Glossary

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T U V 

Er zijn altijd twee wetenschappen in beweging. Zij aan zij, de een echt, terwijl de ander slechts schijn is. De eerste wordt uitgeoefend door diegene die leven voor de wetenschap. De koers wordt bepaald door sobere, verantwoordelijke mensen met een geweten. Hun concepten zijn helder en de doelen nobel. Deze groep is de stoomlocomotief van de wetenschap. Zoals trein ingenieurs zijn ze altijd aan het werk en hun werk heeft een veilige richting op een verlichte weg. De tweede soort van wetenschap wordt uitgeoefend door personen die leven van de wetenschap. Zij zijn het overgewicht op deze trein. Voor hen is een goede loopbaan hun enige doel. Iedereen jaagt zijn eigen belangen als eerste na. Dit is vaak aangedreven door de belangen van regeringen en "het grote geld" financiele instellingen die er bij voorbaat op vertrouwen dat zij "gelukkige gezichten"rapporten schrijven, een zoals in september 2005, het UN raport over Chernobyl.

Laat me nu uitleggen waarom de nucleare industrie een mist opbouwt rond hun informatie met een jargon en halve waarheden.De meeste nucleare industriele rapporten zijn geschreven door lifters met de wetenschap en niet de schrijvers van de wetenschap.

Vaak hebben ze geen idee waarover ze spreken. Hun doel is om de mensen de waarheid te onthouden, daarom is de manier waarop ze zich uitdrukken altijd obscuur. Ze proberen de mensen te laten geloven dat hun onderzoek veel dieper gaat dan in werkelijkheid het geval is. Ze zwetsen in lange stomme zinnen die op een onnatuurlijke manier de zaak pijnigen en verdraaien. Ze verzinnen nieuwe woorden en schrijven prolix paragrafen die rond de feiten draaien, alsof ze de zaak verpakken in een cocon van slijmerig maismeelpap.

Het lezen en begrijpen van hun rapporten is als het pellen van een ui of een kool. Eerst moet men door droge en half vergane lagen, veel moet worden weggegooid voordat men achter de feiten komt. Vaak is er corruptie in de buurt van de kern. De schrijvers wisselen tussen de twee onverenigbare doelen van communicatie, wat ze willen zeggen of verbergen, om hun bazeb te behagen. Hun doel is hun werk zo uit te dossen dat het geleerd en diepzinnig lijkt, hopend de mensen de indruk te geven dat er veel meer is in werkelijkheid.

Op een andere extreeme manier, noteren sommigen hun gedachten beetje bij beetje in korte paradoxale en dubbelzinnige korte zinnen. Deze methode lijkt schijnbaar diepgaand en wetenschappelijk, kalmeert de lezer met het numbing effect van aanval-stijl zinnen, zonder dat er ook maar een idee bij hen opkomt.

Dit bewijst dat ze woorden opschrijven, zelfs hele zinne, zonder er ook maar een mening in weer te geven, in de hoop dat het zo erg moeilijk wordt om de noot te krakekn van hun pseudo-wetenschappelijke taal zodat geen enkele lezer ontdekt dat er geen vulling in zit of op zijn meest dat de vulling is gekrompen of verrot.

Het is vrij begrijpelijk, dat na meer toen vijftig jaar van obscurantism in het gebied van kernwetenschap, het nu met jargon en acroniemen wordt bemoeilijkt, met blijkbaar de bedoeling om het te verwarren met wetenschappelijke feiten.

Het vocabulair veranderd constant. De verklarende woordenlijst op deze bladzijde bevat hoofdzakelijk uitdrukkingen die gebruikt werden in 1986, op het moment van het nucleare ongeluk in Chernobyl.

Deze wijzen in het kort op becquerel, sievert en grijs die kort na Chernobyl werden geintroduceerd en geven de mate van desintegratie aan en de biologische betekenis.

Aanvullend absorberend materiaal

Als een reactor is gevuld met nieuwe brandstof, is de capaciteit om neutronen vrij te maken groter dan de capaciteit van de absorberende staven om de ketting reactie te onderdrukken. In dergelijke omstandigheden, wordt een gedeelte van de brandstof terug getrokken en vervangen door stationair absorberend materiaal bekent als aanvullende absorbeerders om de verwijderbare staven te ondersteunen. Als de brandstof geleidelijk opraakt worden deze aanvullende staven vervangen door brandstof.

