Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 NICAD AKKU'S, HOE GA JE ER MEE OM?De prestatie van de motor hangt vrijwel volledig af van hoeveel energie hij krijgt. Deze energie komt in eerste instantie van de lader, wordt opgeslagen in de akku, en vandaar loopt hij via de regelaar, bedrading en stekkers naar de motor. Als één of meerdere delen van deze schakel miet optimaal zijn, zal de motor niet kunnen presteren waarvoor hij gemaakt is.

 


 

De meest voorkomende vraag met betrekking tot elektro aandrijving is: wat is het verschil tussen de verschillende akku’s en hoe moeten deze behandeld worden. Ik wil proberen hierin wat duidelijkheid te verschaffen op een zo begrijpelijk mogelijke manier, waarbij ik zal proberen niet al te wetenschappelijk te worden. Ik hoop dat dat lukt.
Voor elektro aandrijving zijn de volgende eigenschappen van belang:

KAPACITEIT.
De kapaciteit van een akku wordt uitgedrukt in (Milli)Ampère per uur (mAh). Dit staat voor: “Hoelang kan een akku een bepaalde stroom afgeven”, ofwel de kapaciteit is bepalend voor hoelang je kunt rijden op een akku lading. Dus met een 1900 mAh akku kun je langer rijden dan met een 1200 mAh akku.

ONTLAAD SPANNING / INWENDIGE WEERSTAND.
De ontlaadspanning is de spanning (in Volts) die een akku afgeeft tijdens het ontladen met een bepaalde stroom. Hoe hoger deze spanning, des te meer toeren draait de elektro motor. Bovendien, als de spanning hoger is, is ook de stroom (Ampèrage) door de motor hoger, wat resulteert in een hoger koppel. Kortom, een akku met een hoge ontlaad spanning geeft een elektro motor beduidend meer trekkracht en top snelheid. De ontlaad spanning is in principe een direct gevolg van de inwendige weerstand van de akku, en wel een akku met een lage inwendige weerstand heeft een hoge ontlaad spanning.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE VERSCHILLENDE SOORTEN AKKU’S?
De meest gebruikte Nicad akku’s (zo genoemd omdat de basis materialen in de akku nikkel en cadmium zijn) op dit moment zijn de diverse Sanyo uitvoeringen, die gecodeerd zijn als 1300SCR, RC1700, 1900SCR & RC2000. Voor sommige toepassingen (1/12 - 8 minuten races, helikopter vliegen) wordt de Panasonic P-200 wel gebruikt, maar niet veel meer.
De 1300SCR is de standaard Sanyo akku, met een redelijke kapaciteit en ontlaad spanning, en een lage prijs. Nieuw is de RC 1700, de vervanger van de zwarte 1900SP. De RC 1700 en de RC2000 zijn eigenlijk de meest gebruikte akku's, waarbij de eigenschappen van de RC2000 en de RC1700 gelijk zijn, maar de 2
000 een langere rijtijd geeft dan de 1700. Deze Sanyo akku's zijn allemaal akku's met een lage inwendige weerstand (hoge ontlaad spanning). Zo'n akku maakt je aandrijving dus het snelst. Door de hogere kapaciteit is dus de rij/vaar/vliegtijd langer. Een groot voordeel van deze SCR & RC types is dat ze goed bestand zijn tegen “verkeerd gebruik”, en dus niet zo snel kapot gaan als je iets verkeerd doet. Ook zijn deze akku's meerdere keren op een dag inzetbaar zonder al te groot prestatie verlies. Het getal bij de aanduiding is een indicatie voor de minimale capaciteit, hoe hoger het getal, hoe langer je er mee kunt rijden, maar ook hoe duurder ze zijn.
Voor bepaalde toepassingen zijn er ook nog de Panasonic P-200SCR cellen. Deze cellen hebben een iets hogere kapaciteit dan de RC 2000, maar het verschil is nog maar klein. De inwendige weerstand is echter ook hoger dan van de Sanyo SCR’s, wat dus resulteert in een lagere ontlaadspanning. Deze cellen zijn echter behoorlijk wat lichter van gewicht dan de Sanyo SCR cellen, wat ze zeer geschikt maakt voor 1/12 auto’s, maar ook bv. helikopters, waar gewicht belangrijk is. Gekoppeld aan hun hoge capaciteit geven ze dan een lange vlucht duur. Deze cellen moeten zeer zorgvuldig behandeld worden, en zijn dan ook niet aan te raden voor normaal hobby gebruik.

