“Spring2008“

Čas utíkat a vyrazit na cestu do srdce Plutova říše.

Nejzajímavější destinace je vždycky ta, kde jste nikdy nebyli. Neznamá zem. Římani to nazývali "Terra Incognita", místa o kterých nic nevite, žádné cesty, žádné radiační limity... nic.

.................

“Spring2008“

Píše se tam- kontaminováno.

“Spring2008“

Mýslím, že bych to podle vzhledu typla na autobusovou zastávku.

“Spring2008.“

Nebo při pohledu na tento dům.

“Spring2008“

"Terra Incognita" je trochu radioaktvní, zapomeňte na microroentgeny, tady máme milliroentgeny. Co bylo maximum jinde je tady minimum.

Časostroj těchto vesnic, vše tu bylo zanecháno před vice jak dvěma dekádami.

.................

“Spring2008“

Mimo jiné úřady hnuly s některými domy buldozery, aby se dostaly ke studnám. Musejí předejít pronikání radioak tivity do našeho vodovodního systém, tak zablokovali všechny studny.

.................

“Spring2008“

Je jasné proč lidé nechtějí vidět tato místa. Tady citíte přítomnost smrti. Je to jako práce zlého kouzelníka, který zahubí každou naději. Pod jeho dechem všechen život uvadá. Kamkoliv vkročí, pouze pelyněk roste. Jeho dotek uhasí radost a utlumí barvy do podzemního soumraku. Vysaje šťávu života pro jednou plodného místa, uhasí města, nenechává nic než herbář lidské existence. Pak, se pomalu scéna změní v prach.

“Spring2008“

Činská růže.

V našem světě není růže bes ostnů... v herbáři Pluta jsou ostny bez růží a je velice divné, že tady stále nacházíme věci, které nás lákají.

“Spring2008“

Tento motocikl je nedílnou součásti herbáře. Kořeny to pevně drží.

“Spring2008“

Uvnitř domů.

“Spring2008“

“Spring2008“

Radiace v Dubnu 1986 musela bít velice vysoká, myslím tak desítky roentgenů v prvních dnech. Lidé museli být evakuováni okamžitě.

“Spring2008“

Respirator.

“Spring2008“

Poslední záznamy v žákovské studenta ukazují život, který jsme zastavily v Dubnu 1986. P

“Spring2008“

Tohle musel být pokoj jakéhosi fotografa

“Spring2008“

Je tu spousty fotek po celém Černobylu.

“Spring2008“

Po nehodě bylo vše radioaktivní a lidé měly rozkas vše tu zanechat. Většina evakuovaných věřila, že se za pár dnů, měsíců či let vrátí.

“Spring2008“

Po 22 letech fotky tu stále jsou. Mnoho nehodu nepřežilo. Pár se vrátilo pro nejnutněší, zbytek začal nový život, který nenechává moc času na vzpomínky.

Další stránka