St. Petersburg lietuviai
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
St. PetersburgasSt. Petersburgas randasi Floridos vidurio vakariniame krašte.Tankiausiai lietuviais apgyvendintas miestelis yra St.Pete Beach. Miestelis randasi tarp Meksikos jūros (Gulf of Mexico) ir Boca Ciega įlankos (Boca Ciega Bay).Miestelį supa kitos gyvenvietės, kaip: Gulfport,So. Pasadena, Treasure Island.Vietos lietuviai turi savo Klubą,kuriame rengiami įvairūs koncertai, minėjimai,kultūriniai renginiai. Taip pat kas sekmadienis, po lietuviškų mišių patiekiami skanūs ir gausūs pietūs.Pietautojai, ypatingai žiemos metu, pripildo pilną salę. Kas sekmadienis aukojamos šv.mišios, Šv.Kazimiero Misijos komiteto nuomojamoje bažnyčioje. Telkinio žmonės labai aktyviai leidžia savo dienas ir sukalbamai bendrauja tarpusavyje. Yra susidarę kortų rateliai, golfo entuziastų būreliai, žuvautojų grupės, įvairūs chorai bei tautinių šokių grupė.
(papildyta gruodžio 3 d., 2009)
LIETUVIU KLUBAS
4880 46th Ave North
St. Petersburg, FL 33714
Telefonas: (727) 525-2924


Pirmininkė Angelė Karnienė
telefonas - (727)347-3717
Šiuo metu, del esančio covid19 viruso, Klubo patalpos susirinkimams ir pietums uždarytos. Numatoma, kad uždarymas gali testis iki 2020 metų pabaigos.

Šv. JEZAUS VARDO KATALIKŲ BAŽNČIA
5800 15th Avenue South
Gulfport. FL 33707
Kan. Bernardui Talaišiui grižus į Lietuvą , pamaldos šioje bažnyčioje aukojamos lietuviškai tik ypatingomis progomis. Apie tai pranešama lietuvių visuomenei

LIETUVIŲ ŽINIOS
Lietuvių Klubo Biuletenis

Sumažėjus prenumeratoms biuletenio leidimas buvo nutrauktas 2010 metais.

Lietuvių Klubas St. Petersburg, Florida.


PASIRINKITE SKYRIŲ:

Žemėlapiai

Organizacijos...(papildyta gegužės 3 d., 2009)
Renginiai- 2005 ir 2006 ...(papildyta gruodžio 20 d., 2006,)
Renginiai- 2007...(papildyta gruodžio 20 d., 2007,)
Renginiai- 2008...(papildyta sausio 16 d., 2008,)
Renginiai- 2009...(papildyta gruodžio 3 d., 2009,)
Renginiai- 2010...(papildyta sausio mėn., 2010,)
Veikla nuotraukose 2005-ji metai (papildyta gruodžio 25 d., 2005)
Veikla nuotraukose 2006-ji metai (papildyta gruodžio 25 d., 2006)
Veikla nuotraukose 2007-ji metai (papildyta spalio 28 d., 2007)
Veikla nuotraukose 2008-ji metai (papildyta vasario 22 d., 2008)
Veikla nuotraukose 2009-ji metai (papildyta kovo 28 d., 2009)
Šis bei tas trumpai....(papildyta lapkričio 17 d., 2005)

Atgal į pirmą puslapį.