De laatste ontwikkeling is de Nickel-Metaal Hydride akku (NiMh). Dit is een nieuwe techniek op akku gebied, welke de laatste tijd steeds meer gebruikt wordt. Een van de belangrijkste eigenschappen is dat deze cellen een bijzonder hoge capaciteit koppelen aan een laag gewicht en relatief kleine afmetingen. Normaal gesproken is een NiMh akku vergeleken met een NiCad akku de helft kleiner en de helft lichter. Dit soort cellen kunnen echter geen hoge piek-stromen leveren, zoals je nodig hebt voor het starten van een elektromotor. Ze worden b.v. veel gebruikt in GSM telefoons en video camera's. Een andner voordeel van NiMh akku's is dat ze geen geheugen effect hebben. d.w.z. dat ze probleemloos bijgeladen mogen worden voordat ze helemaal leeg zijn, wat je met een Nicad niet moet doen. Op dit moment zijn er echter speciale NiMh akku's leverbaar, welke wel een hogere piekstroom kunnen leveren, en die dus wel geschikt kunnen zijn voor elektro auto's. Hier moeten echter wel wat kanttekeningen bij gemaakt worden. Op de eerste plaats zijn er minstens 2 merken NiMh akku's op de markt. Als je ze al wilt gebruiken, raden wij aan om alleen de Panasonic 3000 te nemen, deze blijkt de minste nadelen te hebben. De nadelen van dit soort cellen t.o.v. de Sanyo RC2000 zijn:

Veel hogere inwendige weerstand, dus minder accelleratie en een wat lagere topsnelheid. De cellen worden ook behoorlijk wat lager. Wij leveren dit soort cellen van Corally, waarbij ze een speciale behandeling hebben gehad ("Accellerated") waardoor de inwendige weerstand veel lager is dan van de standaard cel. Dit vermindert het verschil enigermate.
De NiMh cellen mogen niet al te snel geladen worden, wij adviseren 2 a 2.5 Amp maximaal.
Ook mogen ze niet al te heet worden tijdens het gebruik in de auto, dus zeer sterke motoren en/of zware overbrengingen moeten vermeden worden. Hiewel de cellen met de meeste normale laders geladen kunnen worden, moet je aan het eind van het laadproces er liefst bijblijven, en de temperatuur controleren (een meter hietvoor is ideaal, maar met de hand kontroleren kan ook), en zodra de cellen warmer worden, het laadproces onderbreken als de lader dat al niet doet. Het gebruik van een lader met teperatuur-afslag is nog beter, die kun je instellen op 10 graden boven de omgevings temperatuur. Helaas zijn dit soort laders er niet zo veel meer.
De NiMh cellen mogen niet volledig ontladen worden, en dus zeker niet opgeborgen worden met een weerstand over de plus en de min, maar na gebruik moeten ze opgeladen worden en zo bewaard worden tot je ze weer nodig hebt. (even naladen).
Waarom zou je dan dit soort cellen overwegen als je bovenstaande hebt gelezen? Er zijn toch ook wat voordelen: De capaciteit is 50 % meer dan van de RC2000 cellen, ze zijn iets lichter, en ze hebben geen geheugen. En voor diverse types auto's en gebruik is de accelleratie minder belangrijk dan de rijtijd. Bv. voor auto's met een wat minder sterke motor, en direct aangedreven modellen zoals b.v. een Formule 1 auto. Deze belasten de akku minder zwaar en kunnen dus met een NiMh veel langer rijden.