Alpha deeltje

Kern van het helium atoom, bestaand uit twee protonen en twee neutronen. Alpha deeltjes komen vrij van de kern van radioactieve stoffen bij verval naar andere elementen.

Americium-241

Dochter van Pu-241, met een natuurlijke halfwaardetijd van 458 jaar met effecten (in het lichaam) met een halfwaardetijd van 100 jaar. Bij Am-241 komen alfa deeltjes vrij welke alleen aangetoond kunnen worden met speciale gevoelige detectoren.

Atoom

De kleinste vorm waarin een element onafhankelijk kan bestaan waarbij de natuurlijke eigenschappen van dit element bewaard zijn. Het bestaat uit een kern met daar omheen elektronen welke bewegen in een baan rond de kern.

Het is niet geheel correct om over atoomsplitsing te praten omdat de kern van het atoom gesplitst wordt, niet het atoom zelf. Stel uzelf voor, een kleine hoeveelheid van een element naar keuze, in twee delen te splitsen. Uiteindelijk, als we het element (molecuul) door blijven splitsen, komen we op een punt waar het element niet meer het element is. Wat overblijft, noemen we een atoom.

Als we door willen gaan met het splitsen, zullen we de elektronen van de kern moeten verwijderen. De elektronen zijn negatief geladen. Wat overblijft van het atoom is nu positief geladen. Het deel wat we weggehaald hebben is een negatief ion geworden en wat overblijft zijn positieve ionen. Elke keer als we een ion verwijderen zullen de overgebleven ionen een sterkere positieve lading krijgen. Als het uiteindelijk lukt al de ionen weg te nemen, blijft de kern van het atoom over. De kern bevat enkel positief geladen deeltjes, bij elkaar gehouden door een ongelooflijk grote kracht. Bij het kapot maken van de kern komt deze gigantische kracht vrij. Dit principe wordt gebruikt bij een kernbom. Een gecontroleerde kettingreactie, waarbij de kracht in bedwang kan worden gehouden, vormt de basis van nucleaire energie.

Atoomkern

Middelpunt van een atoom bestaand uit protonen (positief geladen) en neutronen (ongeladen). Het is bijna de hele massa van het atoom.

AZ (noodstopsysteem voor energie reductie)

Rode knop die door Alexander Akimov werd ingedrukt om 1:23:40 waarna twintig seconden later de reactor bij Tsjernobyl explodeerde. Velen nemen het hem kwalijk dat hij het noodstopsysteem voor energie reductie activeerde omdat dit de reactor direct een overschot aan neutronen bezorgde. Akimov vocht tot het einde, hij had een dodelijk dosis straling ontvangen en stierf na drie weken een verschrikkelijke dood.

Becquerel

Éen eenheid van desintegratie per seconde, of één telling van radioactiviteit per seconde. Het is een zeer kleine, dat het informeel gekend is als "baggetel". Becquerel is nu de eenheid die gebruikt wordt voor het meten van straling in melk en water. Becquerel werd geïntroduceerd na het ongeval in Tsjernobyl.

Bekleding

Metalen wand die de reactor brandstof omsluit.

Bèta deeltje

High-energy elektron dat door een radionkern wordt uitgezonden.

Brandstof

Samenstelling van splijtbaar materiaal in een reactor. Het kan minimaal verrijkt uranium zijn, terwijl in militaire reactors hoog verrijkt uranium wordt gebruikt. Weer andere gebruiken plutonium die, als deze verrijkt is, plutonium-235 bevat.

Brandstof cyclus

De levenscyclus van kernbrandstof van de winning tot onbruikbaar afval.

Brandstofstaaf

Enkelvoudige buis bekleed met brandstofdelen.

BWR

Acroniem voor kokend water reactor (Boiling Water Reactor).

Caesium-137

Een product van kernsplitsing; een gevaarlijke bèta-zender. Caesium-137 worden gedeponeerd in spieren van het lichaam waar het kwaadaardige mutaties kan veroorzaken.

