Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
ana sayfa'ya

2 HARFLİ KELİMELERİN ANLAMLARI

Bu liste tartışmaya açıktır. Listeye eklemeler ve çıkarmalar yapılabilir.

aa: şaşırma ünlemi
ab: su
ai: eşek sesi
be: b harfinin adı
bi: bir
bö: korkutmak için söylenir
ce: c harfinin adı
çe: ç harfinin adı
da: bir bağlaç
de: bir bağlaç
di: "değil mi?" anlamındaki "di mi?" sorusunda geçer
dü: tavlada iki
eb: baba
fa: bir nota
fe: f harfinin adı
fi: bilinmeyen bir tarihi anlatır
ge: g harfinin adı
gı: "kız" anlamında yöresel hitap sözü
go: Japon strateji oyunu
ğe: ğ harfinin adı
he: h harfinin adı
hı: anlamama ünlemi
ho: atları durdurmak için söylenir
hu: seslenme ünlemi
ıh: Deveyi çöktürmek için çıkarılan ses
ıy: beğenmeme ünlemi
id: psikolojide terim
iv: Halk dilinde "Çabuk davranmak, acele etmek" anlamına gelen ivmek fiilinin emir hali
je: j harfinin adı
ka: k harfinin adı
ke: k harfinin adı
ko: komak fiilinin emir hali
le: l harfinin adı
ma: su
me: kuzu sesi
mö: inek sesi
mü: Yunanca'da harf
na: nah, işte orada anlamında ünlem
no: numara
nü: çıplak kadın resmi
od: ateş
oğ: oğmak fiilinin emir hali
om: kemiklerin toparlak ucu
or: müstahkem yer
ov: ovmak fiilinin emir hali
pa: ayak
pe: p harfinin adı
pi: bir sayı
ro: Yunanca'da bir harf
ru: yüz, çehre (Meydan Larousse)
sa: bir tahıl ölçeği
se: tavlada üç
sı: Halk dilinde "Kırmak, bozmak" anlamına gelen sımak fiilinin emir hali
sü: Asker, ordu (Meydan Larousse)
şe: ş harfinin adı
ti: boru sesi
tu: "Yaziklar olsun" anlamında ünlem
tü: tüh
ud: ut da denen çalgı
uf: acı ünlemi
üt: ütmek fiilinin emir hali
yu: halk dilinde yıkamak anlamına gelen yumak fiilinin emir hali
ze: z harfinin adı