 

MATCHEN / SELECTEREN
Hoewel meestal over “de akku” wordt gesproken, bestaat ons nicad pakket uit meerdere cellen die in serie geplaatst zijn. In zo’n pakket worden alle cellen met dezelfde stroom geladen en ontladen. Als niet alle cellen gelijk zijn, betekent dat dus dat één cel eerder leeg is dan de anderen. Op het moment dat die cel leeg is, en je gaat door met stroom uit de akku trekken, wordt deze cel met een negatieve stroom geladen (ompolen) Dit zelfde gebeurt ook met de daarop volgende cel uit dat pakket die leeg raakt enz., tot de motor stopt. Dit “ompolen” merk je doordat het model plotseling een stukje langzamer gaat, dit even volhoudt, en dan wéér een stapje langzamer gaat. Als één of meerdere cellen omgepoold zijn, en je gaat dat pakket weer laden, dan zullen de cellen die nog niet volledig ontladen waren direct weer lading aannemen, maar de cellen die omgepoold waren, moeten eerst weer terug naar nul, voordat het eigenlijke laad proces in die cel begint. Dat heeft tot gevolg dat op een bepaald moment sommige cellen in het pakket al vol zijn, en andere nog niet. (terwijl deze cellen al een lagere kapaciteit hadden). Dus deze slechtere cellen zijn de volgende keer nog sneller leeg, worden nog verder omgepoold, worden daarna nog minder geladen enz. Snap je het probleem? In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd wat je moet doen om dit te voorkomen.
Voor sommige cellen, vooral de Panasonics/Nationals, maar ook de goedkope en vaak merkloze akku's is dit ompolen desastreus, de cel zal nooit meer op zijn normale capaciteit komen. Om dus een bruikbaar pakket van Panasonics te maken, moeten alle cellen in een pakket een gelijke kapaciteit hebben. Dit wordt bedoeld met selecteren of matchen.
De huidige Sanyo SCR en RC cellen kunnen echter zeer goed tegen dit ompolen, en worden er in sommige gevallen zelfs beter van! Bovendien is de spreiding in kwaliteit van de huidige Sanyo cellen zo klein, dat het dan ook niet meer noodzakelijk is voor normaal gebruik om Sanyo cellen als gematchete set te kopen.

OMGAAN MET AKKU’S

 

Er worden nogal wat verschillende verhalen verteld over hoe je Nicad akku’s zou moeten behandelen. Op de eerste plaats komt dat omdat Nicad een tamelijk nieuwe ontwikkeling is, waar de laatste tijd veel over geleerd is. Bovendien zijn er zoals gezegd verschillende types cellen op de markt, die niet allemaal op dezelfde manier behandeld mogen worden. Hieronder de uitleg:

Zoals gezegd kunnen cellen van het type Panasonic, National, Hitachi, maar ook de Sanyo 1700 SCE, absoluut niet tegen ompolen. Deze cellen zijn van een andere constructie, het zijn "enkel gesinterde" cellen. Voor normaal gebruik zijn deze cellen dan ook niet aan te raden, omdat de levensduur in de praktijk erg tegen kan vallen. Alleen qua aanschafprijs zijn ze nog wel eens interessant. De Panasonic P-200 echter wordt in de 1/12 racerij nog wel gebruikt, en dan specifiek in de modified klasse. Deze cellen wegen nl. minder dan de Sanyo 1900 cellen en hebben een iets hogere kapaciteit. Dit soort cellen moet echter heel specifiek behandeld worden, en mogen alleen cel voor cel ontladen worden, liefst maar tot 0.7 Volt per cel. Daarom wordt aangeraden om op de polen van iedere cel in het pakket een contactpen te solderen, waarop na gebruik van de akku een weerstandje (± 5 Ohm) aangesloten wordt, zodat iedere cel individueel ontladen wordt. Als de cellen in saddle pack configuratie gebruikt worden (3 bij 3) zijn er ook handige ontladers te koop waar het hele pakket in een keer ingeklemt wordt en automatisch op de goede manier wordt ontladen. Dit voorkomt ompolen. Ook zijn ze eigenlijk alleen bruikbaar als de pakketten bestaan uit goed gematchte cellen, welke behoorlijk duur zijn. Nogmaals, als u ze niet voor een speciaal doel nodig heeft, liever niet!