Cascade

Het doel van verrijking is om de hoeveelheid van splijtbaar uranium-235 atomen in uranium te laten toenemen. Om uranium geschikt te maken voor een kernreactor moet deze 2-3% uranium 235 bevatten. Uranium voor wapens moet 90% of meer u-235 bevatten.

Een veel voorkomende verrijkingsmethode is de gascentrifuge, hier wordt uranium met hexafluoride op hoge snelheid rondgeslingerd in een cilindervormige kamer. Dit zorgt ervoor dat de iets zwaardere isotoop u-238 zich afscheidt van de lichtere u-235.

De zwaardere u-238 wordt naar de bodem getrokken en uit de kamer verwijderd; de lichtere u-235 verzameld zich in het centrum en wordt verzameld. De verrijkte u-235 wordt dan gevoed aan de volgende centrifuge. Dit proces herhaalt zich meerdere door een rij van centrifuges en is bekent als cascade.

De overgebleven uranium - meest u-238 waaruit al het u-235 is verwijderd - is bekend als verarmt uranium.

China syndroom

Theoretisch gevolg van een meltdown, als de zware gesmolten massa van zwaar radioactief materiaal, een gat maakt in de wand van het vat waarin deze opgesloten zat en zich een weg baant naar de kern van de aarde. Met andere woorden, China syndroom treedt op als een buiten controle geraakte reactor zich een weg baant (smelt) naar de aardkern. Als dit in de U.S. zou optreden zou de reactorinhoud weer in China opduiken.

Controle staaf

Staaf van neutronen absorberend materiaal (koolstof) die in de reactorkern gestoken wordt om neutronen te absorberen om de kernreactie te stoppen of te reduceren.

Conversie

Ontwikkeling van de kernbrandstof na winning en voor verrijking.

Curie

Hoeveelheid van een radioactieve isotoop die naar ratio van 37.000 miljoen desintegraties per seconde desintegreert. Genoemd na vroege pionier op dit gebied Marie Curie en haar dochter Iren die beide aan bloedarmoede stierven op de leeftijden van 67 en respectievelijk 59 jaar.

Deken

Brandstof elementen die zich rond de kern bevinden in een snelle kweekreactor. Deze bevatten uranium-238 wat omgezet wordt in plutonium door een bombardement van neutronen.

Dochter

Element dat ontstaat de overgang van een element naar een ander element door verval.

Dosimeter

Na het ongeluk in Tsjernobyl begonnen mensen geigertellers stralingsmeters te noemen. Misschien is de reden dat deze tellers deel uit maakte van de uitrusting van dosimeterristen. Het is geen correcte naam, dosimeterristen gebruiken het apparaat om de individuele blootstelling aan straling te meten. Het meet de cumulatieve dosis aan straling gemeten door de teller. Voor persoonlijk gebruik is dit het beste, omdat biologische schade door straling cumulatief is. Het apparaat heeft tegenwoordig beide functies in zich.

Dosimeterist

Beschermingsspecialist in zake straling

Dosis

Hoeveelheid energie die door een eenheidsmassa van materiaal aan straling wordt geleverd.

Drukregelaar

Komt voor in een op druk bedreven water reactor (PWR): Elektrische boiler in een koelsysteem, die water opkookt om de druk van het koelmiddel te onderhouden.

Drukvat

Grote ruimte van gewalst staal of gewapend beton waarin zich o.a. de reactorkern bevindt.

Elektron

Negatief geladen deeltje die in banen rond een atoomkern beweegt.

Fallout

Radioactieve producten die ontstaan bij kernsplitsing en die terug vallen op de aarde als stof nadat ze zijn vrijgekomen door ongelukken of het gebruik van kernwapens.

Fusie

Samengaan van twee lichte kernen tot een zwaardere waarbij energie vrijkomt.

Gamma straling

De technische definitie van een gamma straal is een hoge energetische elektromagnetische straling die door de kern, van een grote doordringende macht wordt uitgezonden. De gamma straling wordt samengesteld uit fotonen, als een zichtbaar licht of Röntgenstraal, maar het is veel meer energie. Het zichtbare licht heeft een energie van ongeveer één elektronenvolt (1 eV), een eenheid die door fysici wordt gebruikt. De röntgenstralen hebben een energie van duizend aan een miljoen van eV, terwijl de gamma stralen een energie van een miljoen eV (één Tera -tera-electronvolt of 1.000.000.000.000 eV) kunnen bereiken. Wegens dit zijn de hoge-energie gamma stralen zeer doordringend.

