Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

Hummerparken

Hummerparken på Espevær er landets største Hummerpark.

Ett unikt byggverk i tre og blikk med  sine ulike takhøyder og sine utbygg. En Katedral for havets Kardinal ( hummeren).

Hummerparken ble bygget i 1887 av Chr. Bjelland, Stavanger. Den har ett grunnareal på 950 kvm. og ett tak på 1500 kvm.

Parken ble brukt som en mellomstasjon mellom fisker og kjøperne på Kontinentet og England. Chr. Bjelland sin lokale oppkjøper kjøpte hummer fra fiskerne, matet å stelte den, pakket og eksporterte den.   

Hummerparken var i drift frem til 1959. Den ble deretter stående å forfalle frem til 1993. Det ble da satt i gang ett restaureringsarbeid som var ferdig i 1994. Parken er tildelt Europa Nostra diploma for godt restaureringsarbeid og ble fredet av riksantikvaren.

Bygget har stor Kulturhistorisk verdi og er en del av vår Kystkultur.

Den er ett minnesmerke over en eksportnæring som har foregått her fra Espevær i over 300 år.

Vi har fått samlet en del redskaper som har hatt med hummerfisket å gjøre, samt en del historie om hummer og hummerfisket. Vi har også noen levende hummer og diverse fiskeslag i Parken. Ett kombinert museum og akvarium.

"Vi er stadig på jakt etter nye rekvisitter, som har forbindelse med hummerfiske i eldre dager. Skulle du/dere ha noe slikt så ta gjerne kontakt."

Vi driver i dag omvisning for turister i sommerhalvåret.

For omvisning, kontakt:           

                   

 

Stiftelsen Hummerparken
Svein Barane  
mob. 977 81 306
e-post: svein.barane@jkn.no

 

 

                        

                        Vi ønsker alle velkommen til Espevær og Hummerparken