Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
               
  KIRIM TATARCA TÜRKÇE ENGLISH KIRIM TATARCA AÇIKLAMALAR VE KELİMENİN CÜMLE İÇİ KULLANIMI TÜRKÇE AÇIKLAMALAR VE KELİMENİN CÜMLE İÇİ KULLANIMI KAYNAK KİŞİLER  
               
  Men Ben I Men sağa aytgan edim. Ben sana söylemiştim. Cumaziye Aksöz,  Kamil Aksöz  
  Sen  Sen You Men ketemen. İstesen sen de kel. Ben gidiyorum. İstersen sen de gel.  Cumaziye Aksöz,  Kamil Aksöz  
  Anav ,                                           O O He/She/It Aşaganından anav balaga da berse. Yediğinden o (diğer) çocuğa da versene. Cumaziye Aksöz,  Kamil Aksöz  
  Biz  Biz We Biz biz biz edik. Otuz eki kız edik. Biz biz biz idik. Otuz iki kız idik.  Cumaziye Aksöz,  Kamil Aksöz  
  Siz Siz You Siz neşin özünüznü ep ayrı tutasınız? Siz niçin kendinizi hep ayrı tutuyorsunuz? Cumaziye Aksöz,  Kamil Aksöz  
  Anavlar ,                              Onlar Onlar They Siz bulay diysiniz de anavlar ne diy? Siz böyle diyorsunuz da onlar ne diyor? Cumaziye Aksöz,  Kamil Aksöz  
  Mınav ,                                    Munav ,                                    Bu Bu This Kete ekende mınavnı da almanı unutmanız. Giderken bunu da almayı unutmayın. Kamil Aksöz,    Cumaziye Aksöz  
  Şu ,                                   Şunav Şu That Şunav dayın baladan kötek mi aşadın? Şu kadar çocuktan dayak mı yedin? Kamil Aksöz,    Cumaziye Aksöz  
  Anav ,                                     O O He/She/It Teran anav yakka cılışsa. Biraz o (diğer) yana yanaşsana (kaysana). Kamil Aksöz,    Cumaziye Aksöz  
  Mınavlar ,                           Munavlar ,                           Bunlar               Bunlar These Munavlarga da iyilik yaramay. Bunlara da iyilik yaramıyor. Kamil Aksöz,    Cumaziye Aksöz  
  Şunlar ,                           Şunavlar Şunlar Those Şunlardan alsak bolmay mı? Şunlardan alsak olmuyor mu? Kamil Aksöz,    Cumaziye Aksöz  
  Onlar ,                                   Anavlar Onlar They Sizge anavlarnı munda ketirmeniz degen edim.  Size onları buraya getirmeyin demiştim. Kamil Aksöz,    Cumaziye Aksöz  
  Mınavyer ,                    Munavyer                               Bıyer ,                               Buyer ,                            Mınyer ,                              Munyer ,                                 Mıyer ,                               Muyer             Bura Here/This place Ne umutlarman kelgen edik ama bıyer bizge iş yaramadı.  Ne umutlarla gelmiştik ama bura bize hiç yaramadı. Recep Aksöz,         Emiş Aksöz  
  Şuyer ,                             Şunyer ,                        Şunavyer Şura There/That place Şuna şuyer işin eki kişini urdular. İşte şura için iki kişiyi vurdular. Recep Aksöz,         Emiş Aksöz  
  Uyer ,                                     Anyer ,                                Anavyer Ora There/That place Bala östürmek eşin arüv bir yer diyil uyer. Çocuk büyütmek için iyi bir yer değil ora.  Recep Aksöz,         Emiş Aksöz  
  Bıyerler ,                          Buyerler ,                          Munyerler ,                      Mınyerler ,                            Mıyerler                           Muyerler ,                       Munavyerler ,                Mınavyerler Buralar These places Mınyerler kışın beg suvuk bola eken. Buralar kışın çok soğuk oluyormuş. Recep Aksöz,         Emiş Aksöz  
  Şuyerler ,                          Şunyerler ,                      Şunavyerler Şuralar Those places Balalıgımın geşken yerleri şuyerler.  Çocukluğumun geçtiği yerler şuralar.  Recep Aksöz,         Emiş Aksöz  
  Uyerler ,                             Anyerler ,                        Anavyerler Oralar Those places Körmegen bolsam da iş, işinde kartbabamların mezarları bolgan topraklar uyerler tuvul, memlekettir menim işin.  Görmemiş olsam da hiç, içinde dedemlerin mezarları olan topraklar, oralar değil, memlekettir benim için.  Recep Aksöz,         Emiş Aksöz  
  Bıyak ,                               Buyak ,                              Mınyak ,                             Munyak ,                            Mıyak ,                                Muyak ,                            Munavyak ,                       Mınavyak Bu taraf Here/This side Men bu odada kalayım. Bıyak denizge karay. Ben bu odada kalayım. Bu taraf denize bakıyor. Emiş Aksöz,        Recep Aksöz  
  Şuyak ,                             Şunyak ,                          Şunavyak Şu taraf There/That side Rametli kartanamın bakşada en süygen yeri şunavyak edi. Rahmetli ninemin bahçede en sevdiği yer şu taraftı.  Emiş Aksöz,        Recep Aksöz  
  Uyak ,                                   Anyak ,                             Anavyak O taraf There/That side Ep şakıra ulum bizi katına ama bizge beg erek kele uyak. Hep çağırıyor oğlum bizi yanına ama bize çok uzak geliyor o taraf.  Emiş Aksöz,        Recep Aksöz  
  Bıyaklar ,                            Buyaklar ,                         Mınyaklar ,                         Munyaklar ,                        Mıyaklar ,                          Muyaklar ,                     Munavyaklar ,               Mınavyaklar Bu taraflar These sides Rutubetli bir avası bar. Munyaklar sizge köre tuvul.  Rutubetli bir havası var. Bu taraflar size göre değil.  Emiş Aksöz,        Recep Aksöz  
  Şuyaklar ,                        Şunyaklar ,                    Şunavyaklar Şu taraflar Those sides At cuvurtturganımız yerler edi şunavyaklar. At koşturduğumuz yerlerimizdi şu taraflar. Emiş Aksöz,        Recep Aksöz  
  Uyaklar ,                             Anyaklar ,                       Anavyaklar O taraflar Those sides Uyaklar babayın avucunun işindiy bilgen yerleridir. O taraflar babamın avucunun içi gibi bildiği yerlerdir. Emiş Aksöz,        Recep Aksöz  
  Bıyakbet ,                         Buyakbet ,                       Mınyakbet ,                    Munyakbet ,                     Mıyakbet ,                     Muyakbet ,                    Munavyakbet ,                Mınavyakbet Bu taraf Here/This side Munyakbet, tarlanın bizge ayit bolgan beti. Bu taraf, tarlanın bize ait olan tarafı (yüzü). Halil Sezer,          Hatice Sezer  
  Şuyakbet ,                      Şunyakbet ,                 Şunavyakbet Şu taraf There/That side Şuyakbet amcamalarnın. Şu taraf amcamgillerin. Halil Sezer,          Hatice Sezer  
  Uyakbet ,                       Anyakbet ,                   Anavyakbet O taraf There/That side Anavyakbetni kartbabam savlıgında satgan. O tarafı dedem sağlığında satmış.  Halil Sezer,          Hatice Sezer  
  Bıyakbetler ,                   Buyakbetler ,               Mınyakbetler ,              Munyakbetler ,                Mıyakbetler ,             Muyakbetler ,                Mınavyakbetler ,        Munavyakbetler Bu taraflar These sides Balalıgım mınavyakbetlerde geşti. Çocukluğum bu taraflarda geçti. Halil Sezer,          Hatice Sezer  
  Şuyakbetler ,               Şunyakbetler ,            Şunavyakbetler Şu taraflar Those sides Şuyakbetler anayımın balalıgının geşken yerleri. Şu taraflar annemin çocukluğunun geçtiği yerler. Halil Sezer,          Hatice Sezer  
  Uyakbetler ,              Anyakbetler ,              Anavyakbetler O taraflar Those sides Babayın ösken yerleriyse anyakbetler. Babamın büyüdüğü yerlerse o taraflar. Halil Sezer,          Hatice Sezer  
               
