lastenkoti AALLONHARJA
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
aallonharja.fi

toiminta-ajatuksemme

Aallonharja on tarkoitettu 6-12-vuotiaille joko avohuollon tukitoimenpiteenä tai huostaanoton kautta tulevalle lapselle. Kasvatus- ja hoitofilosofiamme perustuu lastensuojelutyön lisäksi psykiatriseen hoitotyöhön. Lisäksi sovellamme ratkaisukeskeistä psykoterapiaa perusrakenteisamme ja perhetyössämme. Konsultoiva lääkärinämme toimii kokenut lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sara Vataja.

Yhteistyö viranomaisten kuin perheenkin kanssa on yksi keskeisimpiä elementtejä hoidossamme. Perhetyössä ja omahoitajatyössä pyrimme etsimään lapsen ja hänen perheensä voimavaroja, toimivia ratkaisua ja muutosta edistäviä merkkejä. Pyrimme kääntämään lapsen ja hänen perheensä haasteet tavoitteiksi, joita aletaan opettelemaan. Keskitymme myös toimintakyvyn edistämiseen ja ikätasoisten kehityksellisten tavoitteiden tukemiseen. Näiden varaan alamme rakentamaan tasapainoisempaa tulevaisuutta.

lapsen hyvinvointia rakennetaan yhteistyössä perheen kanssa

Myös kasvatuksellisuus, yhteisöllisyys, yksilöllisyys, toiminnallisuus ja kuntouttava työote ovat meille tärkeitä välineitä hoitamiseen. Koulu näyttelee myös tässä elämänvaiheessa tärkeää osaa, joten siihen annamme erityistä tukea lapsillemme.

Työryhmämme jäsenet omaavat kokemusta yliopistollisen keskussairaalatasoisesta osastopsykiatriasta sekä lastensuojelutyöstä. Näin meillä on valmiudet toimia monen erilaisen pulman parissa. Työryhmä muodostuu sairaanhoitajista, lähihoitajista ja sosiaalipuolen koulutuksen saaneista mies- ja naistyöntekijöistä. Osalla heistä on lisäksi psykoterapeutin pätevyys.

Arvot

  • voimavarat
  • turvallisuus ja väkivallattomuus
  • kokonaisvaltainen kuntouttava hoito
  • omahoitajuus
  • perhe- ja verkostokeskeinen työote
  • kodinomaisuus
  • yhteisöllisyys
  • yhteistyö
  • yksillöllisyys
  • välittäminen ja läsnäolo