Er is groot verschil tussen de tests van de laboratoriumstraling en radioactiviteit in het echte leven, vooral als het op dergelijke grote gebieden zoals in Tchernobil zo hoog geconcentreerd is. Deze verklarende woordenlijst is gebaseerd op mijn praktische observaties, die niet altijd technisch correct klinken, maar zij zullen niemand tot een fout leiden. Wij kunnen niet met de Geigertmeter meten ,of wij die alpha-, bčta, of gamma straling ontmoeten, wat wij met de geigermeter zien is een gecombineerde mix van straling die één werkelijk complexe cocktail is.

Het is belangrijk om op te merken dat er geen "zuivere" gamma zender bestaat, de meeste alpha- en bčtazenders zenden ook gamma stralen als deel van hun bederfprocédé uit. Afhankelijk van hun aanvankelijke energie, gamma stralen kunnen door de lucht bewegen , zo als de mist over de aarde, zoals een onzichtbare wolk die nooit reisd, maar zich wel altijd blijft bewegen. een Voorwaartse stap,een stap terug en u ziet verschillende stralings waarden. De waarden van de Geigerteller in vaste positie variëert ook. De radioactiviteit intensifiëert vanaf de grond. de beste manier om in te schatten of je een gamma gebied in gaat is wat wij met de Geigerteller op oogniveau kunnen lezen gamma straling is tenzij u dichtbij één andere bron bent.

Gas centrifuge (Gas diffusie)

Een andere methode voor verrijking is bekend als diffusie. Het is een alternatief voor centrifuge. Het berust op het principe dat een van de twee isotopen aanwezig in uranium, u-235, met hexafluoride gas zich sneller door een poreuze laag verplaatst dan de isotoop u-238. Ook dit proces, net centrifuge, moet meerdere malen achter elkaar herhaald worden.

Gele cake

Eenmaal gewonnen gaat de uraniumerts naar een molen waar het wordt vermalen tot een fijn poeder. Dit wordt vervolgens gezuiverd met een chemisch proces en weer in vaste vorm omgezet genaamd "gele cake" vanwege de gele kleur. Gele cake bestaat voor 60-70% uit uranium en is radioactief.

Gray

Eenheid van blootstelling aan straling. Een gray is gelijk aan 100 rads en is een nieuwe meetmethode van absorptie van straling in het lichaam. Dit ingevoerd na het Tsjernobyl ongeluk. Blootstelling van het hele lichaam aan 10 gray hoge energetische straling, op een enkel moment, is dodelijk voor mensen.

Halfwaardetijd

De tijd die nodig is om de helft van de atomen van een radioactieve stof te laten overgaan in een andere elementsvorm. Deze tijd is karakteristiek voor elke radioactieve stof. Sommige radio actieve deeltjes, zoals krypton-94 (wat slechts voorkomt in een reactor), bestaat slechts voor minder dan een seconden. Andere deeltjes, zoals Potassium-40 (ontstaan bij het begin van de aarde), hebben een halfwaarde tijd van 1.28 miljard jaar. Om deze reden is Potassium-40 nog steeds te vinden op aarde.

Herwinning

Herwinning is het chemisch proces waarin bruikbare kernbrandstof wordt gescheiden van kernafval.

HTR

Afkorting voor hoge temperatuur reactor.

Iodine well

Vorm van bloedkanker waarbij witte bloedlichaampjes de overhand krijgen. Het kan ontstaan door blootstelling aan straling maar straling is niet de enige oorzaak.

Ion

Atoom of molecuul waar een of meerdere elektronen zijn afgehaald of toegevoegd waardoor deze positief of negatief geladen zijn.

Ioniserende straling

Een vorm van straling die elektronen losmaakt van atomen waardoor zich ionen vormen.

Isotopen

Atomen van hetzelfde chemisch element maar dan met verschillende atoommassa, bijvoorbeeld een gelijk aantal protonen maar een verschillend aantal neutronen.