  Mağa ,                                Maga Bana To me Mağa kara. Bana bak. Hatice Sezer,          Halil Sezer  
  Sağa ,                                 Saga Sana To you Sağa bir tağa aytmaycakman. Sana bir daha söylemeyeceğim. Hatice Sezer,          Halil Sezer  
  Oga ,                               Anavga Ona To him/her/it Anavga ayt ta, yarın ertemen kelsin munda. Ona söyle de yarın erkenden gelsin buraya. Hatice Sezer,          Halil Sezer  
  Bizge Bize To us Amcababay, bizge masal anlatsa.  Amcababa, bize masal anlatsana. Hatice Sezer,          Halil Sezer  
  Sizge Size To you Emiş kartiy, selam ayttı sizge. Emiş nine selam söyledi size. Hatice Sezer,          Halil Sezer  
  Onlarga ,                             Anavlarga Onlara To them Bir çuval kartop ta onlarga akettim. Bir çuval patates de onlara götürdüm. Hatice Sezer,          Halil Sezer  
  Buga ,                                   Mınavga ,                      Munavga Buna To this Karasa munavga, ne diy? Baksana buna, ne diyor? Enis Aksöz  
  Şuga ,                              Şunavga Şuna To that Eki lira arşlık berse şuga. İki lira harçlık versene şuna Enis Aksöz  
  Oga ,                                 Anavga Ona To him/her/it Anavga da ber bari. Karap kaldı sabiy. Ona da ver bari. Bakıp kaldı zavallı çocuk. Enis Aksöz  
  Bunlarga ,                     Munavlarga ,                    Mınavlarga ,                      Munlarga ,                       Mınlarga ,  Bunlara To these Munavlarga da iyilik yaramay. Bunlara da iyilik yaramıyor. Enis Aksöz  
  Şunlarga ,                       Şunavlarga Şunlara To those Şunlarga teran bakşiş ber de ketiyik. Şunlara biraz bahşiş ver de gidelim. Enis Aksöz  
  Onlarga ,                           Anavlarga Onlara To them Bilmiy bolsan anavlarga sor. Onlar bileler. Bilmiyorsan onlara sor. Onlar biliyorlar. Enis Aksöz  
  Mında ,                                Munda ,                                 Bıyerge ,                                Buyerge ,                           Mınyerge ,                       Munyerge ,                         Mıyerge ,                        Muyerge ,                        Mınavyerge ,                  Munavyerge                    Buraya Here/to this place Amet! Ke mında. Ahmet! Gel buraya. Osman Özbilir,       Nayle Özbilir  
  Şunda ,                         Şuyerge ,                          Şunyerge ,                     Şunavyerge ,          Şuraya There/to that place Az evvel şuyerge salgan edim. Şimdi yok. Az evvel şuraya koymuştum. Şimdi yok. Osman Özbilir,       Nayle Özbilir  
  Onda ,                              Anda ,                                Uyerge ,                             Anyerge ,                          Anavyerge ,        Oraya There/to that place Ketme anyerge dep kaş defa ayttım sağa. Kaş balam kaş.  Gitme oraya diye kaç defa söyledim sana. Yok yavrum yok. (Sen adam olmazsın.) Osman Özbilir,       Nayle Özbilir  
  Bıyerlerge ,                  Buyerlerge ,                      Mınyerlerge ,                   Munyerlerge ,                   Mıyerlerge ,                 Muyerlerge ,              Munavyerlerge ,            Mınavyerlerge Buralara To these places Sen mınyerlerge kelmez edin. Ne boldu? Sen buralara gelmezdin. Ne oldu? Osman Özbilir,       Nayle Özbilir  
  Şuyerlerge ,                   Şunyerlerge ,                 Şunavyerlerge Şuralara To those places Şuyerlerge yigirmi senedir kelgen yog edim.  Şuralara yirmi senedir gelmemiştim.  Osman Özbilir,       Nayle Özbilir  
  Uyerlerge ,                       Anyerlerge ,                  Anavyerlerge Oralara To those places Siz anyerlerge kete mi ediniz? Siz oralara gidiyor muydunuz? Osman Özbilir,       Nayle Özbilir  
  Bıyaka ,                             Buyaka ,                            Mınyaka ,                         Munyaka ,                          Mıyaka ,                            Muyaka ,                        Mınavyaka ,                   Munavyaka Bu tarafa Here/To this side Mınavyakka kelgen şu arabanı köresin mi? Bu tarafa gelen şu arabayı görüyor musun? Nayle Özbilir,       Osman Özbilir  
  Şuyaka ,                            Şunyaka ,                    Şunavyaka Şu tarafa There/To that side Elindekilerni şuyaka sal.  Elindekileri şu tarafa koy. Nayle Özbilir,       Osman Özbilir  
  Uyaka ,                             Anyaka ,                           Anavyaka O tarafa There/To that side Cüzdannı anyaka tüşürdüm.  Cüzdanı o tarafa düşürdüm. Nayle Özbilir,       Osman Özbilir  
  Bıyaklarga ,                    Buyaklarga ,                  Mınyaklarga ,                 Munyaklarga ,                  Mıyaklarga ,              Muyaklarga ,              Munavyaklarga ,           Mınavyaklarga Bu taraflara To these sides Elbet bir kün mınyaklarga da keleceksin. Elbet bir gün bu taraflara da geleceksin. Nayle Özbilir,       Osman Özbilir  
  Şuyaklarga ,               Şunyaklarga ,            Şunavyaklarga Şu taraflara To those sides Şunavyaklarga da karadınız mı? Şu taraflara da baktınız mı? Nayle Özbilir,       Osman Özbilir  
  Uyaklarga ,                  Anyaklarga ,                  Anavyaklarga O taraflara To those sides Anyaklarga ketmeniz dep kaş defa ayttım sizge men. O taraflara gitmeyin diye kaç defa söyledimsize ben. Nayle Özbilir,       Osman Özbilir  
  Bıyakbetge ,                   Buyakbetge ,                  Mınyakbetge ,                Munyakbetge ,            Mıyakbetge ,                 Muyakbetge ,              Mınavyakbetge ,   Munavyakbetge Bu tarafa Here/To this side Kardan collar mı kapandı? Muyakbetke kar tüşmedi iş.  Kardan yollar mı kapandı? Bu tarafa kar düşmedi hiç.  Rasim Görgeç,    Vahide Görgeç  
  Şuyakbetge ,               Şunyakbetge ,              Şunavyakbetge Şu tarafa There/To that side Şuyakbetke ketecekmiz ballar. Şu tarafa gideceğiz çocuklar. Rasim Görgeç,    Vahide Görgeç  
  Uyakbetge ,                  Anyakbetge ,            Anavyakbetge O tarafa There/To that side Anay men anyakbetke ketmek istiymen.  Anne ben o tarafa gitmek istiyorum.  Rasim Görgeç,    Vahide Görgeç  
  Bıyakbetlerge ,                Buyakbetlerge ,          Mınyakbetlerge , Munyakbetlerge ,             Mıyakbetlerge ,         Muyakbetlerge , Mınavyakbetlerge , Munavyakbetlerge Bu taraflara To these sides Sen kaydiy bileceksin colnu? Munyakbetlerge iş kelmedin ta.  Sen nasıl bileceksin yolu? Bu taraflara hiç gelmedin ki.  Rasim Görgeç,    Vahide Görgeç  
  Şuyakbetlerge ,              Şunyakbetlerge , Şunavyakbetlerge Şu taraflara To those sides Şunyakbetlerge karasa.  Kalay güzel yerler ya?  Şu taraflara baksana. Nasıl güzel yerler değil mi? Rasim Görgeç,    Vahide Görgeç  
  Uyakbetlerge ,           Anyakbetlerge ,  Anavyakbetlerge O taraflara To those sides Anavyakbetlerge barmadık ta. Uyerler tağa da güzel.  O taraflara varmadık dağa. Oralar daha da güzel.  Rasim Görgeç,    Vahide Görgeç  
               
