Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Aşağıda, hayvanlar ve hayvanlarla ilgili bazı kelimeler listelenmiştir. Listeye Türkçeden farklı olan veya farklı telaffuz edilen kelimeler alınmıştır.
Türkiye Türkçesiyle aynı olan ve aynı telaffuz edilen kelimeler listeye alınmamıştır. Burada yer almayan kelimeleri, "Sözlük" dosyasından bulabilirsiniz. 
KIRIM TATARCA TÜRKÇE ENGLISH AND EXPLANATIONS TATARCA AÇIKLAMALAR VE KELİMENİN CÜMLE İÇİ KULLANIMI TÜRKÇE AÇIKLAMALAR VE KELİMENİN CÜMLE İÇİ KULLANIMI KAYNAK KİŞİ
Torgay,             Kuş Kuş bird Ana ata yok mende,                 can acır cenge,                         kanadı sınık torgayday,              kor boldum elge. Ana ata yok bende,                  can acır yenge,                       kanadı kırık kuş gibi,               muhtaç oldum ele. Cumaziye Aksöz
Şekeles ,           Tiyin,                 sincap Sincap Squirrel Bakşanda bar bosa tiyin, bereketli bolur üyün. Bahçende varsa sincap, bereketli olur evin.  Cevdet Tahiroğlu , Cumaziye Aksöz
Köbelek,        Kelebek Kelebek Butterfly, moth, distomatosis, fluke (parasite). Bir köbelek bolayım.        Pencerene konayım.             Taşlap meni ket elge.             Men karinden canayım.  Bir kelebek olayım.    Pencerene konayım.              Bırakıp beni git ele.                Ben kahrından yanayım. Cumaziye Aksöz
Karakuş,               Kartal Kartal Eagle Karakuş uşar kıyalap,             küntümen sarkar.                    Senmen cıygan iştertim, kimlermen darkar. Kartal uçar süzülüp,               gün batarken iner.              Senle yokolan içderdim, kimlerle dağılır. Cumaziye Aksöz
karakuş balası,      kartal balası kartal yavrusu Eaglet Kartal balası, öskende kartal bolur Kartal yavrusu, büyüyünce kartal olur. Cumaziye Aksöz
Papiy Ördek yavrusu duckling Kıra, kıra, bakıra.                  Anasını şakıra.                      Suvda calday ve dala.             Kimken üyretken oga?          (PAPİY) Kıra, kıra bağırıyor.              Anasını çağırıyor.                 Suda yüzüyor ve dalıyor. Kimmiş öğreten ona?         (ÖRDEK YAVRUSU) Cumaziye Aksöz
akkuş ,                  kuvu kuğu swan . Akkuş uşar kıyalap ,       Küntümen sarkar.      Senmen cıygan iştertim ,    Kimlermen darkar.  Kuğu uçar süzülüp.              Gün batarken iner.              Senle sakladığım içderdim.  Kimlerle dağılır. Cumaziye Aksöz
Carkanat ,       Carganak Yarasa bat, flittermouse Carkanatlar neşin ep keşe körüneler? Kün işinde kayda kete ekenler ya? Yarasalar niçin hep gece görünüyorlar. Gün içinde nereye gidiyorlar acaba? Cumaziye Aksöz, Cevdet Tahiroğlu
Domuz,              Tonguz,                   Şoşka                  Domuz pig, hog, swine. Avcılar tavda tonguz avlaylar. Avcılar dağda domuz avlıyorlar.  Cumaziye Aksöz, Gülzade Kaçamak
Barkıldak,           ördek Ördek Duck Üynü suv bastı. Barkıldakday caldaymız. Evi su bastı. Ördek gibi yüzüyoruz. Cumaziye Aksöz, Gülzade Kaçamak
Şırkiy Sivrisinek mosquito. Kara kuru bir mallim bar edi 1936'da Yellice'de. Şırkiy Asan diy edik.  Kara kuru bir öğretmen vardı 1936'da Yellice'de. Sivrisinek Hasan diyorduk.  Cumaziye Aksöz, Gülzade Kaçamak
