“Spring2008“

Měšťanská škola Stalinových časů.

“Spring2008“

Teď tato hvězda se pomalu rozpadá jako většina sovětských památníků. To protože byly spojeny s životem jen pár generací. Po tom, co generace odešly nikoho nezajímají ideály, úspěchy, a cíle, které měly.

“Spring2008“

“Spring2008“

Kostely stále stojí, protože byly součástí všech generací.

Tento Černobylský kostel je zanedbaný, ale stale stojí. Nebyl používaný od dob, kdy komunisti zabili faráře a udělali z jejich kostelů dobytčince.

Ale stále přežíva ten blázinec 20. Století a bezpochyb přečká všechny pozůstatky téhle bezbožné epochy.

Vidíte, na dlouhý běh to muže byt férový obchod.

“Spring2008“

Je to fér, ale jen na dlouhý běh.

Dodatek k Černobylským fotoreportážím