Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

La ttt-ejo de Gardisto       El Lloc web de Gardisto

Kanto pri la soleca vivo de Fray Luis de León:

Kiel ripoza vivo tiu 
de kiu forkuras la gentan bruon 
kaj sekvas la kaŝatan vojon per kiu iris 
la malmultaj saĝuloj, kiuj estis enmonde, 
al kiu la stato de la grandiozaj kaj fieraj 
homoj ne malklarigas la koron, 
nek miras pri la ora plafono, 
fabrikita de la saĝa maŭro 
subtenata de jaspaĵoj! 
Li ne prizorgas, ĉu la famo 
Kantas per disvoka voĉo lian nomon, 
Nek prizorgas, ĉu la lango 
Flate laŭdas tion, 
Kion la sincera vero kondamnas 
Ĉu taŭgas al mia kontento, 
Se oni rimarkigas min per vana fingro? 
Se serĉe de tiu vento, 
Mi iras malkuraĝigite, 
Kun vivaj sopiroj, kun mortiga ĝeno? 
Ho monto, ho fonto, ho rivero! 
Ho plezuriga sekreta sekurejo! 
Ĉi rompita la navigilo 
Al via nutra ripozo, 
Mi forkuras ĉi tiun ŝtorman maron. 
Ne rompatan sonĝon, puran tagon, 
Gajan, liberan mi volas, 
Mi ne volas vidi la severan frunton ties, 
Kiun la sango aŭ la mono enaltigas. 
Tiel la birdoj vekigu min 
Per sia gusta kanto ne lernita; 
Ne la gravaj zorgoj, 
De kiuj estas sekvata tiu, 
Kiu atentas malpropran juĝon. 
Kun mi mi volas vivi; 
Mi volas ĝui la bonon, kiun al la ĉielo mi ŝuldas, 
Tutsole, sen iu atestanto, 
Libera de amo, de fervoro, 
De malamo, de esperoj, de malkonfido. 
En montflanko, mi havas ĝardenon 
De mi plantitan, 
Kiu printempe, 
Per belaj floroj kovrita, 
Jam montras espere la certan frukton; 
Kaj kvazaŭ avida 
Por vidi kaj pliigi ĝian belecon 
De la venta kulmino 
Pura fontano 
Rapidas kure por tien alveni; 
Kaj poste senzorga, 
Devojigas sian iron tra la arboj, 
Samtempe la grundon 
Vestante per verdaĵoj 
Kaj disĵetante florojn. 
La venteto aerumas la fruktejon 
Kaj ofertas mil flarojn al la sensoj; 
Svingas la arbojn 
Kun kalma bruo, 
Kiu pri la oro kaj la sceptro forgesigas; 
Estu la trezoro por tiuj 
Kiuj fidas falsan ŝipon; 
Ne estas por mi vidi la ploron 
De tiuj kiuj malfidas, 
Kiam la norda vento kun la suda baraktas. 
La batita anteno 
Krakas, kaj en blindan nokton la tago 
Turniĝas, ĝis la ĉielo alvenas 
Konfuza kriado, 
Kaj la maron amase riĉigas. 
Por mi mi volas malriĉan 
Tablon, per afabla paco provizitan; 
Tio sufiĉu; kaj la servico, 
El fajna oro artefarita, 
Estu ties kiu la koleran maron ne timas. 
Kaj dum mizere 
La aliaj ardegas 
Kun nekontentiga sojfo 
De la danĝera regado, 
Mi estu sternita en la ombro kantante, 
En la ombro sternita, 
Per hedero kaj eterna laŭro kronita, 
Direktante la atentan orelon 
Al la dolĉa sono, agordita 
de la saĝe movita plektro.

Traduko de Ramon Rius, 2003

Ĉefpaĝen