Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
İTÜ MADEN FAKÜLTESİ DEKANI PROF.GÖRÜR, NATO'NUN BİLİMSEL TOPLANTISINDA AÇIKLADI
MARMARADA TEK FAY VAR
(Cumhuriyet, 22.01.2000)

TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi ve İTÜ Maden akültesi Dekanı Prof.Naci Görür, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Çubuklu gemisinin yaptığı deniz dibi topoğrafyasının çıkartılması çalışmaları sonunda, Ganos fayının Marmara Denizi'nin ortasındaki sırta kadar devam ettiği yönünde güçlü bulgulara ulaşıldığını belirtti. Prof.Görür, bugünkü verilerin "Marmara fayının boydan boya tek parça olarak kırılacağını ve yaklaşık 8'e yakın büyüklükte bir deprem üreteceğini" ileri süren Prof.celal Şengör ile Fransız bilim adamı Prof.Xavier Le Pichon'un tezlerini destekler nitelikte olduğunu söyledi. Fayın doğuya doğru nasıl devam ettiği konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Çubuklu gemisinin çalışmaları sonunda bunun belirleneceğini anlatan Prog.Görür, ancak kesin sonuç söylemek için daha uzun çalışmalara ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

NATO bilim komitesi tarafından kurulan Deprem Çalışma Grubu, ikinci toplantısını 21.01.2000 tarihinde İTÜ Maden Fakültesi'nde yaptı. Deprem Çalışma Grubu ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof.Görür, İstanbul ve Marmara bölgesi için olası bir deprem çalışmasında, nelerin yapılabileceğinin görüşüldüğü toplantıya Fransa, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Portekiz, Yunanistan ve ABD'den bilim adamlarının katıldığını belirtti. NATO çerçevesinde TÜBİTAK'ın örgütlediği bir proje doğrultusunda Japonlar ile anlaşma yaptıklarını belirten Görür, Tokyo Üniversitesi'nden Prof. Kasahara'nın Şubat'ta Türkiye'ye geleceğini ve Mayıs'ta çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Tek Bir Fay Beliriyor

İTÜ Rektörlüğü'nden yapuılan açıklamada da, Marmara Denizi'nde aktif fayların bulunduğu ve mikro deprem aktivitesinin sürdüğü belirtilerek, bu durumun Marmara Bölgesi için önemli bir deprem riski arzettiği uyarısı yapıldı. Açıklamada, İTÜ-MTA ve son olarak Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi Ve Oşinografi Dairesi'nin işbirliği ile yapılan araştırmalarda şu sonuçlara ulaşıldığı belirtildi:

- Aktif fayların önemli bir kısmı, Marmara Denizi'nin kuzey kısmında, doğuda İzmit Körfezi'nden, batıda Şarköy-Gaziköy'e uzanan ve Marmara Denizi'nin sırt ve çukurluklarını içeren bir kuşak içindedir ve buradaki fayların bir kısmı yanal atılımlıdır.

- Orta Marmara çukurluğunu kesen fayların Ganos fayıyla ilişkilendirilebileceğine dair gözlemler vardır. Bu durumda, Ganos fayı daha da doğuya doğru ilerleyecek ve Le Pichon, Şengör ve Taymaz'ın 1999'da önerdiği Marmara Denizi çukurluklarını ve sırtlarını kesen tek bir fay olarak olarak belirecektir.

Konuyla ilgili linkler:

Istanbul'da Büyük Deprem Bekleniyor

Marmara Fayı Tek Parça Olarak Kırılabilir

Beklenen Depremin Şiddet Haritaları

Deprem Anasayfası