2011 NDJHL ALLSTAR GAME PHOTOS

 

NAVY VETS - CHASE THORNTON & BRYNN SCHULTZ

 

 

MORE PHOTOS (Courtesy Chippawa Riverhawks)