Op dit moment echter zijn de meest gebruikte cellen de Sanyo “SCR” types, en deze hebben een heel andere opbouw dan de meeste andere cellen (dubbel gesinterd). Deze cellen hebben de eigenschap dat een cel, die (zachtjes) omgepoold wordt tijdens het ontladen, een hogere kapaciteit krijgt! Bovendien is het verschil in de kapaciteit tussen de verschillende cellen van één type zeer gering. Zo’n pakket moet je dan als volgt behandelen:
Een nieuw pakket altijd alleen maar snelladen, met minimaal 3 tot max. 4.5 Ampère. Dan in d
e auto monteren, en het pakket leeg rijden. U zult nu merken dat meestal na enige tijd de auto iets langzamer gaat rijden, dan een tijdje dezelfde snelheid aanhoudt, en dan weer ietsje langzamer gaat rijden. Nu kunt u beter stoppen. Akku uit de auto halen, en een weerstand van ± 33 Ohm op de akku aansluiten, en het pakket met aangesloten weerstand minimaal één dag wegleggen. Na één of meerdere dagen het pakket weer snelladen, leeg rijden en met weerstand erop minimaal weer één dag of langer wegleggen. Dit moet u minaal zo’n 5 keer doen, dus niet vaker dan één maal per dag gebruiken. Na ongeveer 5 keer zult u merken dat: Uw auto sneller rijdt, langer rijdt, en dat de akku in één keer leeg is. D.w.z. u rijdt normaal, opeens loopt de snelheid drastisch terug, en binnen enkele meters is de snelheid volledig verdwenen. Het pakket heeft zichzelf gematcht! Nu mag u de akku meerdere keren op één dag laden en gebruiken, maar aan het eind van de dag, dus als u niet meer gaat rijden, sluit u weer de weerstand aan en legt het pakket met aangesloten weerstand weg, tot de volgende dag of ev. dagen, weken of maanden, waneer u het weer wilt gaan gebruiken Na gebruik een Sanyo SCR akku dus altijd volledig ontladen naar 0 volt. Niet alleen om een nieuw pakket te matchen, maar daarna is het nog steeds nodig om op de eerste plaats alle cellen naar het zelfde ontlaadniveau te brengen, zodat ze allemaal hetzelfde geladen kunnen worden. (Eigenlijk is dit dus in de plaats gekomen van het vroegere langzaam laden!) En de tweede reden is dat een akku een z.g. geheugen heeft. D.w.z. dat als een akku enkele keren maar tot 75% van zijn kapaciteit ontladen wordt, deze akku op een bepaald moment nooit meer dan 75% van zijn kapaciteit af wil geven. Dit heeft te maken met kristallisatie aan de anode en kathode van de cel, waardoor tijdelijk de volle kapaciteit van de cel niet meer benut kan worden. Het volledig ontladen voorkomt dit.
. Op deze manier blijft uw Sanyo SCR pakket in top konditie!. Deze eigenschap maakt zulke Sanyo cellen tot de meest gebruikte in de model wereld, en heeft een enorme omwenteling tot gevolg. In de meeste gevallen is het dus niet meer nodig om dure gematchte pakketten te kopen. De enige reden om gematchete pakketten te kopen is als u wedstrijden rijdt op top-niveau, en zeker wilt weten dat u de hoogste kapaciteit cellen tot uw beschikking heeft. Voor normaal gebruik zijn goed behandelde Sanyo 1900SP's en zeker de RC2000's in een standaard pakket goed genoeg om de volledige racetijd vol te maken.

Gematchete of geselecteerde cellen, zin of zonde van het geld?

