Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

  

... Aponta-te á lista de correios Galiza Leste ...

"A entidade xeográfica galega ten fronteiras naturaes perfeitamente recortadas, e comprende algo máis que o território das nosas catro províncias (...). A terra galega é, ao mesmo tempo, unha entidade étnica, pero de dificultosa reconstrucción política, porque a fronteira portuguesa róubanos a espranza de anovar en breve a comunidade nacional dos tempos suevos e visigóticos. Con todo, é doado esperar que o Bierzo e demáis comarcas limítrofes de Ourense e Lugo, se incorporen ao seo da súa nación natural, e que o tempo -gran curandeiro dos erros hestóricos- posibilite a reconstrucción total da nosa unidade. Non se pode creer que o río Miño, vello pai de Galiza -representado na franxa azul da nosa bandeira- siga sendo un lindeiro perdurable de dous Estados."

DANIEL CASTELAO, patriota galego

O galego xa é oficial en Veiga de Valcarce 

A iniciativa do grupo "Renovación por Valcarce", o pleno do Concello berciano da Veiga aprobou por unanimidade o pasado 24 de Febreiro unha bateria de 5 mocións a prol do galego no ámbito municipal, entre as que se atopa a declaración de oficialidade, rotulación e papeleo bilíngüe, toponímia, etc...

[Máis información]

 

Subscrebe-te a galizaleste
Powered by groups.yahoo.com

gzunida@hotmail.com  

  actualizada 25-2-2001