  Meni Beni Me Bir özün ketsen bolmay mı? Kateceksin meni katında?  Bir kendin gitsen olmuyor mu? Ne yapacaksın beni yanında.  Nezaket Ergut,    Turgut Ergut  
  Seni Seni You Yaa! Keşke seni taşlasa edim üyde.  Yaa! Keşke seni bıraksaydım evde.  Nezaket Ergut,    Turgut Ergut  
  Onu ,                                Anavnı Onu Him/her/it Meni taşlap, anavnı alacak edin katına. O da kelmek istiy edi.  Beni bırakıp onu alacaktın yanına. O da gelmek istiyordu.  Nezaket Ergut,    Turgut Ergut  
  Bizni Bizi Us Bizni uyerde arüv karşılaycaklar mı dersin? Bizi orada iyi karşılayacaklar mı dersin? Nezaket Ergut,    Turgut Ergut  
  Sizni Sizi You Sizni bilmem de meni arüv karşılamaycakları kesin.  Sizi bilmemde beni iyi karşılamayacakları kesin. Nezaket Ergut,    Turgut Ergut  
  Onlarnı ,                        Anavlarnı Onları Them Cer kalmadı dolapta. Anavlarnı kayerge salacakmız? Yer kalmadı dolapta. Onları nereye koyacağız? Nezaket Ergut,    Turgut Ergut  
  Mınavnı ,                 Mınavı ,                 Munavnı ,             Munavı ,                         Bunu Bunu This Mınavnı tışarda unutkasınız da! Bunu dışarıda unutmuşsunuz be! Turgut Ergut,      Nezaket Ergut  
  Şunu ,                               Şunavnı Şunu That Şunavnı salacak bir yeriniz de yok mu? Şunu koyacak bir yeriniz de yokmu? Turgut Ergut,      Nezaket Ergut  
  Onu ,                                   Anavnı ,                 Anavnı Onu Him/her/it Anavnı taşla. Mınavnı taşla. Ka, neni aketecekmiz kete ekende? Onu bırak. Bunu bırak. Hani, neyi götüreceğiz giderken? Turgut Ergut,      Nezaket Ergut  
  Bunlarnı ,                          Munavlarnı ,                   Mınavlarnı ,                          Munlarnı ,                         Mınlarnı ,                  Bunları ,                          Munavları ,                   Mınavları ,                          Munları ,                         Mınları    Bunları These Mınlarnı sizge ketirdim ballar. Alınız. Alınız.  Bunları size getirdim çocuklar. Alın, alın. Turgut Ergut,      Nezaket Ergut  
  Şunlarnı ,                        Şunavlarnı ,              Şunları ,                        Şunavları Şunları Those Kartbabay, şunlarnı da alacakmız mı? Dede, şunları da alacakmıyız? Turgut Ergut,      Nezaket Ergut  
  Onlarnı ,                           Anavlarnı ,              Onları ,                           Anavları Onları Them Onlarnı taşlanız arabada. Alanızga berecekmen. Onları bırakın arabada. Halanıza vereceğim.  Turgut Ergut,      Nezaket Ergut  
  Bıyerni ,                               Buyerni ,                            Mınyerni ,                       Munyerni ,                        Mıyerni ,                             Muyerni ,                       Mınavyerni ,                 Munavyerni ,           Bıyeri ,                               Buyeri ,                            Mınyeri ,                       Munyeri ,                        Mıyeri ,                             Muyeri ,                       Mınavyeri ,                 Munavyeri ,           Burayı Here/This place Mına mınyerni kaşgır tişlegen edi caşlıgımda.  İşte burayı kurt dişlemişti gençliğimde. Ali Özbilir,           Sabiha Özbilir  
  Şuyerni ,                            Şunyerni ,                        Şunavyerni ,              Şuyeri ,                            Şunyeri ,                        Şunavyeri , Şurayı There/That place Savlıgında şunavyerni menim üstüme geşir dep kop ayttım rametli babayga. Ama seslemedi meni. Sağlığında şurayı benim üstüme geçir deyip çok söyledim rahmetli babama. Ama seslemedi (dinlemedi) beni.  Ali Özbilir,           Sabiha Özbilir  
  Uyerni ,                                Anyerni ,                        Anavyerni ,              Uyeri ,                                Anyeri ,                        Anavyeri Orayı There/That place Anay uyerde ölgen edi. O sebepten iş süyemedim ya anyerni.  Annem orada ölmüştü. O sebepten hiç sevemedim ya orayı.  Ali Özbilir,           Sabiha Özbilir  
  Bıyerlerni ,                      Buyerlerni ,                  Mınyerlerni ,                  Munyerlerni ,                  Mıyerlerni ,                 Muyerlerni ,                  Mınavyerlerni ,               Munavyerlerni ,         Bıyerleri ,                      Buyerleri ,                  Mınyerleri ,                  Munyerleri ,                  Mıyerleri ,                 Muyerleri ,                  Mınavyerleri ,               Munavyerleri ,  Buraları ,             buralarını These places Kelgenimizde şöl edi. Biz adam ettik munyerlerni.  Geldiğimizde çöldü. Biz adam ettik buraları.  Ali Özbilir,           Sabiha Özbilir  
  Şuyerlerni ,                      Şunyerlerni ,                    Şunavyerlerni ,         Şuyerleri ,                      Şunyerleri ,                    Şunavyerleri Şuraları ,          şuralarını Those places Şunyerlerni on sene evvel körecek edin.  Şuraları on sene evvel görecektin. Ali Özbilir,           Sabiha Özbilir  
  Uyerlerni ,                      Anyerlerni ,                      Anavyerlerni ,        Uyerleri ,                      Anyerleri ,                      Anavyerleri Oraları ,           oralarını Those places Anyerlerni sürmeni unutgasınız da ballar. Oraları sürmeyi unutmuşsunuz ya çocuklar.  Ali Özbilir,           Sabiha Özbilir  
  Bıyaknı ,                             Buyaknı ,                         Mınyaknı ,                           Munyaknı ,                       Mıyaknı ,                            Muyaknı ,                        Mınavyaknı ,                    Munavyaknı ,             Bıyakı ,                             Buyakı ,                         Mınyakı ,                           Munyakı ,                       Mıyakı ,                            Muyakı ,                        Mınavyakı ,                    Munavyagı Bu tarafı Here/This side Ep bıyaknı tüşünmiyceksin. Anavyagı da bar bu dünyanın.  Hep bu tarafı düşünmeyeceksin. Diğer (o) tarafı da var bu dünyanın.  Fikri Özbilir,     Mukadder Özbilir  
  Şuyaknı ,                          Şunyaknı ,                        Şunavyaknı ,         Şuyakı ,                          Şunyakı ,                        Şunavyakı Şu tarafı There/That side Param yetse, şuyaknı da alacak edim. Param yetse, şu tarafı da alacaktım.  Fikri Özbilir,     Mukadder Özbilir  
  Uyaknı ,                              Anyaknı ,                         Anavyaknı ,            Uyakı ,                              Anyakı ,                         Anavyagı  O tarafı There/That side İşliy ekende buyaknı, kazanganını arcay ekende anavyaknı unutma.  Çalışırken bu tarafı, kazandığını harcarken o (diğer) tarafı unutma sakın. Fikri Özbilir,     Mukadder Özbilir  
  Bıyaklarnı ,                       Buyaklarnı ,                      Mınyaklarnı ,                      Munyaklarnı ,                  Mıyaklarnı ,                   Muyaklarnı ,                  Mınavyaklarnı ,              Munavyaklarnı ,      Bıyakları ,                       Buyakları ,                      Mınyakları ,                      Munyakları ,                  Mıyakları ,                   Muyakları ,                  Mınavyakları ,              Munavyakları Bu tarafları These sides Eniştiy! Amerikağa kettiniz, mıyaklarnı unuttunuz emmeten.  Enişte! Amerika'ya gittiniz, bu tarafları unuttunuz tamamen.  Fikri Özbilir,     Mukadder Özbilir  
  Şuyaklarnı ,                    Şunyaklarnı ,               Şunavyaklarnı ,        Şuyakları ,                    Şunyakları ,               Şunavyakları Şu tarafları Those sides Tatayım beg süye edi şunyaklarnı. Tam bir üy alıp köşecek ekende, kısmet bolmadı, anyakbetke köştü ketti.  Ablam pek seviyordu şu tarafları. Tam bir ev alıp göçecekken, kısmet olmadı, diğer tarafa göçtü gitti.  Fikri Özbilir,     Mukadder Özbilir  
  Uyaklarnı ,                      Anyaklarnı ,                  Anavyaklarnı ,        Uyakları ,                      Anyakları ,                  Anavyakları O tarafları Those sides Uyaklarnı iş menimsemedik biz, ama kısmet, ötmegimiz uyerde eken.  O tarafları hiç benimsemedik biz, amakısmet, ekmeğimiz oradaymış.  Fikri Özbilir,     Mukadder Özbilir  
  Bıyakbetni ,                     Buyakbetni ,                    Mınyakbetni                  Munyakbetni ,                 Mıyakbetni ,                   Muyakbetni ,              Mınavyakbetni ,            Munavyakbetni ,      Bıyakbeti ,                     Buyakbeti ,                    Mınyakbeti                  Munyakbeti ,                 Mıyakbeti ,                   Muyakbeti ,              Mınavyakbeti ,            Munavyakbeti Bu tarafı Here/This side Beg erekke ketesiniz kızım. Uyerlerde munyakbetni unutmanız sakın.  Pek uzağa gidiyorsunuz kızım. Oralarda bu tarafı unutmayın sakın.  Üsmen Özbilir,   Cumaziye Özbilir  
  Şuyakbetni ,               Şunyakbetni ,               Şunavyakbetni ,     Şuyakbeti ,               Şunyakbeti ,               Şunavyakbeti Şu tarafı There/That side Şuyakbetni, özlerine üy yasasınlar dep abiyimalarga men bergen edim.  Şu tarafı, kendilerine ev yapsınlar deyip abimgillere ben vermiştim.  Üsmen Özbilir,   Cumaziye Özbilir  
  Uyakbetni ,                  Anyakbetni ,                Anavyakbetni,          Uyakbeti ,                  Anyakbeti ,                Anavyakbeti O tarafı There/That side Duvarın anyakbetnini de ıslamanı unutmanız dep ayttım ıslavcıga.  Duvarın o (diğer) tarafını da sıva yapmayı unutmayın deyip (diye) söyledim sıvacıya.   Üsmen Özbilir,   Cumaziye Özbilir  
  Bıyakbetlerni ,             Buyakbetlerni ,                Mınyakbetlerni ,       Munyakbetlerni ,     Mıyakbetlerni ,             Muyakbetlerni , Mınavyakbetlerni , Munavyakbetlerni ,   Bıyakbetleri ,             Buyakbetleri ,                Mınyakbetleri ,       Munyakbetleri ,     Mıyakbetleri ,             Muyakbetleri , Mınavyakbetleri , Munavyakbetleri Bu tarafları These sides Kün işinde uyerlerde edim ama, keşe tüşümde ep muyakbetlerni köre edim.   Gün içinde oralardaydım ama, gece düşümde hep bu tarafları görüyordum.  Üsmen Özbilir,   Cumaziye Özbilir  
  Şuyakbetlerni ,             Şunyakbetlerni , Şunavyakbetlerni ,      Şuyakbetleri ,             Şunyakbetleri , Şunavyakbetleri Şu tarafları Those sides Er yaknı sürdünüz de, şunavyakbetlerni neşin taşladınız, annamayman? Her tarafı sürdünüz de, şu tarafları niçin bıraktınız, anlamıyorum? Üsmen Özbilir,   Cumaziye Özbilir  
  Uyakbetlerni ,              Anyakbetlerni ,           Anavyakbetlerni ,         Uyakbetleri ,              Anyakbetleri ,           Anavyakbetleri O tarafları Those sides Barınız, anavyakbetlerni de tamamlap keliniz.  Varın, o tarafları da tamamlayıp gelin.  Üsmen Özbilir,   Cumaziye Özbilir  
               
