elenafilatova.com

Realita Pluta

V porovnání s Plutoniem 239, jsou jiné chemické prvky ve stejném vztahu, jako poddaní ke králi - Plutonium bude vládnout tisíce let. Je extrémně toxické a vysoce chemicky reaktivní, jeho poločast rozpadu je 24,000 years.

Naštěstí byl Černobyl uranovým reaktorem, veškeré plutonium nacházející se v oblasti je produktem uranu, kolik, to záleží na stáří reaktoru. Někdo říká, že by to pořád bylo malé množství, ale nám vážně stačí málo. Extrapolací 1 libra (méně než půl kila) plutonia, univerzálně použitého, by zabilo vše živé na Zemi.

Plutonium je používáno jako palivo pro atomové bomby nebo jako palivo pro rychle postavené reaktory, je správně pojmenované podle Pluta - boha mrtvých a správce podsvětí.

Další stránka