ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

Απλώς να μήν συμπεριφέρεστε με αδιαφορία. Γιατί μια μή καλή συμπεριφορά μας φορτίζει με πρόσθετα ψυχολογικά πλέγματα. Είμαστε και εμείς πολίτες ισάξιοι με άλλους πολίτες. Προσφέροντάσ μας την ΑΓΑΠΗ σας. Συστήνοντας σε όποιον καρκινοπαθή γνωρίζετε και που δεν έχει πληροφορηθεί την κίνησή μας τον ΣΥΛΛΟΓΟ μας. Βοηθώντας μας οικονομικά οπότε και θα σας είμαστε ευγνώμονες. Γιατί η ολοκλήρωση και η προβολή των σκοπών που προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας συχνά για να μήν πούμε πάντοτε, μας σροιχίζει πάρα πολύ ακριβά.
<ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στην κεντρική σελίδα>

Email: SKMU@planetaccess.com