  Menim Benim My Menim atım Cakay. Mına keldik, mına ketemiz.  Benim adım Cakay. İşte geldik, işte gidiyoruz.  Seyfullah Doğrucan,  Aliye Doğrucan  
  Senin Senin Your Senin aytkan laplarını men iş annamayman ya.  Senin söylediğin lafları ben hiç anlamıyorum ya. Seyfullah Doğrucan,  Aliye Doğrucan  
  Anavnın ,               Anavın ,                           Onun Onun His/Her/Its Anavnın balası da bir matüv şiy eken. Onun çocuğu da bir şımarık şeymiş.  Seyfullah Doğrucan,  Aliye Doğrucan  
  Bizim Bizim Our Bizim ballarımız arüv gene be.  Bizim çocuklarımız iyi gene be. Hatice Sezer,          Halil Sezer  
  Sizin ,                               Siznin Sizin Your Külmeniz alemge. Yarın bir kün sizin başınıza da kelir de körürsünüz. Gülmeyin aleme. Yarın bir gün sizin başınıza da gelir de görürsünüz. Seyfullah Doğrucan,  Aliye Doğrucan  
  Anavlarnın ,        Anavların ,                 Onlarnın   Onların Their Onlarnın istegen parasını beramamız biz.  Onların istediği parayı veremeyiz biz.  Seyfullah Doğrucan,  Aliye Doğrucan  
  Mınavnın ,              Mınavın ,             Munavnın ,                Munavın                        Bunun             Bunun Of this Munavnın aytkan lapına karasa.  Bunun söylediği lafa baksana.  Sait Töral,             Zekiye Töral   
  Şunun ,                           Şunavnın ,                Şunavın Şunun Of that Berin şunun parasını da ketsin be.  Verin şunun parasını da gitsin be.  Sait Töral,             Zekiye Töral   
  Anavnın ,               Anavın ,                           Onun Onun Of him/her/it Onun parasını berecem ama, yapgan işi de bir şiyge uşamadı. Kesip de berecekmen.  Onun parasını vereceğim ama yaptığı iş de bir şeye benzemedi. Kesip de vereceğim.  Sait Töral,             Zekiye Töral   
  Mınavlarnın ,          Mınavların ,            Munavlarnın ,      Munavların ,                     Bunlarnın ,          Bunların ,                       Mınlarnın ,          Mınların ,                     Munlarnın ,        Munların Bunların Of these Mınlarnın aytkanları tora mı? Bunların söyledikleri doğru mu? Sait Töral,             Zekiye Töral   
  Şunlarnın ,           Şunların ,                      Şunavlarnın ,        Şunavların Şunların Of those Aşkbosun anay! Şunavlarnın sözüne inanasın da özuluna inanmaysın.  Aşk olsun anne. Şunların sözüne inanıyorsun da özoğluna inanmıyorsun.  Sait Töral,             Zekiye Töral   
  Anavlarnın ,                      Onlarnın ,      Onların Of those Onlarnın aytkanlarının biri uşunsa ekisi yalan. Onların söylediklerinin biri doğruysa ikisi yalan.  Sait Töral,             Zekiye Töral   
  Bıyernin ,               Bıyerin ,                     Buyernin ,              Buyerin ,                  Mınyernin ,          Mınyerin ,                       Munyernin ,        Munyerin ,                     Mıyernin ,             Mıyerin ,                     Muyernin ,            Muyerin ,                Mınavyernin ,       Mınavyerin ,           Munavyernin ,  Munavyerin Buranın Of here/this place Mıyernin de tadı kaştı endi. Turunuz ketiyik ballar.  Buranın da tadı kaçtı artık. Kalkın gidelim çocuklar.  Zekeriya Töral,     Feride Töral  
  Şuyernin ,           Şuyerin ,                       Şunyernin ,           Şunyerin ,              Şunavyernin ,     Şunavyerin Şuranın Of there/that place Aytkanım yalan bosa, şuyernin aldında Kuday canımı alsın.  Söylediğim yalan olsa, şuranın önünde Allah canımı alsın.  Zekeriya Töral,     Feride Töral  
  Uyernin ,              Uyerin ,                     Anyernin ,             Anyerin ,                  Anavyernin ,        Anavyerin Oranın Of there/that place Biz üyken toy istermiz kızımızga. Uyernin adeti olaysa, bıyernin de bulay.  Biz büyük düğün isteriz kızımıza. Oranın adedi öyleyse, buranın da böyle. (Not: Büyük düğün diye Çarşambadan Pazara kadar süren beş günlük düğün anlaşılır.)  Zekeriya Töral,     Feride Töral  
  Bıyerlernin ,                         Buyerlernin ,                  Mınyerlernin ,                 Munyerlernin ,                   Mıyerlernin ,                 Muyerlernin ,                 Mınavyerlernin ,              Munavyerlernin ,  Bıyerlerin ,                         Buyerlerin ,                  Mınyerlerin ,                 Munyerlerin ,                   Mıyerlerin ,                 Muyerlerin ,                 Mınavyerlerin ,              Munavyerlerin Buraların Of these places Bir vakıtlar kartbabam mınyerlernin bayı eken.  Bir vakitler dedem buraların en zenginiymiş. Zekeriya Töral,     Feride Töral  
  Şuyerlernin ,                  Şunyerlernin ,               Şunavyerlernin , Şuyerlerin ,                  Şunyerlerin ,               Şunavyerlerin Şuraların Of those places Balalıgım geşti işinde. Onuştan şunyerlernin menim közümde ayrı bir kıymeti bar.  Çocukluğum geçti içinde. Onun için şuraların benim gözümde ayrı bir kıymeti var.  Zekeriya Töral,     Feride Töral  
  Uyerlernin ,                 Anyerlernin ,                  Anavyerlernin ,     Uyerlerin ,                 Anyerlerin ,                  Anavyerlerin Oraların Of those places Anyerlernin tozunu algan yoksun da.  Oraların tozunu almamışsın yahu.  Zekeriya Töral,     Feride Töral  
  Bıyaknın ,                      Buyaknın ,                      Mınyaknın ,                     Munyaknın ,                         Mıyaknın ,                    Muyaknın ,                     Mınavyaknın ,                Munavyankın ,         Bıyakın ,                      Buyakın ,                      Mınyakın ,                     Munyakın ,                         Mıyakın ,                    Muyakın ,                     Mınavyakın ,                Munavyakın , Bu tarafın Of here/this side Munyaknın avası tizlerime arüv kele.  Bu tarafın havası dizlerime iyi geliyor.  İsmet Töral,            Zehra Töral  
  Şuyaknın ,                    Şunyaknın ,                  Şunavyaknın ,     Şuyakın ,                    Şunyakın ,                  Şunavyakın Şu tarafın Of there/that side Şuyaknın kızları da beg güzel bolalar.  Şu tarafın kızları da pek güzel oluyorlar.  İsmet Töral,            Zehra Töral  
  Uyaknın ,                        Anyaknın ,                       Anavyaknın ,         Uyakın ,                        Anyakın ,                       Anavyakın O tarafın Of there/that side Ketkenin unutuldu kaldı. Uyaknın balası boldun endi.  Gittiğin unutuldu kaldı. O tarafın çocuğu oldun artık.  İsmet Töral,            Zehra Töral  
  Bıyaklarnın ,               Buyaklarnın ,                Mınyaklarnın ,              Munyaklarnın ,                 Mıyaklarnın ,                Muyaklarnın ,               Mınavyaklarnın ,         Munavyaklarnın ,     Bıyakların ,               Buyakların ,                Mınyakların ,              Munyakların ,                 Mıyakların ,                Muyakların ,               Mınavyakların ,         Munavyakların Bu tarafların Of these sides Katiyim be bacanak? Buyaklarnın bizge aşatacak ötmegi kalgan yok edi.  Ne edeyim be bacanak? Bu tarafların bize yedirecek ekmeği kalmamıştı.   İsmet Töral,            Zehra Töral  
  Şuyaklarnın ,               Şunyaklarnın ,           Şunavyaklarnın , Şuyakların ,               Şunyakların ,           Şunavyakların Şu tarafların Of those sides Şunavyaklarnın nesini süyemen bilesin mi? Şu tarafların nesini seviyorum biliyor musun? İsmet Töral,            Zehra Töral  
  Uyaklarnın ,                     Anyaklarnın ,               Anavyaklarnın ,    Uyakların ,                     Anyakların ,               Anavyakların O tarafların Of those sides Bıyaklarda ötmek yog edi bizge. Uyaklarnın ötmegi de aşşı kele epimizge. Aşşı ötmek, bolmagan ötmekten arüvdür.  Buralarda ekmek yoktu bize. O tarafların ekmeği de acı geliyor hepimize. Acı ekmek,olmayan ekmekten iyidir.  İsmet Töral,            Zehra Töral  
  Bıyakbetnin ,             Buyakbetnin ,           Mınyakbetnin ,            Munyakbetnin ,              Mıyakbetnin ,              Muyakbetnin ,            Mınavyakbetnin , Munavyakbetnin ,  Bıyakbetin ,             Buyakbetin ,           Mınyakbetin ,            Munyakbetin ,              Mıyakbetin ,              Muyakbetin ,            Mınavyakbetin , Munavyakbetin       Bu tarafın Of here/this side Buyakbetnin taşına topragına kurban bolayım. Bu tarafın taşına toprağına kurban olayım.  Naciye Onsoy,        Cahit Onsoy  
  Şuyakbetnin ,            Şunyakbetnin ,         Şunavyakbetnin ,       Şuyakbetin ,            Şunyakbetin ,         Şunavyakbetin Şu tarafın Of there/that side Şuyakbetnin en uşunda kişke bir tarlamız bar edi. Kartiyim bir sene kartop ekken edi.  Şu tarafın en ucunda küçük bir tarlamız vardı. Ninem bir sene patates ekmişti.  Naciye Onsoy,        Cahit Onsoy  
  Uyakbetnin ,              Anyakbetnin ,          Anavyakbetnin ,     Uyakbetin ,              Anyakbetin ,          Anavyakbetin O tarafın Of there/that side Uyakbetnin insanı da beg kişiliksiz.  O tarafın insanı da çok kişiliksiz. Naciye Onsoy,        Cahit Onsoy  
  Bıyakbetlernin ,       Buyakbetlernin , Mınyakbetlernin , Munyakbetlernin , Mıyakbetlernin ,          Muyakbetlernin , Mınavyakbetlernin , Munavyakbetlernin ,    Bıyakbetlerin ,       Buyakbetlerin , Mınyakbetlerin , Munyakbetlerin , Mıyakbetlerin ,          Muyakbetlerin , Mınavyakbetlerin , Munavyakbetlerin Bu tarafların Of these sides Munavyakbetlernin insanları bir başka bola.  Bu tarafların insanları bir başka oluyor.  Naciye Onsoy,        Cahit Onsoy  
  Şuyakbetlernin , Şunyakbetlernin , Şunavyakbetlernin ,   Şuyakbetlerin , Şunyakbetlerin , Şunavyakbetlerin Şu tarafların Of those sides Üş kuruş aylıgım bosa edi munda, şunyaklarnın avasını bir kün bile koklamaz edim.  Üç kuruş aylığım olsaydı burada, şu tarafların havasını bir gün bile koklamazdım. Naciye Onsoy,        Cahit Onsoy  
  Uyakbetlernin ,          Anyakbetlernin , Anavyakbetlernin ,   Uyakbetlerin ,          Anyakbetlerin , Anavyakbetlerin O tarafların Of those sides Buyernin kıymetini bilin. Anavyakbetlernin üş kuruş parasına kapılıp kettik. Canımızdan bola edik.  Buranın kıymetini bilin. O tarafların üç kuruş parasına kapılıp gittik.  Canımızdan oluyorduk.  Naciye Onsoy,        Cahit Onsoy  
               
