elenafilatova.com

Současní obyvatelé

Díky atomovému peklu, které vylidnilo černobylskou oblast, se tato zóna stala rájem pro divoká zvířata. Není zde nikdo, kdo by měl zájem je lovit, a tak se jim mimořádně daří. Nikdo však dosud nebyl schopen porozumět tomu, jakým způsobem radioaktivní otrava modifikuje jejich genetický systém a jaký bude důsledek migrace takto zmutovaných jedinců do sousedních "bezpečných" oblastí. Byla pozorována a hlášena zvířata se skutečně groteskními druhy mutací, ale oficiální věda všechna tato pozorování popřela.

Smečky vlků a divokých prasat se rozrůstají neuvěřitelně rychle. Zvířata se zabydlela i v opuštěných domech a boudách. Je překvapující, že zvířatům zcela chybí agresivita. Snad proto, že mají nadbytek potravy - chutné, ale kontaminované. V této oblasti není neobvyklé, že Vám často přes cestu přeběhne vlk, liška, divoké prase nebo jelen.

Tohle jsou koně Převalského. Kdosi sem před mnoha lety přivezl jeden pár těchto koní z Asie, koním se zde mimořádně dařilo a v současné době jsou v černobylské oblasti tři stáda těchto koní. Jsou to silné chovy a jsou neustále v pohybu. Jejich vzhled je snově prehistorický a když pozorujete, jak přechází do plného trysku, máte pocit, že jste potkali jedno ze stád bájného Eohippuse.Zoologové rovněž přivezli do této oblasti dva americké bizony, ale záměr předpokládající jejich rozmnožení zde se nepodařil. Bizoní samec z této oblasti okamžitě utekl. Nikdo neví, zda utekl před radiací, nebo před svojí partnerkou - v každém případě byl nedávno spatřen v Bělorusku a utíkal dál na západ. Možná se chce vrátit zpátky domů, do Ameriky.

Tak tohle je město Černobyl

Geigerův počítač zde v současné době ukatuje hodnoty 20 - 80 mikroroentgenů za hodinu bez ohledu na to, ve kterém místě se nacházíte. Toto město bylo s velkou pečlivostí dekontaminováno, protože sloužilo jako základna pro personál, pracující v jaderné elektrárně. Všechno původní obyvatelstvo bylo v květnu 1986 evakuováno.

Krátce po havárii, ještě v době, kdy padal radioaktivní spad vyvržený explozí reaktoru, bylo hodně důležité, jakým směrem vál vítr. Některá místa jsou kontaminována radioaktivním spadem zcela fatálně, naopak na některých místech spad prakticky vůbec nenajdete. Černobyl se nachází vzdušnou čarou 12 kilometrů jižně od reaktoru. V průběhu prvních pěti dní po explozi reaktoru zde byla úroveň radiace jen o něco málo vyšší, než před výbuchem. Je to pozoruhodné vzhledem k tomu, že v tomto období zasáhl radioaktivní mrak rozsáhlá území severní Evropy. Totalitní vláda však nehodu stále utajovala a ve Švédsku začala velká pátrací akce po úniku radioaktivity z jejích vlastních elektráren. Ovšem 1. května vítr změnil směr a ranní měření ukázala v Černobylu vražednou hodnotu 24 miliroentgenů za hodinu. Radioaktivní mrak kontaminoval tuto oblast, učinil ji neobyvatelnou a spěchal směrem na Kiev, aby se účastnil prvomájových oslav Svátku Práce a Miliroentgenů.

Moderně pojatá brána města nás zve dál - pojďme projít dovnitř.

Další stránka