Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

גברת פילפלת


מה קורה איתי? לי קוראים פלפלת
וזאת כפינה, כפית קטנה של פלא
הביטו מה עשתה לי כפית הפלא


אני כל כך קטנה, לכל אני מוכנה

גם צופי שלי והחורפן שלה


רוצים הם לבוא, רוצים הם לעזור
כן בואו איתי


כל ידידי, חברי הקטנים
פתאום כל כך גדולים, אילו הפתעות
הנה מר פלפל, רק הוא לא ידע, לא
את סוד הקסם של כפית הקסמים הקטנהשייך לאתר יו-יו
רוצים עוד שירים עם מילים
www.yo-yo.up.co.il