Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HELP ME-ANHDUY

1.Tất cả những chữ gạch dướI khc mu đều c thể click

2.Khi ci đặt phần mềm hoặc copy về my chỉ nn chạy ở chế độ (open this files froms it current location)

V dụ : ci đặt phần mềm để đọc nhạc va nn WAV-MP4 (CLICK HERE), hay copy nhạc midi về my (CLICK HERE)

3.Trừ những trường hợp l program-EXE để giảI tr th tuỳ được V dụ: (nhấn vo tn gạch dướI)

a.Bi tnh yu

b.Chim cch cụt vui

c.Nhảy vớI kiến

4.Trong bất cứ trường hợp no muốn về trang trước chỉ cần nhấn Back ở gc tri mn hnh

5. Đy chỉ l trang tạm thờI (temp files) nn c thể khng đủ cc chức năng.

6. m nhạc MIDI chỉ c thể nghe được 1 bi cho đến hết trừ khi bạn nhấn ALT+F4 chạy lạI mớI chọn được bản khc

7.Tập tin thu m l ở dạng nn WAV-MP4 nn khng nghe được nếu my đang sữ dụng chưa ci đặt phần mềm ny (nếu muốn ci đặt CLICK HERE)

8.Khi nghe files WAV bạn c thể SAVED TO DISK rồI mở sau cững được, hoặc nếu lở mở rồIi muốn kưu kạI chỉ cần nhấn FILE-SAVE (hay SAVE AS) (đốI vớI Windows Media)

9.Bất kể l thượng thức nhạc nn: wav, asf,asx,mid,rmi,mp3,mpv. hoặc phim ảnh :mp4,dat,avi, mpg,dvd,svcd bạn hy dng Windows Media v n c tnh tương thch cao

10.CLICK HERE đ ể m ở Windows Media v nhấn VIEW-OPTION-FORMAT nhấn Select All v OK để dng Windows Media mở phần mềm nhạc hết

11.Nếu bạn muốn bi về bạn hy gỡI ngy thng năm v giờ sinh cng tn v địa chỉ bạn cho ti v chờ tI bi

12.Trở về lớp (to be contiuons.)