Bu "Plüton’un Diyarý" isimli fotođraf albümü 2008 ilkbaharýnda Çernobil’in farklý bölümlerine seyahat eden birkaç arkadaţýn çalýţmalarýnýn kombinasyonu.

“Spring2008“

Yıllar geçtikçe Çernobil’in bu uzak şehir ve kasabalarına ulaşmak daha da zorlaşıyor; yerler yabani bitkilerle kaplanmış, ağaçlar devrilmiş ve köprüler çökmüş.

“spring2008“

Pencereden görünüm

“spring2008“

Çernobil’in ölü şehir ve kasabalarına bakmaktan hiç sıkılmıyorum. Seyahat ederken görüntü değişiyor, hep aynı hikâyeyi anlatıyormuş gibi görünüyor: mahvolmuş şehirler, yıkılmış kasabalar, terk edilmiş çiftlikler… Ama değişen panorama asla aynı değil, hep farklı… Kamp ateşinin alevini ya da denizin dalgalarını izlemekten sıkılmadığım gibi bundan da hiç sıkılmayacağım.

“spring2008“

sonraki sayfa