Koraz Horoz Cock, rooster, hammer (of a gun) Öttü koraz, attı tan,              ayan da beyan.                  Köster özün asabay,          tangaşı dayan. Öttü horoz, attı tan (sabah oldu) ayan da beyan.                        Göster kendini arkadaş,            Sabaha kadar dayan. Cumaziye Aksöz, Gülzade Kaçamak
Ögüz Öküz 1. ox. 2. dim-witted and clumsy person, oaf, dumb ox.  proverb "You don´t feel the weight of those responsibilities which you are used to bearing." "Now that the thing that held them together is no more, they have parted company."  "Ögüzge buynuzu avur kelmez." Ögüz öldü, ortaklık bızıldı." "Öküze boynuzu ağır gelmez." "Öküz öldü, ortaklık bozuldu." Emiş Aksöz
saksan saksağan magpie . Saksan yuvada , kuyrugu avada (KAŞIK) Saksağan yuvada , kuyruğu havada (KAŞIK) Emiş Aksöz
Tana Dana (weaned) calf; veal. Bay balası başka bola. Kurbanda biz koy kestik, o tana. Ağa çocuğu başka oluyor. Kurbanda biz koyun kestik,o dana.  Gülzade Kaçamak
cırlavık ağustosböceği cicada . Cırlavıklar pütün yaz cırlaylar bakşada. Ağustosböcekleri bütün yaz şarkı söylüyorlar bahçede.  Gülzade Kaçamak
Şona,                     atşıbını Atsineği forest fly, horsefly.  Atnı en kop raatsız etken şiy şona.  Atı en çok rahatsız eden şey atsineği.  Gülzade Kaçamak
Ayuv Ayı Bear, oaf, lout, ursus Ayuvdayın bir akay kişkecik bir balanı töbeliy edi.  Ayı gibi bir adam küçücük bir çocuğu dövüyordu.  Gülzade Kaçamak
Atapepiy Babahindi turkey (male) Atapepiydiy ne kabaraberesin şu? Babahindi gibi niye kabarıp duruyorsun be? Gülzade Kaçamak
Aygır Aygır,                 erkek at stallion. Babay 12 yaşıma kelgende bir şal aygır algan edi mağa.  Babam 12 yaşıma geldiğimde bir alaca aygır almıştı bana. Gülzade Kaçamak
Şepiş,                 Ovlak Oğlak,                    keçi yavrusu Kid of a goat. Babayga inadından eşki diy ekenler. Men tağa da inatman. Mağa da şepiş diyceklerdir ta.  Babama inadından keçi diyorlarmış. Ben daha da inadım. Bana da oğlak diyeceklerdir herhalde.  Gülzade Kaçamak
kotay erkek kedi male cat Bır kotayımız bar edi. Şışandan korkup kaşa edi . Bir erkek kedimiz vardı . Fareden korkup kaçıyordu . Gülzade Kaçamak
Bödene Bıldırcın quail. Biz kişkene ekende, babay bödene avlap ketire edi üyge.  Biz küçükken, babam bıldırcın avlayıp getiriyordu eve.  Gülzade Kaçamak
Cılan,                  yılan Yılan Snake Kişke başlı, altun töşlü, cılt cılt eter, şölde gezer. CILAN. Küçük başlı, altın döşlü, parlar, çölde gezer. YILAN Gülzade Kaçamak
Boga Boğa bull (male bovine). Bunday balaban boga körmedim men şimdigeşi. Bunun gibi büyük boğa görmedim ben şimdiye kadar.  Gülzade Kaçamak
Bızav,                   buzav Buzağı Unweaned calf, tawn         Bızavnı emizmege anasının katına salınız.  Buzağıyı emzirmeye anasının yanına koyun. Gülzade Kaçamak
Boşuk Enik,                    köpek yavrusu kitten; pup, puppy; whelp, cup. Bala ekende bir boşuk almadılar mağa.  Çocukken bir enik almadılar bana.  Gülzade Kaçamak
Tavar Davar flock of sheep or goats. Bala ekende tavar karay edik. Çocukken davar bakıyorduk.  Gülzade Kaçamak
şekirtke,           şekirtgiy Çekirge Grasshopper, locust, Cricket.  Ballar şekirtke yakalap oynaylar. Çocuklar çekirge yakalayıp oynuyorlar. Gülzade Kaçamak
