Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Karne
Deniz Som, Vaziyet, Cumhuriyet Gazetesi, 21.11.1999

Bilim dünyasının temeli "yayın"a dayanır. Bilim insanlarının ve bilim kurumlarının etkinliği ve saygınlığı, yaptıkları "yayın"larla ölçülür. Ölçülürken de "yayın"ın uluslararası düzeyde kabul görmesi ve başkaları tarafından alıntı konusu yapılıyor olması esas alınır. Bu, bir tür "reyting"tir. Yani, uluslararası düzeyde başka bilim adamları tarafından da görülüp izleniyor olmaktır. Şimdi buyurun, Körfez Depremi'nden sonra televizyon ekranlarından tanıdığımız bilimadamlarının yaptıkları "yayın"larla 1991-1999 yılları arasında "Science Citation Index" kapsamında nasıl izlendiğine bakalım. Yani, tüm dünyada dağıtılan hakemli bilim dergilerinde başka bilim insanları tarafından ne kadar atıf konusu olduklarına ve dolayısıyla, dünyada ne kadar tanındıklarına… ıstanbul teknik Üniversitesi'nden bir araştırma gtörevlisi dostumuzun katkısıyla bizim televizyonlardaki bilimadamlarının uluslararası bilim ortamında 19991-1999 arası kaç kez anıldıklarına ve nasıl tanındıklarına bakarken, bağlı oldukları kurum ve uzmanlık alanlarını da anımsayalım…
 
İsim
Universite ve Bölümü
Atıf sayısı
Celal Şengör
İTÜ, Yapısal Jeoloji-Aktif Tektonik
1359
Aral Okay
İTÜ, Mineroloji-Yapısal Jeoloji
379
Aykut Barka
İTÜ, Yapısal Jeoloji-Aktif Tektonik
230
Tuncay Taymaz
İTÜ, Sismoloji
211
Naci Görür
İTÜ, Sedimentoloji-Deniz Jeolojisi
124
Ali Koçyiğit
ODTÜ, Tektonik
98
Haluk Eyidoğan
İTÜ, Sismoloji
88
Okan Tüysüz
İTÜ, Genel Jeoloji-Tektonik
38
Ahmet Mete Işıkara
Boğaziçi Üniv. Jeomanyetizma
9
Atilla Uluğ
Dokuz Eylül Üniv. Jeofizik
8
Ülben Ezen
İTÜ'den emekli, Sismoloji
7
Şükrü Ersoy
İstanbul Üniv. Genel Jeoloji-Tektonik
7
Şener Üşümezsoy
İTÜ, Metamorfik Petroloji
4
Önder Öztunalı
Kültür Üniv. Maden Yatakları
4
Simav Bargu
İTÜ, Gemel Jeoloji-Stratigrafi
2
Oğuz Gündoğdu
İstanbul Üniv. Sismoloji
2
Ahmet Ercan
İTÜ, Uygulamalı Jeofizik

Bu rakamlar son sekiz yılın toplamı. Yerbiliminde uluslararası ortamda yılda 10-30 arası atıf almak "normal" sayılıyor. Yılda 30'dan fazlası "çok iyi" ve yıldan 100'den fazla atıf almak ise "olağanüstü başarı" sayılıyor. Karne böyle…

Deprem Anasayfası