Δείγμα της φιλοπρόοδης και ανήσυχης κοινωνίας του χωριού μας αποτελεί ασφαλώς και η λειτουργία επί σειρά ετών στο Φανάρι της λαϊκής βιβλιοθήκης. Το 1930 οι διανοούμενοι του χωριού με επικεφαλής τον Χρ. Σανίδα, διευθυντή τότε του σχολείου, είχαν την ιδέα να ιδρύσουν τον "ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΪΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ"  και στις 10/5/1930 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Πρωτοδικείου περί της ίδρυσης αυτής. Σκοπός της βιβλιοθήκης ήταν αφ' ενός μεν να προσφέρει σε όλους τους Φαναριώτες που διψούσαν για μάθηση την δυνατότητα αυτή, αφ' ετέρου δε να χρησιμεύσει ως αναγνωστήριο για τους μαθητές του Γυμνασίου.

     Η ενέργεια αυτή στέφθηκε από πλήρη επιτυχία καθώς σύντομα έγινε δυνατό να συγκεντρωθούν στις προθήκες της περί τους 1.000 τόμους βιβλίων. Δυστυχώς ο πόλεμος που ακολούθησε είχε σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και την καταστροφή της βιβλιοθήκης και την διαρπαγή και καταστροφή των βιβλίων της.

    Το περιμάζεμα κάποιων βιβλίων από την κοινότητα του χωριού, υπήρξε η αφορμή γύρω στο 1960, για την επιχείρηση ανασυγκρότησης της βιβλιοθήκης, προσπάθεια που δεν τελεσφόρησε όμως. Αυτό τελικά επιτεύχθηκε το 1969 όταν εκλέχτηκε νέο Δ.Σ. κι η νέα βιβλιοθήκη στεγάστηκε στο Σύλλογο Αγροτοπαίδων, όπου λειτούργησε για κάποια χρόνια ακόμα.

    Σήμερα η βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κτίριο του Γυμνασίου, πλήρως αναμορφωμένη και εμπλουτισμένη σε βιβλία και θέματα, χάρις σε γενναιόδωρες προσφορές πολλών συγχωριανών.