Attacks


Android #16 - Bukujutsu, Hell's flash
Android #17 - Barrier, Bukujutsu
Android #18 - Bukujutsu, Kienzan
Android #19 - Bukujutsu, Energy Kyushu
Android #20 - Bukujutsu, Energy Kyushu, Eye beam
Babidi - Bukujutsu, Haretsu No Maho, Papparapar
Cell - Barrier, Bukujutsu, Freeza beam, Kamehameha,
Kienzan, kikoho, Makankosappo, Shunkanido, Taiyoken
Chaiotzu - Bukujutsu, Chonoryoku, Dodonpa
Chapa-oo - Bukujutsu, Hasshuken
Dabura - Bukujutsu, Honoo, Sekikatsuba,
Freeza - Barrier, Bukujutsu, Daichiretsuzan, Death
Ball, Eye Beam, Freeza Beam, Kienzan
Future Trunks - Bukujutsu, Burning Attack,
Renzoku Energy Dan, Galick-Ho, Kienzan,
Ginyu - Change, Bukujutsu
Giran - Bukujutsu, Guruguru Gum
Goku - Bukujutsu, Chou Kamehameha, Fusion, Genki Dama,
Hasshuken, Jan-ken punch, Kaioken, Kamehameha, Kiaiho,
Kyoken, Renzoku Energy Dan, Saruken, Shunkanido,
Taiyoken, Zanzoken
Gohan - Bukujutsu, Kamehameha, Masenko, Renzoku Energy Drain
Goten - Bukujutsu, Fusion, Kamehameha
Gotenks - Bukujutsu, Dynamite Kick, Galactica Donut,
Gekitotsu Buu Buu Volleyball, Renzoku Shine, Super
Ghost kamikaze Attack
Guld - Bukujutsu, Time Stop
Jiisu - Bukujutsu, Crasher Ball
Kaioshin - Bukujutsu, Shogekiha
King Kame - Bukujutsu, Mafuba, Mystic Attack
Krillin - Bukujutsu, Double Tsuihikidan, Fusenko,
Kakusandan, Kamehameha, Kienzan, Shishin No Ken,
Taiyoken, Zanzoken
Majin Buu - Bukujutsu, Genocide Attack, Kamehameha,
Shogekiha, Udebunriogeki,
Muturoshi - Bukujutsu, Hankokubikkurisho, Kamehameha,
Mafuba, Saimin No Jutsu, Suiken, Yoikominminken, Zanzoken
Mutaito - Bukujutsu, Mafuba,
Namu - Bukujutsu, Tenkubekejiken,
Nappa - Bakuhatsuha, Bukujutsu, Saiko No Kogeki,
Piccolo - Bukujutsu, Chobakuretsumaha, Eye Beam,
Fusion, Gekitotsu Buu Buu Volleyball,
Kakusanyudokodan, Kyodaika, Makankosappo,
Mystic Attack, Renzoku Energy Drain, Shogekiha, Tsuihidan,
Piccolo Daimao - Bakurikimaha, Bukujutsu, Makosen, Mystic Attack,
Rikum - Bukujutsu, Eraser Kick, Rikum Kick, Rikum Mahha Attack,
Saibaiman - Bukujutsu, Yokaieki,
Satan - Dynamite Kick, Rolling Satan Punch,
Satan Special Ultra Super Megaton Punch,
Taopaipai - Bukujutsu, Dodonpa,
Tien - Bukujutsu, Dodonpa, Haikyuken, Kiai, Kikoho,
Mafuba, Shiyoken, Tiayoken, Zanzoken,
Trunks - Bukujutsu, Burning Attack, Fusion,
Tsurrusennin - Bukujutsu, Dodonpa,
Vegeta - Bakuhatsuha, Bukujutsu, Big Bang Attack,
Galick-Ho, Kienzan, Renzoku Energy Dan, Fusion,
Vegetto - Barrier, Bukujutsu, Ki No Tsurugi,
Yakon - Bukujutsu, Koshoku,
Yamcha - Bukujutsu, Rogafufuken, Sokidan,