Jodium-131

Biologisch gevaarlijk splitsingsproduct met een halveringstijd van acht dagen. Het radioactieve jodium wordt geabsorbeerd door de darmwand en migreert door het bloed naar de schildklier, waar het schildklierkanker kan veroorzaken. Eerste week na het ongeval van Tsjernobyl kregen de mensen in de Oekraïne en Polen kaliumjodium, mensen in Wit Rusland kregen het niet. Sommige geloven dat er daarom meer gevallen van schildklierkanker in Wit Rusland zijn.

Kaliumjood

Dit is een chemisch preparaat dat als het wordt ingenomen direct wordt opgenomen in de schildklier. Als het in voldoende mate wordt ingenomen voordat men blootstaat aan radioactief jodium voorkomt het dat dit radioactief jodium in de schildklier terecht komt.

Ketting reactie

Zichzelf onderhoudende reactie waardbij de neutronen die vrijkomen bij splitsing van kernen weer zorgen voor de splitsing van andere kernen enzovoort.

Kilowatt

1000 watts.

Koelmiddel

Vloeistof meestal water, of gas (kooldioxide, helium, lucht), die door een reactorkern geleid worden om de vrijgekomen warmte af te voeren.

Koelvijver

Diepe vijver met water waar vergebruikte reactorbrandstof in wordt opgeslagen. Daarna wordt deze verscheept voor hergebruik of het wordt opgeslagen.

Kritieke massa

Een kernreactie vindt alleen plaats als er genoeg u-235 atomen aanwezig zijn om het proces zelf aan de gang te houden als een ketting reactie. Die hoeveelheid noemt men de "kritieke massa".

Kritisch

Of "kritisch bereiken"is het punt waar in een kettingreactie er net zoveel neutronen worden gevangen als er vrijkomen.

Krypton 85

Chemisch inert gas, een stralingsproduct, wat in de atmosfeer wordt afgelaten bij opwerkingsfabrieken.

Kurchatova instituut

Instituut van atoom energie in Moskou.

Kweker

Reactor die meer splijtstof produceert dan dat die verbruikt.

Leukemie

Vorm van bloedkanker waarbij witte bloedlichaampjes de overhand krijgen. Het kan ontstaan door blootstelling aan straling maar straling is niet de enige oorzaak.

Licht water

Gewoon water gebruikt als koelmiddel of als moderator.

Licht water reactor

Een op druk bedreven reactor of een kokend water reactor. Bekent als LWR

Loca

Afkorting voor ongeluk door verlies van koelmiddel.

Low level

Radioactieve afval met een kleine halfwaardetijd.

Magnox reactor

In de Magnox reactor, de naam komt van het materiaal dat de brandstof bekleedt, wordt natuurlijk uranium als brandstof gebruikt. De hitte die in de kern ontstaat wordt doorgegeven aan het koelmiddel kooldioxide die circuleert over reboilers (stoom opwekkers). De stoom die ontstaat door de warmte die de kooldioxide afgeeft wordt naar turbines geleid die generators aandrijven.

Manhattan Project

Codenaam voor het project in de Tweede Wereldoorlog waar de eerste atoombom werd ontwikkeld.

Maximaal toegestaan niveau

Hoogste limiet van straling waaraan mensen kunnen worden blootgesteld. Het maximaal toegestane niveau waar medewerkers van een krachtcentrale aan blootgesteld mogen worden is 5 rems of 5 roentgens per jaar. Voor de rest van de bevolking is dat een tiende, dus 0,5 roentgens (500 milliroentgens) per jaar. Verdeel dat over 365 dagen en we ontdekken dat een gewone sterveling zo'n 1.3 milliroentgens (1300 microroentgens) per 24 uur absorbeert. Dit is ongeveer 54 microroentgens per uur. Dit is de standaard zoals gedefinieert door de World Health Organization. Het hoogste stralingsniveau dat ik gemeten heb in de bewoonde wereld van Tsjernobyl in 2006 was 250 microroentgens, wat ongeveer 4,6 maal de standaard is van de World Health Organization.

In Tsjernobyl zijn al deze berekening echter vrij nutteloos omdat er geen manieren zijn om de deeltjes te meten die men binnen krijgt bij inhalatie of bij het eten van voedsel.