Kaşkır,                Börü,                   Kurt           Kurt Wolf, Shrewd person, foxy person Tavdan kaşgır indi. Dağdan kurt indi. Gülzade Kaçamak
Tüye,                deve Deve camel. "You´re talking about one particular error, but actually there´s no part of the thing that´s free of error." Tüyege “Boynun iyri,” degenler, “Kayerim dogru ki?” degen.  Deveye “Boynun eğri,” demişler, “Nerem doğru ki?” demiş.  Gülzade Kaçamak
Sıyır Sığır Cattle (includes cows, bulls, oxen, and buffaloes). Kudagıylar kelgende kiyevin yigirmi sıyırı bar degen ediler. Yedi tane bar eken de.  Dünürler geldiğinde damadın yirmi sığırı var demişlerdi. Yedi tane varmış meğer.  Emiş Aksöz
İt,                     köpek Köpek Dog, Bastard Eceli kelgen it cami tuvarına siyer. Eceli gelen köpek cami duvarına işer. Emiş Aksöz
Börtü,                        kurt Kurt (Böcek) Worm Almanın işinde börtü bar. Elmanın içinde kurt var. Gülzade Kaçamak
Kımırska Karınca Ant Üynü kımırska sargan. Katsek? Evi karınca sarmış. Ne yapsak? Gülzade Kaçamak
Mışık Kedi Cat Üyünde beş mışık besliy. Evinde beş kedi besliyor. Gülzade Kaçamak
Süme Güve clothes moth Kölegim teşik teşik bolgan. Süme aşagan. Fanilam delik deşik olmuş. Güve yemiş.  Gülzade Kaçamak
süme  güve clothes moth Kölegim teşik teşik bolgan. Süme aşagan. Fanilam delik deşik olmuş. Güve yemiş.  Gülzade Kaçamak
Kögercin Güvercin pigeon, rock dove, rock pigeon Astalandı. Eki kün cattı. Üşüncü kün, akkögercindiy uştu ketti balaşıgım.  Hastalandı. İki gün yattı. Üçüncü gün akgüvercin gibi uçtu gitti yavrucuğum. Gülzade Kaçamak
Tavık Tavuk Hen, (female) chicken, chicken. Ep komşunun bakşasına kozlagan bir tavıgımız bar edi.  Hep komşunun bahçesine yumurtlayan bir tavuğumuz vardı. Gülzade Kaçamak
Tüve Düve,                         bir yaşında boğa heifer. Eki tane tüvemiz bar edi. Birevi suvda buvuldu. İki tane düvemiz vardı. Biri suda boğuldu. Gülzade Kaçamak
Koy Koyun sheep Kara koyum kuzuladı,            Emşekleri sızıladı,                  Kara koyunum kuzuladı,         Memeleri sızıladı.                    Gülzade Kaçamak
Şıbın Karasinek,                 sinek Housefly, fly, gnat; any small flying insect, playing cards (a) club. Karbıznın üstünü capsa. Şıbın kona. Karpuzun üstünü örtsene. Karasinek konuyor. Gülzade Kaçamak
eşki,                     eçki,                    keşi,                    keçi keçi Goat, she-goat, nanny goat. Keşi degen Tatarlar da bar ama biz eşki diymiz.  Keçi diyen Tatarlar da var ama biz eşki diyoruz. Gülzade Kaçamak
şışan,                   pare Fare House mouse, brown rat.  Mışık aldık. Kapan kurduk. Bir ay boldu. Tutamadık üydeki şışannı. Kedi aldık. Kapan kurduk. Bir ay oldu. Tutamadık evdeki fareyi. Gülzade Kaçamak
Pepiy,                indi Hindi turkey.  Konaklarga bir pepiy kestik.  Konuklara bir hindi kestik. Gülzade Kaçamak
Baka Kurbağa Frog Bakalar pütün keşe tangaşı bakrıklap yuklatmadılar meni Kurbağalar bütün gece sabaha kadar bağrışıp uyutmadılar beni. Gülzade Kaçamak
Bıcı Palaz,                  kaz yavrusu Gosling, young goose.  Kişkecik bıcılar kaydiy bileler yüzmeni şu? Küçücük palazlar nasıl biliyorlar yüzmeyi be? Gülzade Kaçamak
