“Spring2008“

Tento ostnatý drát odděluje tak zvanou „mrtvou zónu“ kolem reaktoru.

Jak daleko je reaktor odsud?

De jure Zóna má 30km., ale de facto reaktor je odsud kolem 50-55 km

“Spring2008“

Jsou tam města bez silnic

Ale take silnice bez měst jako „Zelený Mys“, celé město je pryč, existuje pouze na dopravních značeních.

“Spring2008“

Takhle to vypadá

“Spring2008“

Žádné domy, žádný památník, nic co by naznačovalo, že tu stálo město.

“Spring2008“

Zelený Mys je zajímavé místo. Vité že tu je, ale vlastně ne doopravdy. Silnice, křový, jezero...ale bez budov.

“Spring2008“

Fotografování je obtížné v tomto městě. Není tu moc co fotit. Myslím, pouze nicota tu zbyla. Tolik prázdnoty vyvolá nepříjemné pocity, jako by se něco zlého skovávalo v té prázdnotě....

Nic jiného nezbývá než říct amen Městu Duchů známém jako „Zelený Mys“. Popel k popelu, prach k prach, isotop k isotopu.

[Poznámka „ de jure“ je termín znamenjíci – jak řečeno, zatímco „ de facto“ znamená jak to doopravdy je]

Další stránka