این آلبوم عکس "قلمرو پلوتو" ترکیبی از عکس های چند نفر از افرادی است که در بهار 2008 از مناطق مختلف چرنوبیل بازدید کرده اند.

“Spring2008“

با گذشت هر سال سفر کردن در این مناطق سخت تر می شود، جاده ها توسط علفزارها پوشیده می شوند و درختان سقوط می کنند و پل ها تخریب می شوند.

“spring2008“

نمایی از پنجره

“spring2008“

من هیچ وقت از تماشای شهر ها و دهکده های مرده چرنوبیل خسته نمی شوم. همینطور که پیش می روم تصاویر از جلوی چشمانم گذر می کنند، اینطور به نظر می رسد که همان قصه همیشگی را بازگو می کنند : شهرهای ویران شده، دهکده های تخریب شده، مزارع ترک شده ... اما تصاویر در حال گذر هیچ وقت یکسان نیستند، همیشه متفاوت هستند... من هیچ وقت از آنها خسته نمی شوم، همانطور که هیچ وقت از تماشای شعله های آتش روشن شده در کنار چادر و یا امواج خروشان دریا خسته نشده ام.
 

“spring2008“

صفحه یعد