Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Triskelen är symbolen för BDSM.Dessa kriterier skall vara uppfyllda:
1) Triskelens färg ska vara metallisk: Guld, silver, koppar, järn etc.
Detta symboliserar "kedjorna" i ett ägarskap/en relation.
2) Fälten ska vara svarta - de symboliserar den kontrollerade mörka sidan i BDSM.
3) ”Prickarna” i fälten ska vara hål - de symboliserar att en ensam person är ofullkomlig när det gäller BDSM - man behöver en motpart för att bli hel.
4) Triskelens ”ben” ska vrida sig medsols.


Triskele är grekiska och betyder "tre ben".
Det är en ornamental figur som kan tecknas på olika sätt, i olika varianter, gemensamt är att alla ska ha tre stycken vinkelbrutna ben eller linjer, som utgår från en mittpunkt.
Symbolen har förekommit i klassisk konst, i Orienten samt hos kelter och germaner.

I fornkristen och medeltida konst fick den symbolisera treenigheten.
Ursprungligen har den symboliserat rörelse, liv, solen.
På vissa ställen kallas den för livets hjul, lyckohjulet eller liknande.
Den står för evigt liv i vissa kulturer.
För kelter har den fortfarande en levande betydelse, i konst, dekorationer, och rent allmänt:
* Triskelen representerar den återkommande cykeln av födelse, död och återfödelse.
Den är det konstanta flödet av naturens processer som rör sig utåt och sen tillbaka in, som Himlen och Jorden är förenade.
Allt repeterar sig själv, med små förändringar varje gång.
* Triskele är en symbol som representerar det keltiska universet - de tre 'rikena' land, hav och luft.
* Om du har en triskele med dig, så har du ett heligt centrum vart än du går.


Tillbaks till BDSM