Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
DEPREM BİLGİ SİSTEMİ İÇİN YAKLAŞIK 50 MİLYON DOLAR GEREKLİ

Marmarayı tehdit eden deprem olasılığı üzerine yaklaşık bir denetim kurmak için gerekli olan yatırımları ve bütçeyi kabaca tahmin etmeye çalıştık. Aşağıdaki 40 Milyon Dolarlık asgari bir maliyet ortaya çıktı. Sistemin cihazlarnının yenilenmesi ve yıllık 10 milyon $ işletim maliyetinin eklenmesiyle, ilk yatırım olarak 50
milyon $ gerekmektedir. 10 milyon yıllık işletim gideriyle sistem ayakta tutulabilir Mikrodeprem aktivitesinin ve sismolojik parametrelerin daha sağlıklı ve doğru tespit edilebilmesi için gerçek zamanda (real-time) sürekli kayıt alan minimum 200 sismograf istasyonunun yerleştirilmesi düşünülmektedir. Kısa ve Geniş Bantlı
Algılayıcılar hem karada hem de deniz içerisinde yerleştirilmelidir.

1) 3-Bileşenli Sayısal Geniş Bantlı Sismograf Ünitesi  (Sismometre ve Kayıtçılar Dahil):
*200 ADET * $ 3,000,000

2)  3-Bileşenli Sayısal Kuvvetli Yer Hareketi Ünitesi (Strong Motion Accelerometer) :
*200 ADET *: $ 3,000,000

3)  3-Bileşenli Sayısal Kısa Peryot Sismograf Ünitesi (Sismometre ve Kayıtçılar Dahil):
*200 ADET * $ 2,000,000

4)  3-Bileşenli Sayısal Geniş Bantlı Sismograf Ünitesi- Deniz Tabanı Sismometreleri (Ocean Bottom Seismometres)  Minimum         *20 ADET * : $ 1,000,000

Marmara Denizi'ndeki Havzaların detaylı (3 boyutlu) yapısal haritalarının yapılması gerekmektedir. Marmara Denizi Çevresindeki yerleşim birimlerini ve sanayii tesislerini tehdit edebilecek kırık zonlarının detaylı olarak haritalanması gerekmektedir. Örneğin Çınarcık Çukuru (Havzası) için böyle bir araştırma öncelikli
olarak yapılmalıdır.

5)  3-Boyutlu Yansıma Sismiği km2 Yaklaşık $ 8,000,000 (Örn: Çınarcık Çukuru (Havzası) ~ 1000 km2 $ 5,000-10.00)

6)  Detaylı Deniz Tabanı Topografya (Batimetri) Haritası Yandan Taramalı 2-Boyutlu (Side Scan Sonar + Multi Beam Bathymetry) Marmara denizinin tamamı için yapılacak olan bu çalışma kırık sistemlerinin yerlerinin tanımlanması için oldukça önemlidir.  Yaklaşık $ 3,000,000

7) Üst Kabuk'taki (Yeryüzü) deformasyonların doğrudan ve/veya dolaylı yöntemlerle ölçülmesi ve sürekli olarak gözlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla: Minimum 200 GPS istasyonu Yaklaşık $ 3,000,000

8) Kabuktaki deformasyonlara yönelik olarak önemli zonlarda (potansiyel alanlarda), bir diğer değişle sismik enerjinin Fay (Kırık) zonlarında Yamulma (Creep) şeklinde açığa çıkmasının sürekli olarak gözlenmesi gerekmektedir. Örneğin, Gerede-İsmet Paşa'da olduğu gibi. Böyle bir araştırmaya öncelikle tutarlı ve planlaı
olarak mutlaka başlanmalıdır. Yaklaşık $ 1,000,000

10) Aktif Fay (Kırık) zonlarında -- gerek karada gerekse deniz tabanında -- sürekli Yeraltısuyunun özelliklerindeki değişimlerinin yanısıra Radon ve Metan Gazı yayınımları gözlenmelidir. Başlangıç için yaklaşık $ 1,000,000.

Deprem Bilgi Sistemi'nde toplanacak bütün bu verilerin iletimi, belli bir kalite düzeyinde saklanması, işletim masrafları ve araştırmacıların, yöneticilerin, sivil toplum kuruluşlarının v.b kullanımına açılması için gereken VERİ MERKEZLERİ'ne ve nitelikli İNSAN KAYNAKLARI'na ayrıca yatırım yapılmalıdır. Bu
aşamada, başta üniversiteler olmak üzere diğer kamu kuruluşları, sivil toplum (gönüllü) örgütlerine ihtiyaç vardır. Yüksek standartlarda toplanan bu kaliteli verilerin bilimsel amaçlarla incelenmesi ve detaylı araştırmaların dünya standartlarında yürütülmesi için laboratuar alt yapısı ve lisansüstü öğrenim görecek
potansiyel genç araştırmacılara BURS desteği sağlanmalıdır. Deprem ile ilgili projeler öncelikli olarak desteklenmelidir. Ekonomik nedenlerden dolayı nitelikli araştırmacıların motive edilmesinde büyük sorunlar vardır.

Deprem Erken Bilgi Sistemi

Deprem Anasayfası