Name Translations

Here you will find a list of Name Translations I don't think I need to explain.

Japenese Name

English Dub/Translated Name

Alternative Spellings

Gokuu Goku Gokuh, Gokou
Touzokuguma Bear Thief  
Uron Oolong  
Yamucha Yamcha  
ChiChi ChiChi  
Corrin Karin  
Toninjinka Boss Rabbit  
Kuririn Krillin Kurrin, Klylin
Ranchi Lunch  
Bakuterian Bacterium  
Kamesennin Master Roshi Muten Roshi
Ranfuan Lanfan  
Giran Giran  
Namu Namu  
Saichiyourou Namek Elder  
Neiru Nail  
Pikoro Piccolo Ma Junior
Chiyourou Village Elder  
Shinbaru Cymbol  
Doramu Drum  
Tanbarin Tambarine  
Bejita Vegeta Vejita, Vegita
Buruma Bulma  
Napa Nappa  
Bura Bra  
Torankusu Trunks  
Pan Pan  
Bideru Videl  
Badaku Bardock  
Radeitsu Raditz  
Korudo King Cold King Kold
Furiza Frieza Freeza, Freezer
Zabon Zarbon  
Dodoria Dodoria  
Jisu Jeice  
Bata Burter  
Gurudo Gildo  
Rikumu Recoome Recoom
Giniyo Daiou Captain Ginyu Ginyu
Taurus Turles Tales
Kiyui Kuwi  
Majin Buu(Jansuiaku) Majin Buu (Unmixed evil)  
Majin Buu(Junsui) Majin Buu (unmixed)  
Majin Buu(Zen) Majin Buu (good)  
Majin Buu(Aku) Majin Buu (evil)  
Buratsuku Hosa Advisor Black Black Hosa
Buru Shiyougun General Blue Blue Shogun
Howaito Shiyougun General White White Shogun
Ieroichi Taisa Colonel Yellow Yellow Taisa
Baioretsuto Taisa Violet Taisa  
Shirubaichi Taisa Captain Silver Silver Taisa
Dokuta Gero Doctor Gero  
Murasaki Soushiyou Master Sargeant Purple  
Metaritsuku Sargeant Metallic  
Tenshinhan Tien Tienshinhan
Tounuiningen Mr.Invisible  
Dorakiyuraman Dracula Man  
Otogoookami Man-Wolf  
Chiyaosu Chouzo Chou-zu, Chiaoutzu, Choutsu
Kuma Otoko Bear Man  
Yajirobe Yajirobe Yajirobie, Yajirobi
Saibai Man Saibaman  
Dabura Dabura
 
Ubu Ubu Ubuu, Uub, Ooboo
Misuta PoPo Mister PoPo  
Miirakun Little Mummy  
Chiyapa ou King Chapa King Chop
Puiaru Puar  
Burumano Haha Dr. Briefs  
Gyuumaou Ox King  
MekaFuriza Frieza Bot Mechanical Furiza, Furiza Bot, Freeza Bot, Freezer Bot
Baburusu Bubbles  
Enma Daiou King Yemma  
Kita no Kaiou King Kai North Kaio, Kaio of the North
Umigame Sea Turtle  
Shiyuu Shou  
Kakaroto Kakarot Kakarotto
Doragon Boru Dragonball, Dragon Ball
Saiya-Jin Saiyan
Shieron Shenlong Shenron, Shenlon
Porunga Polunga
Akuman Devil Man
Apuuru Apple
Amondo Almond
Iedei Yeti
Jinzouningen Hachi Gou Android 8 Artificial Human 8
Jinzouningen Juu-roku Gou Android 16 Artificial Human 16
Jinzouningen Juu-shichi Gou Android 17 Artificial Human 17
Jinzouningen Juu-hachi Gou Android 18 Artificial Human 18
Jinzouningen Juu-kyu Gou Android 19 Artificial Human 19
Jinzouningen Ni-juu Gou Android 20 Artificial Human 20
Mr.Satan Mr.Savage
Dr. Wheelo Dr. Willow
Dr. Gero Dr. Gero (pronounced "Dr.Jaro")