Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

MAT OG DRIKKETons of great email signatures!
Tons of great email signatures!
Her er noen linker til noen sider som vi kostøkonomer kan ha bruk for. Her kan dere finne opplysninger som vi trenger til oppgaver. Dere kan sende e-mail til meg på tronski@online.no Om litt kan dere finne noen frimerke linker også dette fordi jeg sammler på frimerker.Nedest på denne side kan man finne liker til exsamensprosjekt som jeg hadde ved avsluttning ved høyskolen i Akershus
HER KAN DERE FINNE OPPLYSNINGER OM MAT
HER ER NOEN LOVER OG FORSKRIFTER SOM HAR MED NÆRINGSMIDDLER Å GJØRE
HER KAN DERE FINNE OPPSKRIFTER PÅ NETTET
GRATIS LINKER TIL DIVERSE
Nyheter på tv , radio og stortingsmelinger med diverse
Her er et innlegg jeg hadde om salt i maten. Dette sto i dagbladet den 28.06.2000
Internet Super Search:    Search Tips

Show Summaries    Phrase Search   
Bravenet Web Services

FORSIDEN AV PROSJEKT OM KVALITET PÅ FISK.
FORORD TIL PROSJEKT OM KVALITET PÅ FISK. MAT
SAMMENDRAGET PROSJEKT OM KVALITET PÅ FISK
INNHOLDSFORTEGNELSE I PROSJEKT OM KVALITET PÅ FISK
HOVEDDELEN AV PROSJEKT OM KVALITET PÅ FISK.
LITTERATURLISTE:
VEDLEGG 1 BREV TIL RESPONDENTENE.
VEDLEGG 2 SPØRSMÅL TIL KJØKKENSJEF
VEDLEGG 3 SPØRSMÅL TIL VAREMOTTAKER.
VEDLEGG 4 SPØRSMÅL TIL DEN SOM SENDER UT MATEN FRA KJØKKEN.
VEDLEGG 5 SPØRSMÅL TIL DE SOM SERVERER MATEN PÅ AVDELINGERNE.
VEDLEGG 6 SPØRSMÅL TIL PASIENTER/BRUKKERE PÅ AVDELINGERENE
VEDLEGG 7 TEMPRATURKONTROLL AV FISK.
VEDLEGG 8 MENY

Click Here to Send an Internet Greeting Card
Enter Card ID Number to Pickup Your Greeting Card: