elenafilatova.com

Als we in de herfst door dit gebied reizen zien we deze fruitbomen buigen onder hun eigen gewicht. Je vraagt je af of je jezelf zult trakteren op zo'n lekkere grote appel of peer, maar je durft ze niet te eten.

In openbaringen staat dat de grote ster die Tjsernobyl heet, op een derde van de rivieren viel, en op alle fonteinen, en ze bitter maakte.

Dus we drinken ook niet uit deze fonteinen.

Ik maak me niet druk om mijn zonden, omdat de prijs voor onze zonden pas na de dood betaald hoeft te worden, en ik ben niet gelovig. Ik maak me wel druk om onze fouten, omdat we daarvoor de prijs al in deze wereld moeten betalen. Ik ben geen optimist die het glas als halfvol beschouwd, en ik ben geen pessimist die het glas als halfleeg beschouwd. Ik ben een realist die het glas precies ziet zoals het is, en hier in Tsjernie kijk ik door een donker glas, waarin ik zie dat de schrijver van de bijbel op de één of andere manier de Tsjernobyl ramp zag aankomen.

In het Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is, heeft het vers nog een aantal andere vertalingen. "En er viel een grote ster uit de hemel, brandend als een lamp..." hier betekent het woord 'viel' ook wel 'neerdalen' of 'ergens boven hangen', en het woord 'ster' kan vertaald worden als 'verspreid door de lucht'. Dit komt weer van een andere Grieks woord wat betekent: 'uitrollen als een kleed' - een toepasselijke omschrijving voor de nuclaire wolk die zich door het gebied verspreidde. Maar het interresantste is wel dat het woord voor 'lamp' van een grieks werkwoord komt: 'stralen'. Als je hier een zelfstandig naamwoord van maakt krijg je: 'straling'. (in Engels: 'to radiate' - 'radiation', vert.)

In vers 11 is de naam van de ster zelfs met een hoofdletter geschreven, zoals men bij plaatsnamen doet... Wat betreft het derde deel betreft, dit was in de eerste eeuwen in het Grieks een veel gebruikte term voor 'grote hoeveelheid'. Tsjernobyl zou net zo goed een naam kunnen zijn die duidt op alle Tsjernobyls die nog moeten komen. Waar er ook een 'grote ster' zal vallen, de toekomst van zo'n gebied is hetzelfde. Straling en alsem - het gras van de vergetelheid.

Nog een interesant detail is dat de andere betekenis voor Tsjernobyl, namelijk alsem, op mysterieuze wijze uit het woordenboek is verdwenen. Dat is het beleid van onze regering. Om apocalyptische gevoelens te voorkomen zodat ze meer centrales kunnen bouwen. Ik vraag me af of het ze zal lukken dit hoofdstuk uit ons geheugen te verwijderen. Het woord wordt nog steeds dagelijks gebruikt, en we weten allemaal dat niet alle regeringen op de wereld, zelfs niet onder invloed van de enorme kernindustrie, verzen uit de bijbel kunnen verwijderen.


volgende pagina