  Mende Bende At/with me Bu kün mende bir ogursuzluk bar ama kayırdır inşalla.  Bu gün bende bir uğursuzluk var ama hayırdır inşallah. Cemil Kaçamak,  Leman Kaçamak  
  Sende Sende At/with you Biletler sende tursun. Yarın kelip alacaklar.  Biletler sende dursun. Yarın gelip alacaklar. Cemil Kaçamak,  Leman Kaçamak  
  Onda ,                                 Anda ,                             Anavda Onda At/with him/her/it Sen acıysın ama anavda bolgan para kimsede yok. Sen acıyorsun ama onda olan para kimsede yok.  Cemil Kaçamak,  Leman Kaçamak  
  Bizde Bizde At/with us Kimerde bir akşam yemegini bizde aşay edik. Arada bir akşam yemeğini bizde yiyorduk. Cemil Kaçamak,  Leman Kaçamak  
  Sizde Sizde At/with you Tünevin akşam sizde toplaşgasınız. Neşin bizge aytmadınız? Dün akşam sizde toplanmışsınız. Niçin bize söylemediniz? Cemil Kaçamak,  Leman Kaçamak  
  Onlarda ,                      Anavlarda Onlarda At/with them Olay diycek tabi. Onlarda lap kop.  Öyle diyecek tabii. Onlarda laf çok. Cemil Kaçamak,  Leman Kaçamak  
  Bunda ,                             Mında ,                                Munda ,                             Mınavda ,                          Munavda Bunda In this Bu kün teran yorgunman. Yarın kelirsiniz dedim. Darılıp kettiler. Ne bar munda, annamadım. Bu gün biraz yorgunum. Yarın gelirsiniz dedim. Darılıp gittiler. Ne var bunda, anlamadım. Cemil Kaçamak,  Leman Kaçamak  
  Şunda ,                         Şunavda Şunda In that Kara kadam. Darılacaksan darıl ama ayt mağa şunda yannış ne bar. Bak kardeşim. Darılacaksan darıl ama söyle bana şunda yanlış ne var. Cemil Kaçamak,  Leman Kaçamak  
  Onda ,                               Anda ,                                 Anavda Onda In it Kalemimi onda unuttum. Kalemimi onda unuttum. Cemil Kaçamak,  Leman Kaçamak  
  Bunlarda ,                        Munlarda ,                      Mınlarda ,                        Munavlarda ,                      Mınavlarda Bunlarda In these Mağa aytmadıkları bir şiy bar mınavlarda ama. Bana söylemedikleri bir şey var bunlarda ama.  Cemil Kaçamak,  Leman Kaçamak  
  Şunlarda ,                     Şunavlarda Şunlarda In those Sorasa bir. Belki şunlarda telefon jetonu bardır.  Sorsana bir. Belki şunlarda telefon jetonu vardır. Cemil Kaçamak,  Leman Kaçamak  
  Onlarda ,                         Anavlarda Onlarda In those Bizde bolmagan sonra, anavlarda iş bolmaz. Bizde olmadıktan sonra , onlarda hiç olmaz. Cemil Kaçamak,  Leman Kaçamak  
  Mında                             Munda ,                           Bıyerde ,                           Buyerde ,                     Mınyerde ,                        Munyerde ,                    Mıyerde ,                        Muyerde ,                  Mınavyerde ,               Munavyerde            Burada Here/in this place Toplu edik mınyerde. Köşüp ketmeseniz,  bomay mı? Topluyduk burada. Göçüp gitmeseniz olmuyor mu? Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şuyerde ,                     Şunyerde ,                       Şunavyerde ,                          Şunda Şurada There/in that place Kimsege bir zararım tiymeden otura edim şunyerde.  Kimseye bir zararım değmeden oturuyordum şurada. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Onda ,                                      Anda ,                             Uyerde ,                         Anyerde ,                          Anavyerde             Orada There/in that place Anyerde bir kişilik boş yer kördüm. Bar sen otur.  Orada bir kişilik boş yer gördüm. Var sen otur. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bıyerlerde ,                   Buyerlerde ,                    Mınyerlerde ,               Munyerlerde ,                Mıyerlerde ,                  Muyerlerde ,                Mınavyerlerde ,           Munavyerlerde Buralarda In these places Teran tağa karanız. Muyerlerde biyerde bolacak.  Biraz daha bakın. Buralarda bir yerde olacak. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şuyerlerde ,              Şunyerlerde ,               Şunavyerlerde Şuralarda In those places Boşuna vakit arcaymız şunyerlerde. Ketiyik endi.  Boşuna vakit harcıyoruz şuralarda. Gidelim artık. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Uyerlerde ,                Anyerlerde ,               Anavyerlerde Oralarda In those places Ne karay edin tünevin akşam anyerlerde? Ne arıyordun dün akşam oralarda? Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bıyakta ,                         Buyakta ,                       Mınyakta ,                      Munyakta ,                        Mıyakta ,                      Muyakta ,                      Mınavyakta ,                   Munavyakta Bu tarafta ,              bu yanda ,              bu yakada Here/On this side Siz mıyakta oturmaysınızdır ta? Siz bu tarafta oturmuyorsunuzdur herhalde? Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şuyakta ,                     Şunyakta ,                   Şunavyakta Şu tarafta ,             şu yanda ,              şu yakada There/On that side Sen şuyakta tur. Sen şu tarafta dur. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Uyakta ,                         Anyakta ,                          Anavyakta O tarafta ,               o yanda ,                o yakada There/On that side Anavyakta kim turacak edi.  O tarafta kim duracaktı? Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bıyaklarda ,                 Buyaklarda ,                Mınyaklarda ,          Munyaklarda ,                Mıyaklarda ,                Muyaklarda ,             Mınavyaklarda ,             Munavyaklarda Bu taraflarda ,         bu yanlarda ,          bu yakalarda On these sides Sizni buyaklarda körmegen edim şimdigeşi. Kaysı tavda kurt öldü? Sizi bu taraflarda görmemiştim şimdiye kadar. Hangi dağda kurt öldü? Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şuyaklarda ,                 Şunyaklarda ,                Şunavyaklarda Şu taraflarda ,         şu yanlarda ,           şu yakalarda On those sides Şuyaklarda özbaşına yaşay edi o.  Şu taraflarda kendi başına yaşıyordu o. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Uyaklarda ,               Anyaklarda ,                Anavyaklarda O taraflarda ,            o yanlarda ,              o yakalarda On those sides Uyaklarda avalar kaydiy? O taraflarda havalar nasıl? Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bıyakbette ,               Buyakbette ,                Mınyakbette ,                Munyakbette ,                 Mıyakbette ,                Muyakbette ,               Mınavyakbette ,            Munavyakbette Bu tarafta ,            bu yanda ,            bu yakada Here/On this side Mıyakbette cevizdiy tolu cavdı. Bu tarafta ceviz gibi dolu yağdı. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şuyakbette ,                Şunyakbette ,              Şunavyakbette Şu tarafta ,              şu yanda ,              şu yakada There/On that side Pırın şuyakbette mi edi şu? Fırın şu tarafta mıydı yahu? Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Uyakbette ,               Anyakbette ,              Anavyakbette O tarafta ,                o yanda ,                  o yakada There/On that side Uyakbette kartobun kilosu kaş para? O tarafta patatesin kilosu kaç para? Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bıyakbetlerde ,           Buyakbetlerde ,        Mınyakbetlerde , Munyakbetlerde ,   Mıyakbetlerde ,     Muyakbetlerde , Mınavyakbetlerde ,  Munavyakbetlerde Bu taraflarda ,                    bu yanlarda ,                      bu yakalarda On these sides Munavyakbetlerde bu künlerde avalar beg suvuk. Bu taraflarda bu günlerde havalar pek soğuk. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şuyakbetlerde ,  Şunyakbetlerde , Şunavyakbetlerde Şu taraflarda ,                    şu yanlarda ,                      şu yakalarda On those sides Şuyakbetlerde ucuzga bir üy tapsam alacakman. Şu taraflarda ucuza bir ev bulsam alacağım. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Uyakbetlerde ,           Anyakbetlerde ,  Anavyakbetlerde O taraflarda ,                        o yanlarda ,                         o yakalarda On those sides Uyakbetlerde oturmak istemiymen. O taraflarda oturmak istemiyorum. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
               
