Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

INDENRIGSMINISTERIET - VALGRETSNÆVNET

Valgretsnævnet har modtaget Deres ansøgning…. om optagelse på folketingsvalglisten. På grund af varigheden af Deres ophold i udlandet finder nævnet, at opholdet ikke længere kan betragtes som midlertidigt. De kan derfor ikke anses for at have fast bopæl her i riget, og Deres ansøgning kan følgelig ikke imødekommes.

Denne afgørelse er truffet med hjemmel i § 16, stk. 2, jf. § 2, stk 2, i folketingsvalgloven. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrative myndighed…
                                             ● ● ● ● ● ● ●
Således lyder svaret, hvis De, som dansk statsborger bosat uden for kongerigests grænser, forsøger at få lov til at stemme i Danmark. Svaret er en fortolkning i folketingsvalgloven ("valgloven") af Grundlovens §29, stk. 1, der kræver bopælspligt i Danmark.

Alle nordiske lande, bortset fra Danmark, har en grundlovsikret stemmeret, der følger statsborgerskabet. Daner uden for Danmark er lovgivningsmæssigt sidestillet med umyndiggjorte. Kend reglerne i de andre nordiske lande; Norge (Grundlovens §50), Sverige (Grundlovens kap. 3, §2 ), Finland (Grundlovens §14), Island (Grundlovens §33), og Estland (Grundlovens §57).

Indbyggere i Danmark med udenlandsk pas kan efter 3 år stemme ved kommunalvalg. Daner uden for kongerigets grænser, over 6 % af alle danske statsborgere, har ikke den mest fundamentale ret et civiliseret samfund kan og bør give sine statsborgere.
VALGLOVEN OG GRUNDLOVEN SKAL OG BØR ÆNDRES!

Danmarks Grundlov

Norges Grundlov

KOMMUNALUDVALGET UNDERSØGER NU MULIGHEDEN  FOR AT ÆNDRE VALGLOVEN. LOVFORSLAG B144 ER TRUKKET TILBAGE. LÆS MERE HER. (august 2002)

Islands Grundlov

I Statsministeriets redegørelse til Folketinget under åbningsdebatten 1. oktober 2002 lover Indenrigs- og Sundhedsministeren at fremkomme med ændringsforslag til Valgloven for udvidelse af Valgretten for danske i udlandet inden februar 2003. (oktober 2002)

Sveriges Grundlov

Finlands Grundlov

BOPÆLSPLIGTEN I §29 STK 1 BLEV INDSAT FOR AT FORHINDRE TYSK INDFLYDELSE. VI KIGGER LIDT PÅ GRUNDLOVSREVISION, OG HAR UDDRAG AF GRUNDLOVS-TALERNE 2001. LÆS MERE HER.

Estlands Grundlov

SE RESULTATET AF STEMMERETSUNDERSØGELSEN VED AT KLIKKE HER.