Megawatt

1 miljoen Watt.

Meltdown

Wanneer de reactorkern oververhit, en een deel van vaste brandstof in een reactor de temperatuur bereikt waarop de bekleding (en misschien de brandstof en de structuur die het steunt) vloeibaar wordt en uiteindelijk instort - het ultieme kernongeval, dat bijna bij het Drie-Mijl Eiland gebeurde.

Moderator

Materiaal dat wordt gebruikt om de snelheid van neutronen te verlagen om ze zo te vangen en splitsing mogelijk te maken. Moderators zijn onder andere grafiet, water en zwaar water.

NaK

Een natrium kaliumlegering met een laag smeltpunt, dat als koelmiddel in vroegere snelle kweekreactoren werd gebruikt en als koelmiddel in noodsituaties in andere reactoren wordt gebruikt.

Neutron

Ongeladen deeltje in de kern van een atoom, komt vrij bij splitsing.

Nuclide

Kern van een isotoop.

Olifant voet

Formatie van kernbrandstof in de sarcofaag van Tsjernobyl. De massa is meer dan twee meter in doorsnede en weegt vele tonnen. Door de vorm is het de "Olifant voet"genoemd. Op zijn minst 50% van de kernbrandstof in de sarcofaag is gevangen in deze glazige massa.

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen straling

Hieronder vallen een groot aantal gasmaskers, perslucht ademtoestellen, loden toga's en speciaal geïmpregneerde uniformen. Deze kunnen hooguit 60% van de straling tegenhouden wat niet veel is als men zich in een omgeving met hoge radioactiviteit begeeft. Er zijn geen middelen en geen technieken die de mens kunnen beschermen tegen straling. Niets kan gamma straling stoppen. De enige echte persoonlijke bescherming is kennis van de tijd van blootstelling die acceptabel is voor het niveau straling waaraan men wordt blootgesteld. Als het stralingsniveau te hoog ligt of niet gedetecteerd kan worden is er geen andere regel of recept voor zelfbehoud, behalve dan wat ook van toepassing is bij de pest of tikkende landmijnen. Ren zo snel en zo ver mogelijk.

Plutonium

Zwaar, totaal synthetische gemaakt metaal verkregen door een bombardement van uranium met neutronen. Het heeft protonen in een splijtbare kern. Extreem giftig en sterk chemisch reactief, half waarde tijd van Plutonium-239 is 24.400 jaar.

Plutonium is een van de meest kankerverwekkende stoffen die bekent zijn. De besmetting vindt plaats door inhaleren van besmette lucht. Kleine plutoniumdeeltjes nestelen zich diep in het ademhalingssysteem en blijven daar jaren zitten. Er wordt aangenomen dat een miljoenste gram plutonium in staat is om longkanker te veroorzaken vijftien tot twintig jaar na inhalering van dit element.

Plutonium veroorzaakt onder andere ook leukemie. Vanwege de sterk gen-veranderende eigenschappen, kan een verhoogd aantal misvormde en zieke kinderen nu en in de toekomst het gevolg zijn.

Plutonium is toepasselijk genaamd naar de god Pluto, god van de doden en de onderwereld. Door extrapolatie, is minder dan een halve kilo, als deze wereldwijd wordt verspreid, genoeg om elk menselijk levend wezen te doden.

Plutonium bom

Als trans-uranium element, biedt Plutonium verscheidene voordelen tegenover uranium voor gebruik als component in een kernwapen. Zij noemen het een potentieel wapen voor terroristen, omdat slechts 4kg plutonium nodig is om een bom te maken. Een ruwe plutoniumbom kan worden ontworpen en geassembleerd zonder grote kennis en vaardigheid. Een kernkop bestaat uit plutonium met een omhulsel van materiaal zoals beryllium, dat de neutronen terugkaatst in het splitsingsproces. Dit betekent dat minder plutonium nodig is om de kritieke massa te bereiken en deze te laten exploderen. Een terroristengroep of terroristenstaat kan gemakkelijk aan plutonium komen van burgerlijke kernreactoren, makkelijker dan door uranium in een proces te verrijken. Slechts een vrij kleine burger faciliteit produceert al 10-12 kg plutonium per jaar. De componenten kunnen ook op de zwarte markt worden verkregen, de alpha straling van Plutonium kan niet gemakkelijk worden aangetoond en daarom is het gemakkelijk om de stof te vervoeren in bijvoorbeeld een auto, om vervolgens te ontploffen met een kracht van 100 ton TNT meer dan 20 maal zo sterk als de grootste terroristische aanslag tot nu toe bekent. Zulke bom wordt ook wel de kofferbom genoemd. Anders dan een "vuile bom" heeft een ruwe plutoniumbom de mogelijkheid om een kernreactie op gang te houden en bezit daardoor een groot destructief vermogen.

