Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Parochie O.L.Vrouw Onbevlekte Ontvangenis IJsselmuiden

Deze website is gemaakt om u op de hoogte te houden of te brengen van belangrijke instanties binnen de R.K. parochie te IJsselmuiden.  De website is een weergave van de manier waarop we samen werken aan de leefbaarheid binnen onze parochie. Opvallend is het grote aantal mensen dat metterdaad betrokken is bij het reilen en zeilen binnen onze parochieorganisatie; mensen die de handen uit de mouwen steken voor het overgrote deel op vrijwillige basis om­dat ze het samen kerk zijn, letterlijk de moeite waard vinden.

Een bijzondere rol is weggelegd voor pastoor Fons Zandbelt en pastor Hans Schoorlemmer. Zij zijn voor ons allen de voorgangers,de pastorale voortrekkers.Dit alles in het samenwerkings­verband met de parochies Hasselt, Kampen en IJsselmuiden.

Wij hopen, dat we elkaar weten te inspireren om vanuit een hechte organisatie samen sterk te staan. Wij hopen dat deze site u goede diensten zal bewijzen.En wie weet wordt u er door aangeraakt en geïnspireerd! 

Het kerkbestuur

Kerkgebouw Oosterholtseweg 2, IJsselmuiden                            Hit Counter