elenafilatova.com

Noční Chernie

Mrtvá města a vesnice vypadají jako spící jen ve dne. V noci procitají. Ze všech stran je slyšet šustění, z dálky je slyšet skřehotání žab.

Kdysi zde bývalo řeznictví. Na vývěsním štítě je nápis Maso. Na první pohled je patrná hygiena a kultura prodeje...

Zkuste si prosím srovnat tento obchod s těmi dnešními - jen tak, jako připomínku starých časů.

Další stránka