Legelek,             Liylek Leylek stork. pariah,  Liylegin ömrü laklakman geşer. Leyleğin ömrü laklakla geçer. Gülzade Kaçamak
Tavar,                    koy cılkısı Davar,                    koyun veya keçi, koyun veya keçi sürüsü sheep or goat; sheep or goats; flock of sheep or goats. Memlekette ne tavarlarımız bar edi. Alayını taşlap keldik.  Memlekette ne davarlarımız vardı. Hepsini bırakıp geldik.  Gülzade Kaçamak
patkan Sıçan Rat,  mouse  O eski üy cıgıla ekende mışıkday patkanlar kaştı üyden.  O eski ev yıkılırken kedi gibi sıçanlar kaçtı evden.  Gülzade Kaçamak
Sıyırşık Sığırcık starling. On sene evvel sıyırşıklar uşa ekende kök körünmüy edi. Beg azaldılar endi.  On sene evvel sığırcıklar uçarken gök görünmüyordu. Pek azaldılar artık.  Gülzade Kaçamak
zürapa zürafa giraffe . Beg uzun bir ayvan eken zürapa Pek uzun bir hayvanmış zürafa Gülzade Kaçamak
Tuvar Sığır sürüsü cow herd Sen meni bilesin mi? Bir vakit 60 baş tuvarım bar edi menim.  Sen beni biliyor musun? Bir vakit 60 baş sığır sürüm vardı benim.   Gülzade Kaçamak
Şoşka Domuz,                  domuz yavrusu Kid of pig, obstinate; cunning and selfish; spiteful, malicious.  "You fink!/You swine!" Seni şoşka. Seni domuz. Gülzade Kaçamak
Kaplumbaka, kaplımbaka Kaplumbağa Turtle, tortoise Suvnun karaltısında kaplumbakalar güneşlene ediler.  Suyun kenarında kaplumbağalar güneşleniyorlardı. Gülzade Kaçamak
Koyan Tavşan Rabbit Koyan tavga kıyışkan, tavnın kaberi bolmagan.  Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Gülzade Kaçamak
tazı ,           taygan tazı greyhound .  Koyan tutmak istesen önce bir taygan al. Tavşan tutmak istersen önce bir tazı al.  Gülzade Kaçamak
Karılgaş Kırlangıç Swallow, martin, house martin.  Uşgan kuştan, karılgaştan,      men yarimni sorayman.         Kayır kaber alamayman,         Şonkayıp da cılayman. Uçan kuştan, kırlangıçtan,     ben yarimi soruyorum.          Hayırlı haber alamıyorum,   çömelip de ağlıyorum. Gülzade Kaçamak
Ayvan Hayvan Animal Canı moda da ayvansüyerlik boldu. Biz ep süye edik ayvanlarnı. Kuzu sorpa, tana pirzola en süygen yemeklerimizden. Tağa ne bolsun? Yeni moda da hayvanseverlik oldu. Biz hep seviyorduk hayvanları. Kuzu çorba, dana pirzola en sevdiğimiz yemeklerden. Daha ne olsun?  Gülzade Kaçamak
Şipşe Civciv chick, (newly hatched) chicken. Sabiyler. Şipşediy kaldılar babaları ölgende. Zavallı çocuklar. Civciv gibi kaldılar babaları öldüğünde.  Gülzade Kaçamak
cumran, cercumran, tarlaparesi, tarlaşışanı tarlafaresi Red-backed mouse. Cılanlar tarlaparesi avlamaga kele ediler tarlaga. Yılanlar tarlafaresi avlamaya geliyorlardı tarlaya. Gülzade Kaçamak,   Zafer Karatay
Bürşe,              birşe Pire flea Atacakman bu ayvannı. Üyde mışık tuvul, birşe besliymiz.  Atacağım bu hayvanı. Evde kedi değil, pire besliyoruz. Gülzade Kaçamak,  Zafer Karatay
Sokurşışan, sokurcumran, körşışan Köstebek mole Men sokurşışan körmedim şimdigeşi. Kaydiy bir şiy?  Ben köstebek görmedim şimdiye kadar. Nasıl bir şey? Gülzade Kaçamak,  Zafer Karatay
Biye,                    kısrak ,               baytal Kısrak,                   dişi at mare Cekmege bersen deve ber, salmaga bersen biye ber,    salkın tüşmüy suv almaz. Binmek için versen, deve ver. Bırakmak için versen, kısrak ver. Soğuk düşmüyor, su almaz.  Gülzade Kaçamak,  Zafer Karatay