Met betrekking tot sanyo SCR types alleen zinnig met betrekking tot kapaciteit of spanning. De levensduur heeft hier niets mee te maken. Dus moet je je bij aankoop eerst afvragen of je wel de maximum kapaciteit nodig hebt. Als je over de juiste lader beschikt en de huidige moderne akku's, kan je meestal volstaan met een goedkoper pakket met een normale kapaciteit. Ook als je geen wedstrijden rijdt, of nog niet aan b.v. record duur vluchten toe bent, is mijn advies om nog niet naar de duurste maximum-kapaciteit akku’s te kijken. laat die maar aan de aanstaande kampioenen over!
Wil je echter cellen gebruiken van het type Panasonic etc. Dan heb je alleen maar baat bij die cellen als ze gematcht zijn.
Op dit moment is er echter wel een nieuwe behandeling mogelijk van de Sanyo akku's, waardoor de ontlaadspanning drastisch verhoogd wordt, wat resulteert in een hogere topsnelheid een snellere accelleratie. Deze akku's worden V-Max of VIS genoemd, en worden aangeboden door de akku selecteer firma's. Vooral in de wedstrijdsport, en zeker in klasses waar de motor niet vrij naar keuze is, zijn deze akku's tegenwoordig een must. Voor normaal gebruikt kan echter nog steed zeer goed volstaan worden met normale akku's

LADEN
Tijden het laden speelt zich een chemisch proces af in de cel, waarbij het volgende gebeurt:

De spanning loopt op naar een bepaalde waarde, blijft daar een poosje vrijwel constant, en loopt dan aan het eind van de waarde snel op naar een bepaalde maximale waarde (dan is de cel vol), waarna de spanning weer daalt.
Tegelijkertijd wordt de cel langzaam aan iets warmer, totdat de cel bijna vol is, dan begint de temperatuur zeer snel op te lopen.

 
Grafische voorstelling van het verschil tussen een goede en een verkeerde lader. Het gele gebied is de extra energie welke een goede lader meer in een akku krijgt

 


Er zijn dus twee manieren om te zien of een akku vol is: Kijken naar het spannings verloop, of kijken naar het temperatuurs verloop. Aangezien het temperatuurs- en het spannings-verloop met elkaar in relatie staan, en onstaan door hetzelfde verschijnsel in de cel tijdens het laden, is de één niet beter dan de ander, allen vinden wij het kijken naar het temperatuursverloop voor wedstrijdgebruik interesanter omdat het simpel is om een andere afslag-temperatuur in te stellen (en daarmee dus een andere delta peak te kiezen), terwijl de meeste delta peak laders geen instelmogelijkheid kennen om de delta peak te veranderen. Het hoe en waarom volgt hieronder:

Delta peak laden.
Dit is het kijken naar het spannings-verloop, en op het moment dat de spanning een bepaalde waarde is gedaald, wordt de lading onderbroken. Dit kan handmatig gebeuren met behulp van een digitale volt meter. Als je die tijdens het laden op de polen van de nicad aansluit zie je dat die vrij lang op ongeveer 8.5 V blijft (bij 6 cellen), om dan opeens vrij snel te stijgen. Nu moet je op blijven letten. Op het moment dat de spanning 2 à 4 honderdste volt is gedaald, moet het laden gestopt worden. Deze methode is goed te doen, maar is zeer gevaarlijk. In het begin van mijn eigen race periode deden we het allemaal zo, helaas was ik altijd nogal gauw afgeleid, wat regelmatig in ver over-geladen akku’s leidde, die daarna nooit meer te gebruiken waren (ze kunnen zelfs ontploffen en zeer schadelijke gassen afgeven)
Nu zijn er allerlei min of meer slimme apparaatjes te koop die de spanning voor jouw in de gaten houden en de lading op tijd (soms ook te vroeg) onderbreken. Deze manier van laden heet “Delta Peak”