  Menden Benden From me Bu şaylar da menden bolsun. Bu çaylar da benden olsun. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Senden Senden From you Ne kayır kördük şimdigeşi senden? Ne hayır gördük şimdiye kadar senden? Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Ondan ,                           Andan ,                          Anavdan Ondan From him/her/it Uyerge barganda andan erek turacaksınız. Oraya varınca ondan uzak duracaksınız. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bizden Bizden From us Korkma kadam! Bizden bir yamanlık kemez sağa. Korkma kardeşim! Bizden bir kötülük gelmez sana. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Sizden Sizden From you Sizden başka bir şiy istemiycem.  Sizden başka bir şey istemeyeceğim. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Onlardan ,                     Anlardan ,                      Anavlardan Onlardan From them Onlardan kız istemege ketecegimiz aklıma kelmez edi iş.  Onlardan kız istemeye gideceğimiz aklıma gelmezdi hiç. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bundan ,                            Mından ,                        Mundan ,                         Mınavdan ,                          Munavdan Bundan From this Teran munavdan da alınız. Savbolunuz. Bek toydum.  Biraz bundan da alın. Sağolun. Çok doydum. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şundan ,                        Şunavdan Şundan From that Savutunuzga teranşık şundan da salacam. Aşamasanız, kalsın.  Tabağınıza birazcık şundan da koyacağım. Yemeseniz kalsın. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Ondan ,                               Andan ,                            Anavdan Ondan From him/her/it Anavdan azgana alırman. Ondan azıcık alırım. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bunlardan ,                  Mınlardan ,                  Munlardan ,                    Mınavlardan ,             Munavlardan Bunlardan From these Anay! Mına mınavlardan körgen edim pazaryerinde.  Anne! İşte bunlardan görmüştüm pazaryerinde. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şunlardan ,                     Şunavlardan Şunlardan From those Şunavlardan alganlar da boladır ta. Şunlardan alanlar da oluyordur herhalde. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Onlardan ,                    Anlardan ,                        Anavlardan Onlardan From those Anavlardan alsak baban süyünür edi.  Onlardan alsak baban sevinirdi. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bıyerden ,                      Buyerden ,                    Mınyerden ,                   Munyerden ,                      Mıyerden ,                    Muyerden ,             Mınavyerden ,         Munavyerden Buradan From here/this place Bir kün sen de mıyerden keteceksin deseler inanmaz edim.  Bir gün sen de buradan gideceksin deseler inanmazdım. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şuyerden ,                Şunyerden ,              Şunavyerden Şuradan From there/that place Er kün şunyerden geşken şu akaynı tanıysın mı? Her gün şuradan geçen şu adamı tanıyor musun? Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Uyerden ,                         Anyerden ,               Anavyerden Oradan From there/that place Bar, anyerden eki sogan al da kel.  Git, oradan iki soğan al da gel. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bıyerlerden ,              Buyerlerden ,               Mınyerlerden ,               Munyerlerden ,                  Mıyerlerden ,                Muyerlerden ,               Mınavyerlerden ,         Munavyerlerden Buralardan From these places Mınavyerlerden bir tarla alsak mı? Buralardan bir tarla alsak mı? Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şuyerlerden ,             Şunyerlerden ,          Şunavyerlerden Şuralardan From those places Şuyerlerden alsak tağa arüv bolur.  Şuralardan alsak daha iyi olur. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Uyerlerden ,             Anyerlerden ,             Anavyerlerden Oralardan From those places Uyerlerden selam aytkan boldu mu bizge? Oralardan selam söyleyen oldu mu bize? Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bıyaktan ,                     Buyaktan ,                       Mınyaktan ,                   Munyaktan ,                    Mıyaktan ,                      Muyaktan ,                Mınavyaktan ,            Munavyaktan Bu taraftan From here/this side Dereni mınyaktan geşiyik. Derin diyildiy tura.  Dereyi bu taraftan geçelim. Derin değil gibi duruyor. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şuyaktan ,                   Şunyaktan ,              Şunavyaktan Şu taraftan From there/that side Tünevin akşam tarladan kayta ekende, şuyaktan bir ses tuydum. Toktap karamağa korktum ama ayuv edi galiba.  Dün akşam tarladan dönerken, şu taraftan bir ses duydum. Durup bakmaya korktum ama ayıydı galiba. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Uyaktan ,                        Anyaktan ,                     Anavyaktan O taraftan From there/that side Anyaktan birevleri kele ama karangıdan kim bolganlarnı seçamayman.  O taraftan birileri geliyor ama karanlıktan kim olduklarını seçemiyorum. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bıyaklardan ,              Buyaklardan ,              Mınyaklardan ,               Munyaklardan ,              Mıyaklardan ,                Muyaklardan ,             Mınavyaklardan , Munavyaklardan Bu taraflardan From these sides Memleketge barganda munyaklardan kop kop selam ayt,  soragan soramagan erkezge.  Memlekete varınca bu taraflardan çok çok selam söyle, soran sormayan herkese. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şuyaklardan ,             Şunyaklardan ,         Şunavyaklardan Şu taraflardan From those sides Akşam bolganda şunyaklardan ep salkın bir cel ese.  Akşam olunca şu taraflardan hep serin bir yel esiyor. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Uyaklardan ,             Anyaklardan ,          Anavyaklardan O taraflardan From those sides Uyaklardan kara kara kaberler kelebere ep.  O taraflardan kara kara haberler gelip duruyor hep. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bıyakbetten ,            Buyakbetten ,           Mınyakbetten ,           Munyakbetten ,        Mıyakbetten ,              Muyakbetten ,            Mınavyakbetten , Munavyakbetten Bu taraftan From here/this side Munyakbetten ötmeniz. Beg şamırlı.  Bu taraftan geçmeyin. Çok çamurlu. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şuyakbetten ,           Şunyakbetten ,         Şunavyakbetten Şu taraftan From there/that side Şunavyakbetten ketsek tağa kestirme bolacak col. Şu taraftan gitsek daha kestirme olacak yol. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Uyakbetten ,             Anyakbetten ,          Anavyakbetten O taraftan From there/that side Ballar anyakbetten cuvura cuvura keleler.  Çocuklar o taraftan koşa koşa geliyorlar. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Bıyakbetlerden , Buyakbetlerden , Mınyakbetlerden , Munyakbetlerden , Mıyakbetlerden , Muyakbetlerden , Mınavyakbetlerden , Munavyakbetlerden Bu taraflardan From these sides Amcay! Bıyakbetlerden ne aketilir memleketge.  Amca! Bu taraflardan ne götürülür memlekete. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Şuyakbetlerden , Şunyakbetlerden , Şunavyakbetlerden Şu taraflardan From those sides On senedir erek kaldık şuyakbetlerden.  On senedir uzak kaldık şu taraflardan. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
  Uyakbetlerden ,  Anyakbetlerden , Anavyakbetlerden O taraflardan From those sides Anyakbetlerden bir toz fırtınası keldi. Köz köznü körmedi.  O taraflardan bir toz fırtınası geldi. Göz gözü görmedi. Kemal Kaçamak,    Gülzade Kaçamak  
               
