Ova e mestoto na gradskite stra`ari.

Na prv posled, Gradot na duhovite izgleda kako sekoj normalen grad, ima taksi stanici, supermarketi, ne~ii isprani ali{ta visat od balkonite, i site prozorzi se otvoreni. No toga{ zdogleduvam re~enica na yidot koja veli- "Partijata na Lenin }e ne odvede do Triumfot na Komunizmot "......i toga{ sva}am deka ovie prozorci se otvoreni veke 20godini, i bile otvoreni za vreme na nesre}ata vo April 1986 .

Ima mnogu konstrukcii koi ne se bezbedni, i mo`at da se sru{at vo sekoj moment, ili pak imaat intenzivna radijacija. Toa e mesta kade {to nikoj ne se osmeluva da odi.Edno od tie mesta se gradskite grobi{ta. Rodninite na tie {to se zakopani tuka nemo`at da gi posetuvaat, bidej}i najgolemiot del od radioaktivniot grafit, od reaktorot e zakopan tamu. Toa e edno od najtoksi~nite mesta na zemjava.

Moto-Shop

Mo`ebi i ne e tolku te{ko da se pogodi deka ova e prvo od nekolkute mesta {to sakam da gi posetam.

Toa e bajkerska rabota

Nitu eden moto-shop ne mo`e da pre`ivee vakvo ne{to.

Ova e tablica za motocikl ^ezet 26ks, 343 kubici motor.Cena 1050 rublqi.^ezet!Toa be{e vrvnata ma{ina za site mladi bajkeri vo Sovetskiot Sojuz. Se se}avam koga bev u~eni~ka i se dru`ev so lo{ite momci i zjapav vo izlogot na moto-shop-ovite.....Sonuvaj}i {to mo`eme da napravime so motocikl koj {to ima 26 ks, no kako po |avolite nie mo`evme da si dozvolime takvo ne{to? Toga{nata mese~na plata be{e samo 180 rubqi.

Koga gradskata sirena, vo nedelata sabaljeto se isklu~i, nastana masovna panika. Koga policijata gi evakuirala site, bankite i zlatarite pominale re~isi nezabele`livo, no ovoj moto-shop bil ispraznet za nepoln ~as. Policijata po~na da gi strela kradcite, koga radioaktivni televizori po~naa da se prodavaat vo zalo`uvalnicite vo Kiev.


Hotel

Hotel Polisja.

Polisja e ime na region vo ^ernobyl.

Nie se nao|ame pred recepcijata na najgolemiot hotel vo Pripjat, i stihovite od "Hotel California" se vo mojata glava.

Ova e soba kade {to drvjata rastat od kameniot pod.

Ova e sobata za banketi. Bila koristena za svadbi, rodendeni i drugi zabavi. Ni tuka, ni na bilo koe drugo mesto vo Pripjat(Gradot na Duhovite), nema znaci na `ivot.

Domovi

Bezbedno e da se bide na otvoreno vo Pripjat. Vnatre vo ku}ite se krie vistinskata opasnost.

Odewe na vakvi pro{etki bez specijalna oprema za merewe na radiacijata, e kako odewe niz minsko pole nosej}i ~izmi za sneg.

Site vrati se otvoreni. Tie se vistinskoto eho na toa kakov bil `ivotot ovde..

Nov Po~etok.

Decata morale da se razdelat od svoite igra~ki. Lugeto morale da ostavat se {to poseduvale. Lugeto ovde imale ku}i, koli, motori, vikendici, gara`i, pari, prijateli, rodnini, doma{ni milenici.Site tie, imale svoj `ivot.Sekoj si e prikazna za sebe. I za nekolku ~asa, nivniot svet se skr{il na par~iwa..

Po nekolku~asovno vozewe vo armiskite vozila tie, tie bile odneseni pod tu{ za da se izmie radiacijata. Tie toga{ za~ekorile vo nov `ivot, bez dom, prijateli, kola, motocikl, ku~iwa, ma~iwa , pari, minato, i mnogu somnitelna idnina.

Slika od evakuacijata. Prolet, 1986.

Ovie se motorxii koi {to u~estvuvaat vo paradata, 1985 god. Tie vozat stari Sovetski motori. Oh, mnogu raboti se smenija od 1985, a edna od tie raboti e tehnologijata. Mojata golema NINJA verojatno ima pove}e kowski sili otkolku site ovie zaedno.

Edna od moite naviki e da nagazam na gasta, i so zvukot na ranet dinosaurus, da ja naru{am ti{inata na prazniot grad... toga{ go gasam motorot, i slu{am kako duhovite ispra}aat kletvi na ~etiricilindri~niot motor.

Nivnoto zname e seu{te tuka.

Seto ova be{e za proslavata na 1vi Maj.

"Ghost Town" video film

Po{tata e dekorirana za proslavata na 1vi Maj.