Proton

Positief geladen deeltje, een van de bouwstenen van een atoomkern.

PWR

Afkorting voor op druk bedreven water reactor.

Rad

Eenheid van straling die door weefsel kan worden opgenomen. Rad staat voor "Radiatie absorptie dosis". Na Tsjernobyl werd het gray de opvolger. 100 rad is 1 gray. 1000 rad van hoge energetische straling, toegediend op een moment, is dodelijk voor mensen. De eerste slachtoffers waren brandweermensen die bij de fabriek werkten. Ze kregen te maken met 1000 rad of meer en stierven binnen enkele weken.

Radioactiviteit

Gedrag van stoffen waarbij de kernen transformeren waarbij straling vrijkomt.

Radio-isotoop

Radioactieve isotoop.

Radio-kern van isotoop

Radioactieve kern van een atoom van een isotoop.

Radon

Alpha-stralend radioactief gas wat vrijkomt uit radium

Reactor

Opstelling om een kettingreactie op te wekken en te controleren.

Rem

Eenheid om stralingsdosis te meten, hier wordt rekening gehouden met het schadelijk effect op biologisch weefsel veroorzaakt door verschillende soorten straling. Bv. een röntgen van röntgenfoto's geeft een geabsorbeerde dosis van een rem. De term komt van "röntgen equivalent mens".

Röntgen

Eenheid om stralingsdosis te meten, gemeten aan de hand van het aantal ionen die vrij zijn gekomen in een gram lucht door röntgen of gamma straling. De eenheid is vernoemd naar W.K. Röntgen, uitvinder van de röntgen straling, die stierf aan zijn eigen uitvinding, door botkanker.

Runaway

Door ongeluk oncontroleerbare ketting reactie.

Schild

Beschermende wand van materiaal (beton, lood, water) om een stralingsbron.

Scram

Noodstop van een kernreactor.

Sievert

Nieuwe eenheid. Technisch uitleg - eenheid van stralingblootstelling, bedoeld om geen extra biologische schade aan te richten. Simpel gezegd, een eenheid die rekening houdt met het effect van verschillende straling op de mens. Het vervangt rem (röntgen equivalent mens) hoewel deze term nog steeds gebruikt wordt. 1 Sievert is 100 rem en Sieverts worden vaak beschreven in Millisieverts (een duizendste Sievert).

Snelle kweekreactor.

Reactor die als brandstof een mengsel heeft van plutonium en uraniumoxide en die geen moderator heeft om neutronen te vangen. Bekent als FBR.

Splijtbaar

Isotoop van een element waarvan, als de kern wordt geraakt door een neutron, deze zal splijten in een spontaan proces wanneer een kritieke massa wordt gevormd. Uranium-235 en plutonium zijn splijtbaar.

Splitsing

Deling van atoomkernen in twee lichtere fragmenten waarbij energie vrijkomt. In een kerncentrale komt de splitsing langzaam gecontroleerd op gang, terwijl in een kernwapen de splitsing zeer snel en ongecontroleerd verloopt.

Stapel

Naam die voor de originele kernreactoren wordt gebruikt, waar de "stapels" van uranium door gas of water werden gekoeld en door grafiet of water worden gematigd.

Stralingsgrootte

Tijdperk waarin een eenheidsmassa stralingsenergie levert voordat het overgaat.

Stralingstijd

Tijd die de brandstof in een reactor doorbrengt waarbij die door neutronen wordt gebombardeerd.

