Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

בינבה


בובי, בינבה ופונפון יוצאים למסעות
מה קורה להם בדרך אילו הפתעות
השלושה תמיד תמיד לכולם עוזרים
ועושים את החיים הרבה הרבה יותר יפים


בובי בובי
בינבה בינבה
בובי, בינבה ופונפון


בובי בובי
בינבה בינבה
בובי, בינבה ופונפון


זעם הרשע
מנסה לתפוס את בינבה הקטנה
אך לעולם
הוא לא יצליח כי בינבה חכמה

!כי בינבה חכמה היאשייך לאתר יו-יו
רוצים עוד שירים עם מילים
www.yo-yo.up.co.il