Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

İstanbul'daki Olası Deprem Şiddeti 7.4 tahmin ediliyor 


Sismik-1'den son rapor
Özgür Gökmen, Radikal, 8 Mart 2000

Sismik-1 gemisinin Marmara Denizi'nde yaptığı araştırmalardan 'ürküten' bir sonuç çıktı: Orta Marmara fayı 30 yıl içinde bir kerede kırılacak ve 7.4'lük deprem meydana gelecek

İSTANBUL - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) bağlı Sismik-1 araştırma gemisinin Eylül 1999'da Marmara Denizi'nde yaptığı çalışmalar sonuçlandı. Sismik verilerin işlenmesiyle, önümüzdeki 30 yılda İstanbul'da 7.4 şiddetinde bir deprem beklendiği ortaya çıktı. Kırılması beklenen Orta Marmara fayının Avcılar, Ataköy ve Bakırköy'e 10 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. 105 kilometrelik fay düz bir hat şeklinde uzadığı için bir defada kırılacağı açıklandı.

Marmara Denizi'nde eylül ayında çok kanallı sismik yansıma çalışması yapan Sismik-1'in verileri, İTÜ Maden Fakültesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aral Okay, İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Demirbağ ve MTA Jeoloji Etütleri Dairesi'nden İsmail Kuşçu tarafından yorumlandı. 1999'da hazırlanan haritanın yeni sonuçlarla değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Okay, elde edilen verilere göre, Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu fayının bir ana ve bir de tali koldan oluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Okay, Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu fayı ana kolunun batıdan doğuya doğru İzmit, kuzey sınır, Orta Marmara ve Ganos fay segmanlarından oluştuğunu belirtti. İzmit fayının 17 Ağustos depreminde, Ganos fayının ise 1912 depreminde yırtıldığını kaydeden Prof. Dr. Okay, "1894 İstanbul depreminde 'kuzey sınır fayı'nın hareket etmiş olması muhtemeldir. Buna karşın Orta Marmara fayı 1766 depreminden beri hareketsiz ve risk oluşturmakta" dedi.

Orta Marmara fayının kuzey sınır fayı ile Ganos fayı arasında olduğuna dikkat çeken bilim adamı, "Bu sonuçla depremin nerede olacağı artık belli, elimizde daha kesin sonuçlar var" görüşünü savundu.                                               

İzmit depremi gibi

Marmara Denizi'nde beklenen depremde büyük bir olasılıkla Orta Marmara fayının hareket edeceğini kaydeden Okay, "Orta Marmara fayının uzunluğu 105, kuzey sınır fayının uzunluğu ise 45 kilometre. 17 Ağustos'ta kırılan fayın 120 kilometre olduğu göz önüne alınırsa, Orta Marmara fayının kırılması ile oluşacak depremin 7.4 büyüklüğünde olması beklenir" diye konuştu.

Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu fayının tali kolunun, Armutlu Yarımadası ve İmralı Adası'nın kuzeyinden geçerek Marmara Adası'nın kuzeyine kadar uzandığını anlatan Prof. Dr. Okay, "Bu kolun batıya doğru devamının olmayışı, kuzeydeki fay hattına göre ikinci derecede bir fay kolu olduğunu gösterir" dedi. Armutlu fayının da aktif olduğunu söyleyen Okay, "Burası da risk altında" dedi.

Simik-1'in nisanda tekrar incelemelere başlayacağına işaret eden Prof. Dr. Okay, "Fayların geometrisi ortaya çıkarılacak. Orta Marmara fayındaki çukurlukların nedeni araştırılacak" diye konuştu. Orta Marmara fayının bazı bölgelere uzaklığı ise şöyle:  Tekirdağ 21 kilometre, Çorlu 39 kilometre, Silivri 23.5 kilometre, Çatalca 29 kilometre, Büyükçekmece 15.5 kilometre, Marmara Adası 16 kilometre, Bandırma 53 kilometre, Kadıköy: Kuzey sınır fayı 1894 depreminde kırılmışsa, kırılacak faya olan uzaklığı 26 kilometre, eğer kırılmadıysa Orta Marmara fayı ile birlikte kırılacak ve uzaklık 16 kilometre olacak. Aynı şekilde fayın kırılmış olma olasılığına göre Adalar 29 kilometre, aksi halde 10 kilometre olacak.

'Denizdeki fayın hasarı daha az olur'

TÜBİTAK Ulusal Deniz Araştırmaları Koordinatörü ve İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci Görür, 7.4'lük deprem yaratması beklenen ana fayın denizden geçmesinin İstanbul için bir avantaj olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Görür, "Fay Marmara Denizi'nden değil de yerleşim alanlarından geçseydi depremin yaratacağı hasar daha büyük boyutlarda olurdu" dedi. İTÜ Maden Fakültesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Barka da bu konuda, "Elbette fayın Marmara Denizi'nden geçmesi, karadan geçmesinden daha az tehlikelidir" diye konuştu.

1509 yılındaki İstanbul depremi

1766 yılındaki İstanbul depremi

Prof.Le Pichon'un deprem tahmini 

Prof.Le Pichon ve arkadaşlarının Istanbul için uyarısı

USGS- Parsons, Toda, Stein, Barka, H. Dieterich: İstanbul'da deprem olasılığı çok yüksek (İngilizce)

Prof.A.Barka'nın Istanbul için uyarısı

Deprem Anasayfası