Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

הבית של פיסטוק


הבית של פיסטוק הוא בית מוזר,
הולכים קצת ימינה עוברים את ההר,
מעבר לשביל על יד הענן,
יש בית מוזר ומצחיק וקטן.


איזה בית יש לפיסטוק,
טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק
איזה בית יש לפיסטוק,
טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק.

ינשוף על הגג מבלה שם לא רע,
ושני קיפודים שגרים במגרה,
אוגר בסלון פסנתר בחצר,
שירים בכיור ותווים במקרר.


איזה בית יש לפיסטוק...


הבית של פיסטוק מלא הפתעות
, מכל השעונים שם ברחו השעות,
וכל המחוגים שבשעונים,
מראים בהחלט על דברים משונים.


יש סיר עם פנים מחייך לו ושר,
צלחת עם אף וספלים מסוכר,
ורוח שובב קורא בספרים,
ובכל הפינות מתפזרים סיפורים.

איזה בית יש לפיסטוק...


שייך לאתר יו-יו
רוצים עוד שירים עם מילים
www.yo-yo.up.co.il