Temperatuur laden.
Een andere manier is het kontroleren van de temperatuur tijdens het laden, soor een temperatuursensor op de akku te plakken. Na een tijdje begint de temperatuur plotseling sterk op te lopen, en bij een bepaalde waarde onderbreek je de lading.
Deze waarde wordt proefondervindelijk bepaald: eigenlijk heeft elk type cel een andere afslag waarde nodig. Een Panasonic mag niet zo ver overladen worden, een Sanyo SCR type moet juist wat verder overladen worden om een goede prestatie te bereiken. De standaard laadwaarde voor een Panasonic is 30oC, voor een Sanyo 1400/1700SCR 45oC, en de Sanyo 1900 SP en RC2000 presteren het best als zij tot zo’n 35 graden geladen worden.
Voor alle cellen geldt dat een zekere mate van meer of minder over-laden voor een andere ontlaadkarakteristiek zorgt. Als de akku nl. ± 5oC hoger geladen wordt, krijgt hij een iets lagere kapaciteit, maar een hogere ontlaad spanning, c.q. de motor loopt harder. Op deze manier kun je dus met het laden bepalen of je iets langer maar iets langzamer gaat, of harder maar korter. Dit alles is eigenlijk met de huidige delta peak systemen niet meer zo belangrijk, ook al omdat de meest-gebruikte akku's een vrijwel gelijke laad karakteristiek hebben, en de huidige laders daarop ingesteld zijn..Bovendien is er één gevaar aan temperatuur laden, als je de sensor niet met de akku verbindt, meet je geen temperatuur, en wordt de lading niet onderbroken! Voor het resultaat, zie de paragraaf hierboven die begint met “in het begin van mijn race periode....”!
Daarom wordt op dit moment het delta-peak systeem het meest gebruikt

Laadstroom.
Zoals gezegd kan een akkupakket waar je prestaties van verwacht beter niet langzaam geladen worden. Als optimaal geldt voor een P-200 een stroom van 2.5A terwijl voor de Sanyo SCR’s een stroom van 4 - 5A optimaal is voor normaal gebruik. Ook met het varieren van de stroomsterkte tijdens het laden kan de ontlaad-karakteristiek van de cel veranderd kan worden. Een hogere laadstroom geeft een hogere ontlaadspanning, dus meer “power”, waarbij bovenstaande waarden met max. 1 Ampère verhoogd mogen worden om b.v. voor een finale maximale “boost” te krijgen

Constante stroom, soft / hard puls.
De meeste laad systemen werken met constante stroom, d.w.z. een vrijwel gelijk Ampèrage gedurende de gehele duur van de lading. Deze manier wordt speciaal aanbevolen voor Panasonic cellen, maar is nooit verkeerd voor welke andere cel dan ook. Dus ingeval van twijfel: constante stroom gebruiken!
Een andere manier van laden is het laden met een puls, waarbij de stroom continue varieert tussen een maximale en een minimale waarde. Dit gebeurt meestal ongeveer 50 maal per seconde, hoewel de Tekin Reflex laders zelfs met 35.000 pulsen per seconde werken.


Reflex laden


Dit is een nieuw principe, speciaal ontwikkeld voor het leger. Het laden, meestal met een puls, wordt geregeld onderbroken door een sterke maar korte ontlaad puls. De achterliggende gedachte is: tijdens het laden loopt de stroom kontinue in dezelfde richting door de akku, en er ontstaat gasvorming in de cel. Deze gasvorming bij de platen van de cel hinderen een volledig laden van de cel. Door nu regelmatig een korte ontlaad puls te geven, dwz. de stroom richting wordt even omgedraaid, kan een cel beter geladen worden. Deze techniek is nog vrij nieuw, en wordt nog steeds aangepast.

Stroombron.
Wat men “de lader” noemt is eigenlijk niets meer dan een stroomregeling, gekoppeld aan een afslagautomaat. De energie die in de nicad gevoerd wordt, moet geleverd worden door een stroombron, en deze is eigenlijk het belangrijkste voor de kwaliteit van de lading! Tijdens het laden moet er een spannings verschil zijn tussen de nicad en de stroombron, om stroom te kunnen laten lopen. Als het spannings verschil niet groot genoeg meer is, loopt de laadstroom drastisch terug, en daarmee de kwaliteit van de lading. Meestal heeft men dit niet in de gaten, omdat de afslagautomaat op een gegeven moment de lading toch onderbreekt, en men dus denkt dat de akku “vol” is. Wat gebeurt er namelijk: als er niet voldoende spanningsverschil is en de stroomsterkte daardoor terug loopt, loopt de spanning van de nicad nauwelijks of helemaal niet meer op. Een delta peak lader is erop gemaakt om daarop te reageren door af te slaan. Bij een temperatuur automaat treedt ongeveer een zelfde verschijnsel op, de cel is namelijk intern warmer dan aan de buitenkant, dus ook als de cel niet meer goed meer geladen wordt, loopt de temperatuur aan de buitenkant nog op, totdat het afslagpunt is bereikt. Ook in dit geval slaat de lader dus af zonder dat de cel volledig geladen is.
De oplossing is dus: zorg voor voldoende spannings verschil door een lader met een goede voeding te kiezen.