1vi Mart nikoga{ ne dojde vo ovoj grad. Na April 27-mi, celoto naselenie be{e evakuirano, i ovie ulici nemaat videno parada od toga{....i mo`ebi nema ni da vidat povtorno.

Kafe- “Pripjat”

Nazad vo SSSR.

Vakov be{e gradot vo ranite 80`ti.

Vaka izgleda sega. Parkot e najradioaktivnoto mesto vo gradot zatoa {to e direktno pred atomskata centrala. Se veli deka lugeto begale za da se spasat, i gi barale svoite deca vo atomskiot ~ad...... Neznam dali e vistina , no znam deka na April 27, na denot na evakuacijata, prose~noto nivo na radiacija vo gradot bilo 1 rentgen!

Gradot na Duhovite e moderen Pompej. Sovetskata era e za~uvana ovde, vo radiacijata site ovie godini.

Sekoj ~ekor kon malite koli~ki dodava 100 mikrorentgeni na mojot Gajgerov broja~.


Na Ruski jazik, carousel zna~i |avolsko trkalo.Pa , ova mnogu li~i na |avolsko trkalo.

Na trkaloto ~itame 103 mikrorentgeni na ~as. Ova mesto simbolizira {to navistina se slu~ilo ovde.

Ova e najvisokata zgrada vo gradot. Na denot na nesre}ata, mnogu luge se sobrale na nejziniot krov da go vidat prekrasniot oblak nad atomskata centrala.

Se ka~uvame gore.

Se ka~uvame do krovot na ovaa zgrada.

Nekoj ne ja podignal svojata po{ta. Nekolku knigi i Aprilskoto izdanie na "Lov i Ribolov" magazinot.Mo`ebi tie bile nadvor od gradot. Kako i da e, tie ne se vratile nikoga{.

^uvstvata izrazeni na ovoj yid se- Vovik+Tawa=qubov. Se pra{uvam dali voop{to pre`iveale.I ako pre`iveale, kade se tie sega. Mo`ebi }e ja posetat ovaa stranica i ke se podsetat na poubavi vremiwa.

Ovoj ~ovek nikoga{ ne ja dobil ovaa po{ta. Vestite vo nea odedna{ stanale neva`ni.Kalendart poka`uva deka , April 26, bil poseben den. Sudej}i po toa {to ima pokraj vratata toj sakal da odi na ribolov. Nedelite i godinata na ovoj kalendar bea zaokru`eni so crven marker.

Mo`ebi toj zaminal po riba i nikoga{ ne se vratil doma. Se pra{uvam kako se ~uvstvuval.Toa e kako `ivotot da ti e prese~en na dva dela. Vo edniot del vle~kite vi se seu{te pod krevetot, slikite od prvata qubov se seu{te na pianoto ...a vo drugiot samo va{ite spomeni i jadica za lovewe.

Na pokrivot.

"Ne pu{tajte nikogo od pokrivot na ovaa ku}a da odi dolu da zema ne{to. Ne pu{tajte nikogo od poleto da go zeme svojot srp. Kolku te{ko }e im bide na bremenite `eni i majkite!"

(Matej 24)

Se pra{vam dali ovoj e toj pokriv za koj Matej zboruva{e.. Od tuka, bleskaviot oblak nad reaktorot mora da bila neverojatna gletka.

Stoej}i na pokrivot na najgolemata zgrada vo ovoj grad, dobivate ~uvstvo deka ste sosema sami vo svetot- kako ovoj grad.

Go vikaat grad kade {to vremeto stoi. Mo`ebi e taka zatoa {to ~asovnicite tuka ne go merat vremeto- tie go merat spetenot na zra~eweto.

Tuka nema telefonska mre`a.Mobilnite ne rabotat isto taka.

Na denot posle nesre}ata, ovoj most ovozmo`il ubava gletka na puknatinata na reaktorot koja bila predizvikana od eksplozijata. Mnogu qubopitni lu|e do{le ovde da go vidat toa i bile izlo`eni na smrtonosna radiacija od X-zraci koi doa|ale direktno od nuklearnoto jadro

align ="center">

Ova se ostatocite od bazentot ”Azur"

Betovenovata Mese~eva Sonata le`i skr{ena na polovina.

Gradinka.

Ovie sliki se od gradskata, gradinka, i ne im treba mojot komentar tie zboruvaat sami za sebe, i ja raska`uvaat prikaznata za Gradot na Duhovite na na~in koj {to zborovite nemo`at. Tuka ima stotici mali gas-maski, u~ili{en dnevnik, i bele{ka na koja pi{uva deka pro{etkata vo Sabota e otka`ana poradi nekoi nepredvideni slu~ki.

"Ghost Town" video film

Plamenot na Prometej.

Ovaa skulptura stoe{e vo centarot na gradot, no be{e premestena vo Centralata, posle incidentot. Toa e Prometej koj {to go ukral Plamenot od Bogovite i im go dal na lugeto.

Dekemvri 2003.

to continue

back