perik,                 piliş,                          piliç piliç Young chicken, pullet, broiler, fryer,  slang; young and pretty girl, chick. Şipşeler bir ayda perik boldular.  Civcivler bir ayda piliç oldular.  Gülzade Kaçamak,  Zafer Karatay
konguz, karapatma, karafatma karafatma, karaböcek cockroach, blackbeetle. Üynü konguz bastı.  Evi karafatma bastı.  Gülzade Kaçamak,  Zafer Karatay
Kantalay,             taktabiti tahta kurusu,      kan dalayan bedbug. Kantalaylardan pütün keşe yuku kirmedi közüme. Tahtakurularından bütün gece uyku girmedi gözüme. Gülzade Kaçamak, Zafer Karatay
Cılkı,                      yılkı Yılkı,                         at sürüsü Herd of horses Cılkımız bar edi eskiden. Şimdi pinmege eşek tabamaymız. At sürümüz vardı eskiden. Şimdi binmeye eşek bulamıyoruz.  Zafer Karatay
Kırgıy,                atmaca atmaca Sparrow hawk,  slingshot. Kırgıyday karay. Atmaca gibi bakıyor. Zafer Karatay
kökökmiyav kukumav little owl. Baykuşday  bir kuş kökökmiyav Baykuş gibi bir kuş kukumav. Zafer Karatay
sasık konguz bokböceği dung beetle, scarab. Bu ayvan ne bola şu? Sasık konguz mu? Bu hayvan ne oluyor be? Bokböceği mi? Zafer Karatay
eşken kurdeşen hives, urticaria. Cansıkıntısından eşken tögemen. Cansıkıntısından kurdeşen döküyorum.  Zafer Karatay
kiyik geyik deer, stag, hart.  Kartbabam Sibirya'ga sürgünge ciberilgen. Anlata edi rametlik. Onda kızaklarga kiyik cege ekenler. Dedem Sibirya'ya sürgüne gönderilmiş. Anlatıyordu rahmetli. Orada kızaklara geyik çekiyorlarmış. (koşumluyorlar) Zafer Karatay
duvadak toy kuşu bustard. Eskiden beg kop edi duvadaklar. Körmüymen endi iş. Pittiler mi ne? Eskiden pek çoktu toy kuşları. Görmüyorum artık hiç. Bittiler mi ne? Zafer Karatay
Kasartkı kene tick ; any of various blood-sucking insects resembling ticks .  İlaşlamasak kasartkılar ayvannı aşap pitirecek ediler.  İlaçlamasak kasartkılar hayvanı yiyip bitireceklerdi.  Zafer Karatay
Şöşamiykuş  saksağan ,              bir çeşit tarla kuşu magpie . Tarlada cata, tanda şöşamiykuşlarnın ötmesimen uyana edik.  Tarlada yatıyor, sabah şöşamiykuşların ötmesiyle uyanıyorduk.  Zafer Karatay
Biy,                      örümcek Örümcek Spider Cerde balaban karra bir biy kördük.  Yerde büyük kara bir örümcek gördük.  Zafer Karatay
Boztorgay Tarlakuşu,      çayırkuşu,            toygar Skylark. Boztorgay degen ayvanın da cılgada bolur yuvası. Tarlakuşu denen hayvanın da, kurudere yatağında olur yuvası Zafer Karatay,           Cumaziye Aksöz,   Necdet Özen
Balarısı,         Balşıbın,         Balkurt Balarısı honeybee. Üsmen amcayın bakşasında eki kovan balşıbın bar edi.  Üsmen amcamın bahçesinde iki kovan balarısı vardı. Gülzade Kaçamak
Kertenkele,  kesertki,   keskuyruk Kertenkele lizard Biz kertenkele diymiz. Ama bilemen, kesertki degen, keskuyruk degen Tatarlar da bar. Anay, babay, kartlarımız ep kertenkele diy ediler. Biz kertenkele diyoruz. Ama biliyorum, kesertki diyen, keskuyruk diyen Tatarlar da var. Anam, babam, yaşlılarımız hep kertenkele diyorlardı.  Gülzade Kaçamak