“Spring2008“

dorps school uit Stalin's tijd

“Spring2008“

nu verkruimelt deze ster gevormd door architectuur weg zoals de meeste sovjet tijd gedenktekens. het is omdat het slechts was verbonden aan het leven van een paar generaties. nadat de generaties zijn gegaan geeft niemand meer om hun idealen ,hun doelstellingen verwezelijkheden.

“Spring2008“

“Spring2008“

kerken blijven standhouden omdat ze deel waren van het leven van alle generaties.

Deze kerk van chernobil wordt veronachtzaamd, maar is nog intact. Het is niet meer gebruikt sinds de tijd toen de communisten de priesters doodden en hun kerken in koeiestallen veranderden.

Maar het overleeft nog al de waanzin van de 20ste eeuw en zal zonder twijfel alle tekens van dit godless tijdvak overleven

je ziet ,op lange termijn lijkt het een eerlijke handeling.

“Spring2008“

het is eerlijk ,maar alleen op lange termijn

Nawoord