  Mına ,                                Muna İşte (bu) Here this is Menim atım Cakay. Mına keldik, mına ketemiz. Benim adım Cakay. İşte geldik, işte gidiyoruz. Seyfullah Doğrucan  
  Şuna İşte (şu) Here that is Şuna şuga karasa. Bacakday boyuman ne işler yasay.  İşte şuna baksana. Bacak kadar boyuyla ne işler yapıyor. Halil Sezer  
  Ana İşte (o) Here it is Ana, onlar barıştı da oynaylar bile. Adi, siz de uzatmanız da barışınız endi.  İşte onlar barıştı da oynuyorlar bile. Hadi, siz de uzatmayın da barışın artık. Halil Sezer  
               
  Bıyeri ,                            Bıyersi ,                  Buyeri ,                           Buyersi ,              Mınyeri ,                         Mınyersi ,              Munyeri ,                          Munyersi ,                Mıyeri ,                            Mıyersi ,                   Muyeri ,                       Muyersi ,               Mınavyeri ,                        Munavyeri Burası Here/This place Munavyer mağa babamdan kaldı. Oga da kartbabamdan kalgan. Burası bana babamdan kaldı. Ona da dedemden kalmış. Şevki Eren,          Saadet Eren  
  Şuyeri ,                           Şuyersi ,                 Şunyeri ,                            Şunyersi ,             Şunavyeri Şurası There/That place Şunyer de kaynatamın ediyesi.  Şurası da kayınpederimin hediyesi. Şevki Eren,          Saadet Eren  
  Uyeri ,                               Uyersi ,                  Anyeri ,                               Anyersi ,                   Anavyeri Orası There/That place Uyeri beg ogursuz keldi bizge be.  Orası pek uğursuz geldi bize be. Şevki Eren,          Saadet Eren  
  Bıyerleri ,                        Buyerleri ,                       Mınyerleri ,                       Munyerleri ,                      Mıyerleri ,                        Muyerleri ,                     Mınavyerleri ,               Munavyerleri Buraları These places Ketiniz, ketiniz epiniz. Buyerleri kop karaycaksanız, ama kaytmak işin keş bolacak.  Gidin, gidin hepiniz. Buraları çok arayacaksınız, ama dönmek için geç olacak. Şevki Eren,          Saadet Eren  
  Şuyerleri ,                      Şunyerleri ,                  Şunavyerleri Şuraları Those places Şunyerleri taşlap da ketamadık bir türlü. Şuraları bırakıp da gidemedik bir türlü. Şevki Eren,          Saadet Eren  
  Uyerleri ,                            Anyerleri ,                   Anavyerleri Oraları Those places Uyerleri kışın suvuk bolmay mı? Oraları kışın soğuk olmuyor mu? Şevki Eren,          Saadet Eren  
           
Bıyerni ,                            Bıyersini ,                  Buyerni ,                           Buyersini ,              Mınyerni ,                         Mınyersini ,              Munyerni ,                          Munyersini ,                Mıyerni ,                            Mıyersini ,                   Muyerni ,                       Muyersini ,               Mınavyerni ,                        Munavyerni Burasını This place     Şevki Eren,          Saadet Eren
Şuyerni ,                           Şuyersini ,                 Şunyerni ,                            Şunyersini ,             Şunavyerni Şurasını That place     Şevki Eren,          Saadet Eren
Uyeri ,                               Uyersi ,                  Anyeri ,                               Anyersi ,                   Anavyeri Orasını That place     Şevki Eren,          Saadet Eren
           
Bıyernin ,                            Bıyersinin ,                  Buyernin ,                           Buyersinin ,              Mınyernin ,                         Mınyersinin ,              Munyernin ,                          Munyersinin ,                Mıyernin ,                            Mıyersinin ,                   Muyernin ,                       Muyersinin ,               Mınavyernin ,                        Munavyernin Burasının Of this place     Şevki Eren,          Saadet Eren
Şuyernin,                           Şuyersinin ,                 Şunyernin ,                            Şunyersinin ,             Şunavyernin Şurasının Of that place     Şevki Eren,          Saadet Eren
Uyeri ,                               Uyersi ,                  Anyeri ,                               Anyersi ,                   Anavyeri Orasının Of that place     Şevki Eren,          Saadet Eren
           
Bıyerine ,                            Bıyersine ,                  Buyerine ,                           Buyersine ,              Mınyerine ,                         Mınyersine ,              Munyerine ,                          Munyersine ,                Mıyerine ,                            Mıyersine ,                   Muyerine ,                       Muyersine ,               Mınavyerine ,                        Munavyerine Burasına To this place      
Şuyerine,                           Şuyersine ,                 Şunyerine ,                            Şunyersine ,             Şunavyerine  Şurasına To that place      
Uyerine ,                               Uyersine ,                  Anyerine ,                               Anyersine ,                   Anavyerine Orasına To that place      
           
Bıyerinden ,                      Bıyersinden ,                      Buyerinden ,                Buyersinden ,                    Mınyerinden ,                   Mınyersinden ,                   Munyerinden ,    Munyersinden ,                      Mıyerinden ,                    Mıyersinden ,             Muyerinden ,                    Muyersinden ,             Mınavyerinden,             Munavyerinden Burasından From this place      
Şuyerden ,        Şuyersinden ,        Şunyerden ,         Şunyersinden     Şunavyerden Şurasından From that place      
Uyerinden ,                         Uyersinden ,         Anyerinden ,               Anyersinden ,     Anavyerinden Orasından From that place      
           