Strontium-90

Stof waarbij gevaarlijke bèta straling vrijkomt met een half waarde tijd van 28 jaar. Het wordt opgenomen door planten, dieren en mensen analoog aan calcium. Het lijkt zo op calcium zodat het op dezelfde manier wordt opgenomen. Het komt op de botten terecht en kan botkanker veroorzaken.

Tailings

Fijn zand wat overblijft nadat uranium uit erts is gewonnen. Het bevat radium waaruit radon gas ontsnapt. "

THORP

Afkorting voor thermische oxide herwinningfabriek.

Tsjernobylit

Radioactief magma, in het binnenste van de sarcofaag, dat eruit ziet als kristal en de vorm heeft van stalactiet/stalagmiet. Bestaat voor het grootste gedeelte uit gesmolten zand die een groot gedeelte van de brandstof uit de reactor geabsorbeerd heeft.

Tsjernobyl reactor type.

De Tsjernobyl reactor was van de generatie RMBK (onder druk licht-water buis reactor met grafiet als reactie remmer) een 1000-megawatt kernreactor die grafiet gebruikt als moderator en water als koelmiddel.

UBS (Upper Biological Shield)

1000 ton wegende kap op het reactorvat, met een doorsnee van 15 meter, bestaand uit tweeduizend blokken die allemaal een brandstofpijp afsluiten. In Tsjernobyl is het door de explosie weggeblazen en viel het op de rand van het reactorvat waar het nu nog steeds ligt. De Tsjernobyl reactor had slechts een schild. Vele nemen het RMBK kwalijk dat een tweede ontbrak. Voor de explosie stond de Tsjernobyl reactor bekent als "Pyatachok" (vijf cent muntstuk). Na het ongeluk is er een nieuwe naam- "Elena".

Uranium

Zwaarst natuurlijk element, een metaal. De isotopen 233 en 235 zijn splijtbaar en 238 niet. Geven alpha straling.

Uranium winning

Het uranium is de fundamentele grondstof van zowel burgerlijke als militaire kernprogramma's. Wanneer het uranium van de grond wordt ontgonnen zendt het radioactieve gas, radion genoemd, uit. Wanneer geïnhaleerd in de longen van mijnwerkers, zet het radion zich na vier dagen om in lood-210 wat meer dan honderd jaar radioactief blijft. Omdat de straling in het lichaam carcinogeen is, is longkanker een beroepsgerelateerde ziekte voor uraniummijnwerkers. In de Sovjet Unie werden veroordeelden gedwongen om in de uraniummijnen te werken. Zelfs tegenwoordig hebben we het gezegde: "Je zal hiervoor naar de uraniummijnen gaan" bedoelend "je wordt hiervoor streng gestraft".

Verarmd uranium

Uranium met minder dan het natuurlijk aandeel (0.7%) van uranium-235; het laatstgenoemde wordt verwijderd in het verrijkingsprocédé en overgebracht naar verrijkt uranium. Het uitgeputte uranium, een zwaar en licht radioactief metaal, wordt gebruikt als component in pantser doorborende munitie.

Verbruikte kernbrandstof

Brandstof die bijgedragen heeft aan een ketting reactie en nu het punt nadert waarbij dit niet meer mogelijk is doordat de splijtbare materialen zijn omgezet in andere elementen en dus verwijderd moet worden uit de reactor. Verbruikte brandstof kan worden gebruikt in "vuile bommen".

Verrijking

Proces om de concentratie van het isotoop Uranium-235 te verhogen boven 0,7% zoals het voorkomt in de natuurlijk uranium.

Tot 5% verrijkt uranium kan worden gebruikt als brandstof in een kernreactor maar als het verrijkt wordt tot 90% dan kan het gebruikt worden in een kernwapen.

Verval

Desintegratie van radioactieve elementen die straling vrijgeven gezien in tijd.

Vitrification

Verzegeling van zwaar radioactief afval in glasachtige blokken.

Vuile bom

Primitief explosief, gevuld met gebruikte brandstof van kernreactoren of ander radioactief afval of met chemicaliën. Dit is explosief is niet in staat een kettingreactie te onderhouden en heeft dus niet de kracht om de omgeving te vernietigen. Het explosief wordt gebruikt om radioactiviteit of om chemicaliën te verspreiden.

home