralačkih osobina djeteta

19. Nevenka Holetić: Centar za aktivnosti početnog čitanja i pisanja

20. Ines Sutil: Dječje igre slovima

21. Gordana Periša, Milka Karavida: Igrologija

22. Lidija Bajsić: Priča iz prakse

23. Gordana Šoltić-Siladi: Fizičko okruženje djece jasličke dobi

III. Vjerski odgoj

1. Anna-Lisa Gasparini, Terezija Horvat: Formacija u evanđeoskoj pedagogiji za XXI. stoljeće

2. Prof. Lahorka Jurčić-Patrk: Identitet i religioznost - psihologijski aspekti i smjernice izgradnje identiteta odgojitelja vjerskog odgoja

IV. Djeca s posebnim potrebama

1. Vesna Mateša: Dijete s posebnim potrebama unutar inovacijske koncepcije i modela rada vrtića "Pčelica"