Een gewone auto akku levert, zeker nadat er een paar keer stroom uitgetrokken is, al gauw niet meer dan 11.5 volt onder belasting. De spanningsval over een normale lader is ook al gauw 1 tot 1.5 volt, zodat er voor de nicad niet meer dan 10 tot 10.5 volt overblijft. Dit is niet voldoende om een 6 cellen pakket echt vol te krijgen, er loopt niet voldoende stroom meer, vooral aan het eind van het laadproces.
Het is dus zaak een stroombron te kiezen met voldoende spanning zodat de lading kompleet uitgevoerd kan worden.
Voor een delta peak systeem moet een stroombron benut worden met een vrijwel rimpelloze spanning, omdat de automaat anders op spannings verschillen uit de stroombron zou reageren met afslaan. Dus toch een auto akku, of een gestabiliseerde voeding. Deze leveren echter meestal maar 13.8 Volt, en zelfs dat vinden wij nog aan de lage kant als voedingsbron.

 

 Bij gebruik van een auto akku als voedingsbron, is er weinig spannings-verschil (druk verschil) aan het eind van de laad periode, waardoor de NiCad minder presteerd tijdens het ont-laden.

 Stroom en water lijken kwa eigen-schap op elkaar. Het laden van een akku is vergelijkbaar met het hevelen van water uit een hoger vat naar een lager vat:Als het vat niet hoog genoeg is,stopt het hevelen op het moment dat er geen verschil meer is tussen het lage en het hoge vat. Het hevelen stopt, een akkulader slaat op dit moment ook af.

 


Als je toch afhankelijk bent van het laden uit een auto akku, wordt het gebruik van een lader met FET eindtrap geadviseerd, omdat de spanningsval over de lader dan veel minder is dan van de laders met de (normaal gebruikelijke) transistor eindtrap, zodat toch een voldoende spanningsverschil ontstaat.
Dit alles is simpel op te lossen door een lader met ingebouwde voeding te kopen, die aangepast is aan het laden van Nicad akku’s, en dus minimaal zo’n 4 A moet kunnen leveren. Bij PK Model Racing zijn zulke laders al verkrijgbaar vanaf 200.00 gulden. Deze laders werken met een spanningsbron van 16-17 Volt, en kunnen uw akku optimaal laden.

Nog even een laatste puntje: een nicad akku levert zijn beste prestatie als hij direct na het laden gebruikt wordt. Dus liever niet (als je een goede prestatie wilt) ‘s avonds thuis laden en dan de volgende dag pas gebruiken. Hierdoor lever je erg veel snelheid in. Indien de akku al een tijdje geleden geladen is, en al weer afgekoeld is voor je hem gaat gebruiken, dan kun je de prestatie weer iets oppeppen door de akku aan de snellader te hangen en nog even na te laden tot de automaat afslaat. maar het beste is dus op een zodanig tijdstip te beginnen, dat hij vlak voor de race vol is.

Nog even een commercieel tintje: PK heeft verschillende laders met ingebouwde voeding, die niet alleen op het lichtnet aangesloten kunnen worden, maar ook uit een auto akku gevoed kunnen worden als er geen 220 voorhanden is. Deze laders zijn voorzien van speciaal gewikkelde trafo’s met een hogere spanning als de normaal verkrijgbare stroombronnen, nl 16 tot 20 Volt. Bovendien uitgevoerd met een FET eindtrap, kunt u ervan opaan dat u dan een lader heeft met een maximale laad kwaliteit. En zoals U zich misschien wel realiseert: De prestatie van uw elektro model begint bij het laden van uw akku. Wat u niet in de akku stopt, zult u er bij de motor ook nooit uitkrijgen!