Bıyerinde ,                      Bıyersinde ,                      Buyerinde ,                 Buyersinde ,                    Mınyerinde ,                   Mınyersinde ,                   Munyerinde ,               Munyersinde ,                      Mıyerinde ,                    Mıyersinde ,             Muyerinde ,                    Muyersinde ,             Mınavyerinde ,             Munavyerinde Burasında On this place      
Şuyerinde ,        Şuyersinde ,        Şunyerinde ,         Şunyersinde     Şunavyerinde Şurasında On that place      
Uyerinde ,                         Uyersinde ,         Anyerinde ,               Anyersinde ,     Anavyerinde Orasında On that place      
         
TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
"Buyakbet" kelimesinde "Buyak"a kıyasla katilik, emin bolma ve kararlılık bardır. Misal; "Bu yakka kel" veya "Buyakbetke kel" aynı manada kullanılabilir.
"Buyakbetke kel" denilse, degen kişi o yaknın/yolun dogrulugundan yüzde yüz emindir, kararlıdır.  O yaknı ve yolnu kop aruv bilmektedir. 
"Buyakbet" sözcüğünde "Buyak"a kıyasla kesinlik, eminlik ve kararlılık vardır. Örneğin; "Bu tarafa/istikamete/yana gel" anlamına "Bu yakka kel" veya "Buyakbetke kel" kullanılabilir.
"Buyakbetke kel" denmişse, diyen kişi o yönün/yolun/tarafın doğruluğundan yüzde yüz emindir, kararlıdır.  O tarafı ve yolu çok iyi bilmektedir. 
There is a certainty, surety and decisiveness in the word "Buyakbet" if it is compared to the word "Buyak". For example;  Both the sentences "Bu yakka kel" and
"Buyakbetke kel"can be used for "Come here" . This person is completely sure/decisive about the truth of the side/direction/way if he says "Buyakbetke kel"
"Anyakbetten" kelimesi aynı vakitte "Diger yaktan/Öbür yaktan/Öteki taraptan/Öte yaktan/Diger taraptan"  manaları da taşır.  
"Anyakbetten" sözcüğü aynı zamanda "Diğer yandan/Öbür yandan/Öteki taraftan/Öte yandan/Diğer taraftan" gibi anlamlar da taşır.  
At the same time, the word "Anyakbetten" bears the meanings of "On the other hand/From the other side/Otherwise"
"Anav" kelimesi aynı vakitte "Başka/Ondan başka//Diger"  manaları da taşır.  
"Anav" sözcüğü aynı zamanda "Başka/Ondan başka/Diğer" gibi anlamlar da taşır.  
At the same time, the word "Anav" bears the meanings of "Other/Another"
Tek kelimenin denişik şekillerde aytuvu, akılga Kırım'daki şivelerni  ketirse de veya bir vakitler olay bolsa da,  bunlar endi tek ve zengin bir şive halinde birleşgenlerdir.
Anayım, tiyzem, dayım, kart akrabalarım  "bunlarga, munlarga, munavlarga" dep konuşalar. Alayı da aynı managa kelmektedir. Kişke bir nüans bolarak
şunu aytabilirmen. Sonu ...av'man pitkenler tağa kop olumsuz cümlelerde veya sinirli aytılgan laplarda kullanılmaktadır. Ancak bu, umumi bir kural tuvuldur.
Misal: "Bunlarga da iyilik yaramay" yerine, "Munavlarga da iyilik yaramay" denir (sinirli konuşma).  Anav bir misal: "Bunlarga teran bakşiş beriyik" denir. 
(keyipli konuşma)
Tek kelimenin değişik biçimlerde söylenmesi, akla Kırım'daki şiveleri  getirse de veya bir zamanlar öyleyse de,  bunlar artık tek ve zengin bir şive halinde birleşmişlerdir.
Annem, teyzem, dayım, yaşlı akrabalarım  bunlarga, munlarga, munavlarga deyip konuşuyorlar. Hepsi de aynı anlama gelmektedir. Ufak bir nüans olarak 
şunu söyleyebilirim. Sonu ...av ile bitenler daha çok olumsuz cümlelerde veya sinirli söyleyişlerde kullanılmaktadır. Ancak bu, genel bir kural değildir.
Örnek: "Bunlara da iyilik yaramıyor" yerine, "Munavlarga da iyilik yaramay" (sinirli konuşma).  Başka bir örnek: "Bunlara biraz bahşiş verelim" derken  
"Bunlarga teran bakşiş beriyik" (olumlu ve keyifli bir konuşma)
Whatever the existence of different forms  for one word in Crimean Tatar language brings the existence of the different dialects to mind and in fact they existed
once upon a time, these dialects were combined as a unique one and in a richer form. My mother, my aunt, my uncle and my elder relatives still talk as
"Bunlarga, Munlarga, Munavlarga". All these words bear the same meaning. I may say this one as a little nuance.  Although the words ending with "....av" are commonly
used in the negative sentences and in nervous talks, this isn't considered as a generale rule.  For example: "A good turn has no meaning to those" means 
"Munavlarga da iyilik yaramay" (a nervous talk). Another example: "Let's give some tip to those" means ""Bunlarga teran bakşiş beriyik" (a happy and positive talk)
"Men" ve "Bu, Munav" ile başlagan tablolarda bazı eksikler barday tura..  Misal; "Buyer" ile başlagan üçüncü tabloda "Uyer, Anyer, Anavyer"e karayık. 
"Ora" sözcügü üş denişik bişimde ifade etile. Oysa, ilk eki tabloda "O" karşılıgı bolarak "O" ve "Anav" sözcükleri bar sadece.  Mantık cürsetgende üşüncü  
bir sözcük bolarak "An"bolması kerekir. Ama yok. Sebebini bilmiymen. Eger konuşgan Kırım Tatarcamız Kırım'daki üç denişik şivenin birleşmesinden
boluşgan bolsa, zaman işinde şivenin birindeki bazı kelimelerin kullanıvı ortadan kalkgan ve kelimeler unutulgan/ölgen bolabilir. Anyakbetten, ekinci 
(Bu, Munav) ile başlagan tablonun sonuna ekledigim "İşte (bu), İşte (şu)İşte (o)" anlamına kullanılgan "Muna, Şuna, Ana" sözcükleri mevcuttur ve bunlar 
coytuk sözcüklere birebir uymaktadır. Acaba bu kelimeler zaman içinde, denişgen ihtiyaçlarga cevap bermek üzere anlam kaymasına mı uvradılar?
"Men" ve "Bu, Munav" ile başlayan tablolarda bazı eksikler var gibi durmaktadır..  Örneğin; "Buyer" ile başlayan üçüncü tabloda "Uyer, Anyer, Anavyer"e bakalım. 
"Ora" sözcüğü üç değişik biçimde ifade ediliyor. Oysa, ilk iki tabloda "O" karşılığı olarak "O" ve "Anav" sözcükleri var sadece.  Mantık yürüttüğümüzde üçüncü bir sözcük olarak "An" 
olması gerekiyor. Ama yok. Nedenini bilemiyorum. Eğer konuştuğumuz Kırım Tatarcası Kırım'daki üç değişik şivenin birleşmesinden oluşmuşsa, zaman içinde şivenin birindeki bazı 
kelimelerin kullanımı ortadan kalkmış ve kelimeler unutulmuş/ölmüş olabilir. Öte yandan (Anyakbetten) ikinci (Bu, Munav) ile başlayan tablonun sonuna eklediğim "İşte (bu), İşte (şu)
İşte (o)" anlamına kullanılan "Muna, Şuna, Ana" sözcükleri mevcuttur ve bunlar kayıp sözcüklere birebir uymaktadır. Acaba bu kelimeler zaman içinde, değişen ihtiyaçlara cevap
vermek üzere anlam kaymasına mı uğradılar?
It seems that some absences exist in the tables beginning with "Men" and "Bu, Munav". For example, lets look at the "Uyer, Anyer, Anavyer" in the third table 
beginning with "Buyer". The word "Ora" are expressed with three words. However there are just two words "O" and "Anav" to express "O" in the first two tables.
Logically, there should be a third word something like "An". But there is not. I don't know it's reason. If our Crimean Tatar language are the combination of 
three dialects in Crimea, usage of some words of a dialect might be disappeared and some words might be forgotten/dead in past.On the other hand, 
there are the words "Muna, Şuna, Ana"  used for "Here it is" which I added to the end of the second table beginning with (Bu, Munav), and these words are 
perfectly matched with the lost words.  I wonder whether these words  changed their meanings to satisfy the changing needs in time.